ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Prohlášení Polsko

Soudcovská unie vnímá výhrady protestující polské veřejnosti proti navrhovaným opatřením výkonné a zákonodárné moci a sdílí je s ní. Za nejzávažnější porušení ústavnosti považujeme odvolávání soudců výhradně výkonnou mocí. To je zcela v rozporu s pojetím soudcovské nezávislosti v jakémkoliv demokratickém uspořádání státu. Proto vítáme veto dvou kon ...
Připravované akce

Letní dvojčíslí časopisu SOUDCE

Redakce našeho stavovského periodika připravuje k distribuci letní dvojčíslí, které čtenářům nabídne jak pravidelné rubriky - slova soudců JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D. a Mgr. Alexandra Krysla, tak i odborné články - například příspěvek nazvaný "Pätnásť rokov Súdnej rady na Slovensku: Čo sme sa naučili?", autorem je Mgr. Pavol Žilinčík, a také další ...
Další informace

Kondolence k úmrtí Karla Čermáka

Soudcovská unie, profesní organizace soudců České republiky, vyslovuje upřímnou lítost nad úmrtím pana JUDr. Karla Čermáka. Jako soudci oceňujeme ojedinělé spojení výjimečného intelektu, ...
Pohledy a názory

Etické meze působení soudce na sociálních sítích

Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Novinky z judikatury legislativy

Novely zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví

Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 196/2017 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2016

Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos. ...
Slovo soudce

Nebezpečné známosti

Zvolený název článku a právě probíhající letní období mne svádí k popisování milostných kejklí Vikomta de Valmont a Markýzy de Merteuil, nebo alespoň ke sledování skvěle herecky obsazeného stejnojmenného filmu Stephena Frearse, kde si vedle sebe zahráli krom Johna Malkoviche a Glenn Close třeba Michelle Pfeiffer, Uma Thurman a Keanu Reeves. Přesto odolám svůdným pokušením a ponořím se na chvíli do světa justičního. A abych se nevzdálil příliš, pomohu si jistou časovou a obsahovou paralelou. Předlohou Frearsova filmu byl, jak jinak, než stejnojmenný román Choderlose de Laclose, který vyšel již v roce 1782. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011