AKTUALITY

Připravované akce

Pozvánka na 30. Shromáždění delegátů SU ČR

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka stavovské organizace soudců ČR na 16. a 17. října 2020 do hotelu DUO v Praze 30. Shromáždění delegátů Soudcovské unie České republiky. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 1. října 2020. ...
Pohledy a názory

K výročí úmrtí Milady Horákové

Soudcovská unie si u příležitosti výročí úmrtí Milady Horákové připomíná, jak důležitou hodnotou je nezávislá justice a stabilní systém soudnictví, který zaručuje občanům spravedlivý proces a rozhodnutí bez uplatnění mocenských vlivů. Osud doktorky Milady Horákové nám má neustále připomínat, jak zrůdné důsledky pro jednotlivce i celou společnost m ...
Další informace

Iniciativa „Evropa pro Polsko“ k podpoře polského soudce Igora Tuleyi a na obranu vlády práva v Evropě

Kárná komora polského Nejvyššího soudu bude dne 9. června 2020 rozhodovat o odnětí imunity soudce Igora Tuleyi. Má být potrestán za vydání rozhodnutí, kterým povolil vyšetřování porušení pravidel hlasování v Parlamentu, a za zpřístupnění tohoto rozhodnutí médiím. Současná kárná komora Nejvyššího soudu přitom dle rozhodnutí Soudního dvora EU není po ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Nařízení o použití Armády České republiky v souvislosti s koronavirem

Dne 15. 7. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 318/2020 Sb. nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020.
Slovo prezidentky

Funkce v soudnictví

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, v letním tradičním dvojčíslí časopisu Soudce v letošním roce najdete příspěvky těch, kteří se odhodlali ucházet o funkce ve vedení Soudcovské unie. Čekají nás tedy podzimní volby v Soudcovské unii, v nedávné minulosti proběhlo několik výběrových řízení na významné soudní funkce, dovolím si proto krátkou úvahu na téma funkcí v soudnictví. Použila jsem záměrně spojení „uchazeči se odhodlali”, považuji to za výstižné. Pro většinu soudců není jednoduché projevit zájem o to, vykonávat nějakou funkci (vím o tom své...). Je to logické - všichni jsme soudci a dobře soudit je nikdy nekončící práce, která poskytuje naplnění všech zdravých ambicí. Ale soudy musí mít vedení a v našem systému se soudním funkcionářem může stát pouze soudce (jsou i jiné modely, ale neusilujeme o jejich převzetí). A ve vedení Soudcovské unie jakožto profesní organizace by neměl stát nikdo jiný, než soudce. Je tedy zřejmé, že někteří soudci se na určitý čas musí stát funkcionáři, soudními či unijními. ...
Slovo soudce

Před volebním sněmem

Vzhledem k situaci, v níž jsme se ocitli na jaře letošního roku, se řada aktivit musela přesunout do virtuálního prostoru. On-line se tak poslední červnový pátek uskutečnil i webinář na téma role soudcovských asociací pořádaný Evropskou organizací soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu (MEDEL), v níž Soudcovskou unii zastupuji. Hlavní příspěvky přednesla prezidentka Evropské asociace správních soudců rakouská soudkyně Edith Zeller, nizozemská soudkyně a prezidentka nadace Judges for Judges Tamara Trotman a Nello Rossi bývalý prezident italské soudcovské asociace Magistratura Democratica a generální sekretář Associazione Nazionale Magistrati-ANM, zastřešující organizace reprezentující téměř 90% italských soudců a státních zástupců. Nello Rossi popisoval extrémně těžkou situaci, v níž se aktuálně ocitlo soudnictví a soudcovské asociace v Itálii v souvislosti se selháním některých představitelů italské Nejvyšší rady soudnictví dávané v minulosti za vzor fungující soudcovské samosprávy. Skandál, který vypukl v loňském roce, se týkal zákulisních vyjednávání o obsazování čelních postů v rámci italské prokuratury. Před italskými soudci tak bude stát nelehký úkol znovu získat důvěru veřejnosti. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011