AKTUALITY

Připravované akce

Časopis SOUDCE 4/2021

Redakce časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje dubnové vydání našeho stavovského periodika. Číslo 4/2021 časopisu Soudce jako obvykle přinese pravidelné rubriky. Slovo soudce připravila JUDr. Radka Šimková. V příspěvku "Nejsou plody jako plody" čtenářům nabídne právní problém, v němž došlo ke konfrontaci staré a nové občan ...
Pohledy a názory

Soudcovská unie k vystoupení ministryně spravedlnosti

Soudcovská unie jednoznačně odmítá slova ministryně spravedlnosti Marie Benešové v jejím vyjádření ke středečnímu volebnímu nálezu Ústavního soudu, jimiž zpochybnila důvěryhodnost všech soudců Ústavního soudu. Soudcovská unie respektuje kritiku konkrétního rozhodnutí, ale důrazně odmítá šíření závažného a nepodloženého obvinění, že ústavní soudci „ ...
Další informace

Prohlášení SU ČR

Dne 22. 1. 2021 byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o soudech a soudcích. Na znění této novely, která přináší zejména potřebné sjednocení přípravné služby a výběru nových soudců a soudních funkcionářů, Soudcovská unie ČR významně a dlouho spolupracovala a podporuje ji. Jde o slušné kompromisní řešení přijatelné pro justici i ostatní ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Soudní poplatky je třeba platit včas

K zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží, potvrdil Ústavní soud.
Další zprávy

Prohlášení Pražského sdružení Jednoty českých právníků

Pražské sdružení Jednoty českých právníků považuje za svou povinnost se vyjádřit k vnitropolitické situaci po vydání nálezu Ústavního soudu ČR ve věci ústavnosti volebního zákona o volbách do sněmovny ČR.
Slovo prezidenta

2021

Ve slušné zemi, která ctí zásady právního státu a demokracie, spolu představitelé moci soudní a politici mluví. Často se přou, spoří, nesouhlasí, ale stejně tak se na lecčems shodnou a společně to prosazují. Podmínkou oné slušnosti je, aby šlo o systémová, obecná řešení související s výkonem spravedlnosti. Typicky třeba o procesní předpisy či samotný systém a strukturu soudní moci. V některých zemích, není jich mnoho, ale my mezi ně bohužel patříme, je přípustnou ještě debata a spolurozhodování o představitelích jednotlivých soudů, předsedech. Co je však ve slušných zemích vyloučené, jsou takové rozhovory o konkrétním rozhodnutí soudu, jednotlivém případu, neřku-li účastníku řízení, a to do doby, než je věc pravomocně skončená. Celá léta se v „justiční politice“ pohybuji, sleduji zpravodajství, čtu noviny. A pořád Českou republiku za slušnou zemi považuji, byť to dá občas práci. Co nás čeká v tomto roce? ...
Slovo soudce

Nejsou plody jako plody

Milí kolegové, v roce 2019 jsem se s vámi ve „Slovu soudce“ podělila o některé myšlenky, které mě napadly v souvislosti s novou občanskoprávní úpravou. Pravda, dnes již není až tak přesné nazývat ji novou, neboť jde o kodex z roku 2012, účinný od roku 2014. Z hlediska jeho aplikace a výkladu však o nové dílko stále jde, protože nadále vyvstává mnoho dosud neřešených otázek a judikaturu ohledně většiny z nich nelze do současné doby považovat za ustálenou. Pro sebe jsem si vyřešila „rohlíkovou anabázi“, nad níž jsem se zamýšlela v únoru 2019. Dospěla jsem k závěru, že i strouhanka je někdy potřebným „meziproduktem“ (to slovo se mi moc líbí, vypůjčila jsem si ho ze z. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních) a trocha hladovění občas neuškodí. Proč se kvůli rohlíkům zabývat složitou právní úpravou odpovědnosti za vady, případně řešit odpovědnost za poskytnutí odborné rady. Nedávno mě však zaujal právní problém z mého blízkého okolí, při němž došlo ke konfrontaci staré a nové občanskoprávní úpravy a o ten bych se s vámi, pro pobavení v těchto obtížných covidových časech, ráda podělila. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011