AKTUALITY

Další informace

Pražský právnický podzim 2019

Stálá konference českého práva zve na říjnové akce - "Budoucnost civilního procesu" (konferenci pořádá 7.10. 2019 ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR) a na kulatý stůl "Prostupnost právnického stavu", který se uskuteční 18.10. 2019. ...
Připravované akce

Pozvánka na Shromáždění delegátů SU ČR

Prezidentka Mgr. Daniela Zemanová svolává podle § 17, odst. 4 Stanov již 29. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Bude se konat 11. a 12. října 2019 v LH Hotelu JANA v Přerově. ...
Pohledy a názory

Prohlášení Soudcovské unie k výměně ministra spravedlnosti

Soudcovská unie vyzývá představitele výkonné moci k podání přesvědčivého vysvětlení důvodů výměny na postu ministra spravedlnosti. Ministr spravedlnosti má v České republice velmi silný vliv na justici, vytváří podmínky pro výkon soudní moci. Ústavní soud v několika nálezech zdůraznil široké kompetence představitelů moci výkonné ve vztahu k moci ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela vyhlášky o organizaci školního roku

Dne 30. 8. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 217/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Slovo prezidentky

Pozvání na Shromáždění delegátů Soudcovské unie

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že jste prožili hezké léto a užili si těch příjemných stránek tohoto ročního období. Nadcházející podzim je obecně považován za klidnější období a návrat k normálnímu režimu. Kalendář Soudcovské unie má jiné rozvržení a podzim je tou nejrušnější dobou. Důvod je zřejmý: příprava výročního Shromáždění delegátů – nejvyššího orgánu Soudcovské unie. Ráda bych zaměřila k této akci i Vaši pozornost a blíže Vám popsala hlavní témata letošního shromáždění. Jsou jimi zvýšení psychické odolnosti soudce, ekonomická situace SU a návrh přílohy etického kodexu SU. ...
Slovo soudce

Syndrom vyhoření

Přečtení úvodníků mých kolegů z předcházejících vydání časopisu Soudce v letošním roce, mě přivedlo na myšlenku zaměřit svůj článek na téma „syndromu vyhoření“. Nedávno jsem na internetu četla zajímavý článek s názvem: „Roční volno učitelů má zabránit vyhoření, na tvůrčí pauzu však chybí lidi“. Co je vlastně syndrom vyhoření? Jak jsem si našla na chytrých stránkách pana „Googela“, jde o ztrátu profesionálního zájmu, ztrátu nadšení. Syndrom vyhoření se vždy projevuje vyčerpáním, opotřebením, celkovou únavou, přičemž se projevuje v následujících fázích. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011