ZPRÁVY A STANOVISKA

Quo Vadis

Činnost organizace MEDEL v roce 2017

Obdobně jako v minulém roce i v tomto roce dominovala zasedáním MEDEL dvě základní témata: zhoršující se situace v polské justici a situace tureckých soudců uvězněných po loňském pokusu o puč. Po ochromění Ústavního soudu v Polsku šla vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) ve své snaze o podřízení moci soudní moci výkonné a zákonodárné ještě d ...
Připravované akce

Dvojčíslí časopisu SOUDCE 11-12/2017

Skončilo 27. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Zvolilo nové vedení pro funkční období 2017 - 2020. Prezidentkou se znovu stala Mgr. Daniela Zemanová. Nově zvolené členy Republikové i Kontrolní rady Unie představí a podrobné zpravodajství z průběhu letošního sněmu včetně přepisů záznamů vystoupení hostů a závěrečného usnesení letošního vrchol ...
Další informace

Časopis Soudce 10/2017

Upozorňujeme čtenáře stavovského periodika SOUDCE na obsah již desátého letošního vydání. Slovo soudce nese titulek "K říjnovým volbám", autorem je JUDr. František Kučera. Rozhovor poskytla JUDr. Iva Hrdinová, předsedkyně Krajského soudu v Ostravě. Publikován je pod titulkem "Na Ostravsko se lidé vždy stěhovali za prací, to ovlivnilo i místní justi ...
Pohledy a názory

Etické meze působení soudce na sociálních sítích

Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí. ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela zákona o nemocenském pojištění

Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 310/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

O čem jiném psát, než o volbách

O volbách našich i o těch celostátních. A samozřejmě i o tom, jaké souvislosti výsledky obou voleb přinášejí. Letošní volby prezidenta Soudcovské unie byly napjatější a emotivnější než kdykoliv předtím. Dokonce si myslím, že nebylo nezbytně nutné, aby byl předvolební boj tak razantní. Tím spíše, že oba kandidáti vystupovali vůči sobě s dostatečnou mírou tolerance a úcty a do volebního boje spíš vstoupili jejich podporovatelé. Přestože jsme si zachovali potřebnou míru vkusu, je škoda, že jsme se nevyhnuli osobním útokům. To nikdo z kandidátů neměl zapotřebí. Cenné na tom všem je, že se po vyhlášení výsledků atmosféra zklidnila, oba kandidáti si dokázali popřát a poděkovat. Roman Fiala nesl druhé místo ve volbách s noblesou a grácií. Píšu o druhém místu, nikoliv o prohře, protože i tento výsledek je pro Romana Fialu svým způsobem vítězný. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011