ZPRÁVY A STANOVISKA

Připravované akce

Pozvánka na 26. Shromáždění delegátů SU ČR

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka Mgr. Daniela Zemanová na 4. a 5. listopadu 2016 již 26. Shromáždění delegátů SU ČR. Uskuteční se v hotelu GALANT, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov. ...
Další informace

Prohlášení Soudcovské unie České republiky k odvolání soudců v Turecku

Nezávislost soudní moci je jednou ze základních hodnot demokratického státu, její součástí je možnost odvolat soudce pouze ze zákonem stanovených důvodů a v řádném procesu. Stát, který nezávislost soudní moci vědomě zpochybňuje či narušuje, se odklání od demokratických principů. ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Zhodnocení uplynulého roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí, že prezident SU před říjnovým Shromážděním hodnotí uplynulý rok, pokusím se o to tedy i já. Při letošním bilancování nelze nezmínit, že si připomínáme výročí 25 let od založení Soudcovské unie. V roce 1990, kdy k tomu došlo, to byl jasný projev potřeby existence nepolitické profesní organizace. I po 25 letech můžeme potvrdit, že tato potřeba stále trvá. Soudcovská unie osvědčila, že dokáže formulovat a prosazovat velká témata, a zároveň napomáhat řešení drobných „provozních“ problémů soudců v České republice. ...
Slovo soudce

Několik poznámek na konci léta

Velice si vážím možnosti promluvit tímto způsobem ke všem kolegům a čtenářům našich webových stránek a také profesního časopisu. Původně jsem měl v úmyslu vážněji se zamyslet nad navrhovanou změnou soudní soustavy, ale po rozhovoru s několika kolegy jsem zjistil, že i oni mají tento úmysl. Navíc se zdá, že toto téma začíná být zcela nezajímavé, neboť minimálně v posledních 3 měsících jsem nikde nezaznamenal jakýkoli nový postřeh k této tématice. Může se zdát, že všechno bylo již řečeno, přesto si neodpustím jako soudce okresního soudu s 30-ti letou praxí a v současné době i předseda okresního soudu lehce ironickou poznámku k navrhovanému zrušení okresních soudů. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011