Listopadové vydání časopisu SOUDCE

Redakce našeho stavovského periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje k vydání jedenácté číslo. Časopis SOUDCE přinese pravidelné rubriky. Například Mgr. Ilona Benešová je autorkou příspěvku nazvaného "Cenný a neoceněný odborný personál soudů", který vyjde v rubrice Slovo soudce. Kromě odborných článků čtenáři v tomto předposledním vydání letošního roku najdou také přehledy o účasti vedoucích představitelů a dalších členů Soudcovské unie na různých pracovních setkáních a akcích či výběr jejich vystoupení v médiích v uplynulých dvou měsících. S číslem 11/2022 našeho časopisu se již brzy budou moci seznámit všichni členové SU ČR. 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011