Časopis Soudce 7/22

Redakce stavovského periodika SOUDCE připravuje jeho červencové vydání. Čtenáři v čísle najdou pravidelné rubriky. Například Mgr. David Havlík přispěl prázdninově laděným článkem nazvaným  "O zmrzlině, vínu a světovém míru". Letošní sedmé číslo mimo jiné nabídne rozhovor, anebo zkrácený obsah anotace referátu, který na obnoveném Sjezdu českých právníků přednesla čestná prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová. Červencové vydání rovněž přinese informace z aktuálního dění v soudnictví i v profesní organizaci soudců ČR.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011