ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Prohlášení Soudcovské unie ČR k pokusům o ovlivňování nezávislosti a nestrannosti soudního rozhodování

Soudcovská unie apeluje na představitele výkonné moci, aby dodržovali právní řád České republiky a principy dělby moci, podle nichž je nepřípustné ohrožovat nezávislost soudů pokusy o zásahy do nestranného rozhodování. Stejně jako jsou soudci povinni odmítnout jakýkoli zásah do rozhodování, je povinností představitelů státu tyto zásahy nečinit. ...
Připravované akce

47. reprezentační ples Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Právnická fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na 47. reprezentační právnický ples, který se uskuteční 23. února 2019 od 19.00 hodin v hotelu Courtyard by Marriott Brno. ...
Další informace

MEDEL Sofie 16. - 17. 11. 2018

Dne 16. 11. 2018 uspořádalo Bulharské sdružení soudců společně s MEDEL v Sofii konferenci na téma Role soudců ve společenské debatě. Konference byla výborně obsazená jak tematicky, tak lidsky. S příspěvkem vystoupil mimo jiné profesor Hans Petter Graverz z Univerzity v Oslu (autor knihy Judges against Justice), profesor Jacek Barcik ze Slezské univ ...
Pohledy a názory

Stanovisko k navrhovanému věcnému záměru nové úpravy civilního procesního práva

Kolegium Soudcovské unie České republiky pro občanské právo procesní vypracovalo stanovisko k navrhovanému věcnému záměru nové úpravy civilního procesního práva (dále jen "věcný záměr"). ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 333/2018 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Slovo prezidentky

Před Shromážděním 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přípravy na Shromáždění delegátů jsou v plném proudu a to, mimo jiné, znamená i příležitost ke zhodnocení uplynulých měsíců. Letošní shromáždění bude vzhledem k několika významným “kulatým” výročím z historie České republiky vybízet k úvahám v širším kontextu, proto se v tomto příspěvku zaměřím zejména na praktické a pracovní shrnutí naší činnosti. ...
Slovo soudce

Příčiny a následky

Když se za ním dne 20. ledna 1942 zavřela brána koncentračního tábora, byl velmi studený den. Kdyby měl teploměr, zjistil by, že je – 18°C. To však bylo häftlingovi č. 14653 celkem jedno. Ještě když večer usínal, nevěděl, že jeho 794. noc od zatčení na koleji na Letné bude v táboře ta poslední, a teď se těšil, že své brzké narozeniny stráví se svými nejbližšími. Možná si vzpomněl na 18. leden 1940, kdy celý tábor, asi 10 000 vězňů, stál při sčítání v třicetistupňovém mrazu v pozoru na apelplatzu, dokud se nenašel pološílený starý vězeň, kterému se jen nechtělo do zimy. Když byl po několika nekonečných hodinách objeven ve sklepě na brambory, všichni si mysleli, že už budou moci jít alespoň do nevytápěných baráků. Nemohli. Během toho dne a následující noci zemřelo 1 500 vězňů, spousta přeživších měla omrzliny, mnohé postihl zápal plic. I häftlinga č. 14653. Možná se ještě ohlédl a při pohledu na nápis o práci a svobodě si řekl, že o tom, co prožil, nikdy nebude mluvit. Možná si to řekl jindy, ale v každém případě to dodržel. Neřekl nic manželce, dětem, ani mně. I když jsem ho o to prosil… ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011