ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Časopis SOUDCE 3/2018

Upozorňujeme odběratele a čtenáře stavovského periodika SOUDCE, že jeho březnové vydání přináší mimo jiné slovo soudce, autorem je viceprezident Mgr. Petr Černý, dále rozhovor s JUDr. Zdeňkem Novotným a jeho manželkou JUDr. Danuší Novotnou. Soudce 3/18 se také vrací ke společnému semináři Soudcovské unie ČR, Unie podnikových právníků ČR ...
Připravované akce

Pražské právnické jaro - akce v březnu 2018

Stálá konference českého práva zve na letošní nejbližší akce Pražského právnického jara. 16. března 2018 od 9 do 13 hod. na sympozium Právní aspekty kampaně „Me Too“, koná se ve Vlasteneckém sálu Karolina (Praha 1). 23. března 2018 od 9 do 14 hod. na sympozium Právní aspekty podílového spoluvlastnictví, uskuteční se v sídle Krajského úřadu ...
Pohledy a názory

Soudcovská unie na Twitteru

Soudcovská unie vstupuje dne 2.2. 2018 na Twitter. Naším záměrem je aktuálně informovat o dění v unii, o našich názorech a postojích. Chceme být v kontaktu s těmi, kteří se o soudnictví a stavovský spolek soudců ČR zajímají. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela vyhlášky stanovící náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizaci vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Dne 13. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 42/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

O pevných kamenech a tekutých píscích

Ne, nebude to „Slovo soudce“, které by připomínalo, že v březnu konečně končí kalendářní zima, je půlkulaté výročí smrti tyrana i jeho učedníka, 7. uplyne 168 let od narození TGM, následuje Mezinárodní den žen a 28. je Mezinárodní den učitelů. Že i seznam významných dnů připadajících na březen je vyjádřením toho, co svět posledních více než 100 let trápí, ale též naplňuje nadějí do budoucna. Nebudu psát ani o Československé republice a jejím letošním výročí, protože by toho bylo mnoho a vesměs by to nebylo hezké čtení. Vybavím si totiž vždycky obraz českého stíhače působícího za II. světové války v RAF, jehož se jakýsi novinář při oslavách 50. výročí vylodění spojenců v Normandii ptal, jestli by do své anabáze s útěkem z okupovaného Československa a boji v Bitvě o Británii šel znovu. Důstojný starý pán v britské letecké uniformě řekl: „ Za vlast ano, ale za národ už ne.“ Tehdy jsem se jeho slovům divil. Vždyť jsme prokázali, že nejsme až tak špatní, když jsme byli schopni svrhnout totalitu bez jediného výstřelu. Liberální demokracie, právní stát, náprava starých křivd, skutečná ochrana přírody, právo každého svobodně se brát o své štěstí… To jsem myslel, že je teď už navěky. Byl jsem si jist, že si je nenechá tento národ vzít. Iluzi, že liberální demokracie je to nejlepší, co lidské bytosti ve správě věcí veřejných vymysleli a bude to už jen zvelebováno, jsem však nepodlehl jen já, tehdejší student právnické fakulty. Stejnou iluzi sdílel i Francis Fukuyama, když psal Konec historie. Teď už ale vím, že onen statečný letec měl před čtvrt stoletím pravdu. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011