AKTUALITY

Další informace

Vyhlášení voleb do orgánů Soudcovské unie ČR v roce 2020

Vzhledem ke zrušení Shromáždění delegátů svolaného původně na 16. – 17.10.2020 kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru vyhlásila prezidentka SU za použití § 19 zákona č. 191/2020 Sb. volby do orgánů Soudcovské unie mimo Shromáždění delegátů písemnou formou. ...
Další informace

Publikace k 30. výročí založení SU ČR

Dnešního dne vychází publikace k třicátému výročí založení Soudcovské unie. Má připomenout, jak a proč Soudcovská unie vznikla, jakou úlohu má a měla pro soudce i celou společnost. Sestavil ji Tomáš Němeček. Najdete v ní mimo jiné dobové fotografie a dokumenty, rozhovory s prezidenty Soudcovské unie nebo unikátní kompletní soubor usnesení ze Shromá ...
Další informace

Informace o zrušení konání 30. Shromáždění delegátů SU ČR

Vzhledem k opatřením plynoucím z vyhlášení nouzového stavu a vydání krizového opatření vlády se bohužel jubilejní Shromáždění delegátů Soudcovské unie nemůže konat. Tento závěr nám potvrdila i ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy. I za tohoto stavu chceme volby do volených orgánů SU ČR uspořádat. O způsobu voleb rozhodne v příštím týdn ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE

Redakce časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer spolu se členy redakční rady našeho profesního periodika připravují obsahové náplně zbývajících čísel časopisu, které vyjdou v tomto roce. Příspěvky členů Soudcovské unie přijímá kancelar naší organizace na adrese kancelar@soudci.cz ...
Pohledy a názory

K výročí úmrtí Milady Horákové

Soudcovská unie si u příležitosti výročí úmrtí Milady Horákové připomíná, jak důležitou hodnotou je nezávislá justice a stabilní systém soudnictví, který zaručuje občanům spravedlivý proces a rozhodnutí bez uplatnění mocenských vlivů. Osud doktorky Milady Horákové nám má neustále připomínat, jak zrůdné důsledky pro jednotlivce i celou společnost m ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Slovo prezidentky

Funkce v soudnictví

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, v letním tradičním dvojčíslí časopisu Soudce v letošním roce najdete příspěvky těch, kteří se odhodlali ucházet o funkce ve vedení Soudcovské unie. Čekají nás tedy podzimní volby v Soudcovské unii, v nedávné minulosti proběhlo několik výběrových řízení na významné soudní funkce, dovolím si proto krátkou úvahu na téma funkcí v soudnictví. Použila jsem záměrně spojení „uchazeči se odhodlali”, považuji to za výstižné. Pro většinu soudců není jednoduché projevit zájem o to, vykonávat nějakou funkci (vím o tom své...). Je to logické - všichni jsme soudci a dobře soudit je nikdy nekončící práce, která poskytuje naplnění všech zdravých ambicí. Ale soudy musí mít vedení a v našem systému se soudním funkcionářem může stát pouze soudce (jsou i jiné modely, ale neusilujeme o jejich převzetí). A ve vedení Soudcovské unie jakožto profesní organizace by neměl stát nikdo jiný, než soudce. Je tedy zřejmé, že někteří soudci se na určitý čas musí stát funkcionáři, soudními či unijními. ...
Slovo soudce

O výběru soudců aneb Přezkoušení přezkoušených

V souvislosti s přirozenou neustálou generační obměnou soudcovského stavu a též s připravovanou novelou zákona o soudech a soudcích se stále častěji zamýšlím nad současným způsobem výběru nových soudců. Možná i proto, že jsem v nedávné době dosáhl 35 let soudcovské praxe, bilancuji nad tím, jak to bylo za nás v jednotném systému justičních čekatelů, a jak je to nyní, a tiše pozoruji, čemu všemu jsou v současné době skuteční zájemci o soudcovskou funkci podrobeni. Nerad bych snižoval důležitost výběru osoby soudce a tím zlehčoval náročnost soudcovské profese jak po stránce odborné, tak s ohledem na nároky, které jsou kladeny na osobnost soudce. Proto jsem svou úvahu vedl tím, jaký by soudce vlastně měl spolu se splněním zákonem stanovených předpokladů být, a jak se tyto požadavky při výběru soudců v praxi ve většině soudních krajů ověřují. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011