AKTUALITY

Další informace

Vyjádření SU k výtce ministryně spravedlnosti za pochybení při vydání trestního příkazu

Soudcovská unie podporuje obranu soudkyně, které byla udělena výtka ministryní spravedlnosti za pochybení při vydání trestního příkazu. Jestliže dotčená soudkyně hodnotí výtku jako zásah moci výkonné do nezávislého rozhodování soudce, považuje Soudcovská unie soudní přezkum takového postupu na základě správní žaloby za správný a spolehlivý nástroj ...
Další informace

Společné prohlášení SU a USZ k protestní akci polských soudců

Soudcovská unie České republiky a Unie státních zástupců České republiky vyjadřují plnou podporu polským soudcům a prokurátorům, kteří se v sobotu 11. ledna ve Varšavě zúčastní protestního Pochodu tisíce talárů. Naši kolegové tím upozorní na stoupající tlak ze strany současné polské vlády směřující k odstranění nezávislosti justice a na hrozící des ...
Připravované akce

Novela zákona o soudech a soudcích - systémové změny v soudnictví

Soudcovská unie ČR pořádá pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v pátek 7. února 2020 odbornou konferenci, která představí zásadní body a východiska nové úpravy výběru soudců, změny ve výběru soudních funkcionářů, další možnosti zákonných úprav průběhu funkce soudce, řešení střednědobé a dlouhodobé nepřítomnosti soudc ...
Pohledy a názory

Základní parametry pro realizaci preventivních opatření vůči syndromu vyhoření u soudců

Soudcovská unie vychází z premisy, že stát, potažmo občan, očekává, že soudce bude vykonávat svou funkci v každé jednotlivé kauze s maximálním nasazením, plným soustředěním a vysoce erudovaně. A toto očekávání považuje za naprosto přirozené a legitimní. Zároveň si je Soudcovská unie vědoma toho, že naplňování uvedených požadavků vyvíjí na soudce s ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela zákona o státní sociální podpoře

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 363/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Slovo prezidentky

Rok 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, zdravím Vás v roce 2020 a přeji Vám všem pevné zdraví a vše, co je důležité pro Vaši spokojenost v osobním i pracovním životě. Ráda bych využila tohoto novoročního pozdravu k připomenutí některých důležitých událostí, které by měly v tomto roce zasáhnout do chodu soudnictví. ...
Slovo soudce

Fond Provident

Vážené kolegyně a kolegové, členové i nečlenové Soudcovské unie. Při svém působení jménem Soudcovské unie u Mezinárodní i Evropské soudcovské asociace dostávám také pravidelné zprávy o činnosti Fondu Provident. Tento Fond byl založen na sněmu Mezinárodní soudcovské asociace konaném v roce 2016 v Mexico City, a to v souvislosti s červencovými událostmi toho roku v Turecku, během nichž došlo k pokusu o státní převrat. Totiž do té doby byla aktivním členem Mezinárodní i Evropské soudcovské asociace také turecká soudcovská asociace YARSAV. Pravidelně vysílala delegáty na evropské a celosvětové sněmy a již několik let poukazovala na zhoršující se poměry v turecké justici a na zásahy do soudcovské nezávislosti. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011