Na závěr roku

JUDr. Jiří Horák, člen Republikové rady SU ČR
 V závěru roku se tradičně bilancuje, ohlížíme se zpět, hodnotíme, co se povedlo, co mohlo být lepší.
 
Evropská Komise zveřejnila dne 26. dubna 2019 pravidelný srovnávací přehled o soudnictví porovnávající nezávislost, efektivnost a kvalitu soudních systémů v členských státech Evropské unie. Srovnávací přehled se při hodnocení efektivnosti soudních systémů opírá o ukazatele jako délka řízení či počet vyřízených věcí, kvalitu hodnotí kupříkladu pomocí indikátorů jako přístupnost, sledování činnosti soudů či vzdělávání. Česká republika zaujímá v rámci 28 členských států Evropské unie celkově sedmou příčku při srovnání délky ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů. Délka řízení na všech stupních ve sporných civilních a obchodních věcech je nižší než 200 dnů, což představuje sedmý nejlepší výsledek v Evropské unii. V tomto ohledu jsme na tom lépe než Německo, Francie a další země vyspělé západní Evropy. Česká republika se nachází v evropském srovnání na pátém místě v počtu nově napadlých sporných občanských a obchodních věcí. S vyšším nápadem se musí vyrovnat pouze Rumunsko, Litva, Slovensko a Polsko. Česká republika si v evropském srovnání počíná mimořádně dobře v dostupnosti elektronických prostředků a ve využívání informačních technologií pro komunikaci s účastníky řízení. Výdaje na soudnictví přitom patří v přepočtu na hrubý domácí produkt v České republice k nejnižším v Evropě, což znamená, že soudy pracují efektivně, přestože ve srovnání s řadou jiných zemí Evropské unie nedisponují takovými rozpočty. Naši občané se soudí častěji než v jiných státech. Na 10 obyvatel připadne v České republice 3,3 soudních řízení, přitom například v Německu je to jen 1,5.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že české soudy patří dlouhodobě k nejrychlejším v Evropské unii, a proto je namístě v závěru tohoto roku poděkovat všem soudcům a odbornému personálu justice za náročnou práci, kterou ve službě spravedlnosti vykonali.
 
Rád bych všem čtenářům popřál šťastné a klidné vánoční svátky. Ať Vám rok 2020 přinese pohodu, zdraví a splněná přání v osobním a pracovním životě.Spravedlivé a vyvážené Vánoce - Hedvika Střítecká (13let)
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011