Časopis SOUDCE 4/2022

Od tohoto roku vychází stavovský časopis SOUDCE v elektronické podobě. Redakce našeho periodika připravuje k elektronické distribuci dubnové vydání. Členové SU ČR obdrží upozornění. Přístup mají k letošním třem vydáním a také k archivu časopisu od roku 2020.
V současnosti probíhá vydávání a distribuce elektronické podoby časopisu zkušebně. Po šesti měsících vyhodnotí Soudcovská unie ČR a společnost Wolters Kluwer, a.s., která časopis vydává, fungování této formy spolupráce.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011