AKTUALITY

Další informace

Vedení Soudcovské unie přijala ministryně spravedlnosti

Prezidentka Mgr. Daniela Zemanová a viceprezident JUDr. František Kučera jednali v úterý 2. 7. 2019 s ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou. Pracovní schůzky se zúčastnili také náměstkyně sekce dohledu a justice JUDr. Klára Cetlová a náměstek sekce legislativní Mgr. Michal Franěk. Účastníci setkání diskutovali o legislativních návrzích mi ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE v letním období

Redakce našeho stavovského periodika - společnost Wolters Kluwer - již tradičně pro letní měsíce připravuje dvojčíslí 7-8/2019 časopisu Soudce s pravidelnými rubrikami, novinkami a zajímavostmi z justičního prostředí u nás i v zahraničí. ...
Pohledy a názory

Prohlášení Soudcovské unie k výměně ministra spravedlnosti

Soudcovská unie vyzývá představitele výkonné moci k podání přesvědčivého vysvětlení důvodů výměny na postu ministra spravedlnosti. Ministr spravedlnosti má v České republice velmi silný vliv na justici, vytváří podmínky pro výkon soudní moci. Ústavní soud v několika nálezech zdůraznil široké kompetence představitelů moci výkonné ve vztahu k moci ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Dne 11. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 170/2019 Sb. vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko.
Slovo prezidentky

Před Shromážděním 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přípravy na Shromáždění delegátů jsou v plném proudu a to, mimo jiné, znamená i příležitost ke zhodnocení uplynulých měsíců. Letošní shromáždění bude vzhledem k několika významným “kulatým” výročím z historie České republiky vybízet k úvahám v širším kontextu, proto se v tomto příspěvku zaměřím zejména na praktické a pracovní shrnutí naší činnosti. ...
Slovo soudce

Spravedlivý proces a spravedlivý výsledek

Byl jsem vyzván jedním inteligentním člověkem, abych mu vysvětlil, jak je možné, že výsledkem spravedlivého procesu v jeho případě není spravedlivý výsledek. Zpočátku se mi zdálo jednoduché na to odpovědět, ale pak mi došlo, že to není tak prosté. Listina základních práv a svobod, Evropská úmluva o lidských právech a další mezinárodní dokumenty, zásady přirozeného práva, obsahují základní právo každého domáhat se svého individuálního práva u nezávislého a nestranného soudu, jakož i to, že jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Obvykle se tomuto základnímu právu říká „právo na spravedlivý proces“, což zní vznešeně, ale přesnější překlad původního anglického „due process“ je méně vznešeně znějící „řádný proces“. Žádná ústava ani deklarace lidských práv nezaručuje spravedlivý výsledek, ale otevírá každému právo, aby se v řádném procesu spravedlivého výsledku domáhal. Důvod, proč tomu tak je, je dvojí. Jednak platí, že při žádném lidském konání nelze zaručit výsledek, každá lidská činnost je ztížena určitou chybovostí. Pravidla pro lidské chování ale určit lze. Za druhé je smutnou pravdou, že „spravedlivý výsledek“ je obtížné definovat, zatímco řádný proces lze popsat velmi zevrubně. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011