Časopis SOUDCE v elektronické podobě

Od tohoto roku bude stavovský časopis SOUDCE vycházet v elektronické podobě. Bližší informace podala šéfredaktorka časopisu PhDr. Mgr. Marie Novotná. Redakce našeho periodika ve zprávě uvádí: ,,Profesní organizace soudců Soudcovská unie ČR a Wolters Kluwer ČR, a. s., uzavřely Memorandum o spolupráci. Obě strany memoranda si uvědomují, že vydavatelství s tištěnými časopisy procházejí změnou, a v memorandu vyjádřily zájem nadále spolupracovat při vydávání časopisu Soudce v elektronické podobě.
Dohodly se na tomto:
– od 1. 1. 2022 bude časopis vycházet pouze v elektronické podobě
– elektronická podoba bude odpovídat tištěné verzi
– soudci obdrží notifikaci, jakmile vyjde nové číslo
– přístup k časopisu bude přes aplikaci Smarteca, která umožňuje pohodlné čtení časopisu na počítači (monitoru), v tabletu či na mobilu – aplikace umožňuje vytvářet vlastní poznámky k článkům, zvýraznění textu a přístup k archivu časopisu od roku 2020
 
Po šesti měsících od spuštění elektronické podoby časopisu obě strany vyhodnotí fungování této spolupráce."

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011