AKTUALITY

Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA

Odborná konference s názvem „Novela zákona o soudech a soudcích – systémové změny v soudnictví“ se uskutečnila 7. února 2020 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pod záštitou jejího předsedy ji uspořádala Soudcovská unie ČR. Celorepublikovou konferenci v Praze mimo jiné navštívili vedoucí představitelé obou nejvyšších soudů, ministerstva spravedlno ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE 2/2020

Redakce časopisu SOUDCE ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje k vydání únorové číslo stavovského periodika. Čtenáři v něm najdou pravidelné rubriky, zajímavé rozhovory a aktuality z českého soudnictví i života profesní organizace soudců ČR. ...
Další informace

Právník roku 2019

15. ročník soutěže Právník roku 2019 vyvrcholil v pátek 31. ledna 2020 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. Deset právníků z různých oblastí práva převzalo na slavnostním galavečeru titul Právník roku 2019. Mezi oceněnými byli soudci JUDr. Robert Fremr, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. a JUDr. Jolana Maršíková. ...
Pohledy a názory

Základní parametry pro realizaci preventivních opatření vůči syndromu vyhoření u soudců

Soudcovská unie vychází z premisy, že stát, potažmo občan, očekává, že soudce bude vykonávat svou funkci v každé jednotlivé kauze s maximálním nasazením, plným soustředěním a vysoce erudovaně. A toto očekávání považuje za naprosto přirozené a legitimní. Zároveň si je Soudcovská unie vědoma toho, že naplňování uvedených požadavků vyvíjí na soudce s ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Dne 31. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 25/2020 Sb. vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.
Slovo prezidentky

Rok 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, zdravím Vás v roce 2020 a přeji Vám všem pevné zdraví a vše, co je důležité pro Vaši spokojenost v osobním i pracovním životě. Ráda bych využila tohoto novoročního pozdravu k připomenutí některých důležitých událostí, které by měly v tomto roce zasáhnout do chodu soudnictví. ...
Slovo soudce

Únor - měsíc obětí zločin(c)ů

Když Dr. Philip Zimbardo v roce 1971 zadával inzerát do místních novin, že hledá mladé muže pro psychologický experiment a sliboval 15 dolarů za den, netušil, že začíná jeden z nejkontroverznějších experimentů psychologie. Snažil se zjistit, jak na chování jedince působí vystavení do určité sociální role. Přihlásilo se mu 74 mužů, z nichž vybral 24 ze střední třídy, které na základě psychologického zkoumání vyhodnotil jako emočně a mentálně nejstabilnější. Rozdělil je na 12 dozorců a 12 vězňů a umístil do věrné napodobeniny vězení vybudované ve sklepě tamní univerzity. Sám sebe nominoval do role ředitele věznice. Dozorci byli vybaveni uniformami, obušky a zrcadlovými brýlemi pro zamezení očního kontaktu, ale bylo zakázáno používat fyzické tresty. Vězni měli levné haleny, nesměli mít spodní prádlo, kolem kotníků měli tenký řetěz, který jim připomínal jejich roli, mohli se hlásit pouze pod přiděleným číslem. Umístění do věznice předcházela stejná procedura jako u běžných zločinců. Byli zatčeni, byla jim přečtena jejich práva, byli prohledáni, vyfotografováni, byly jim odebrány otisky prstů. Následně byli odhmyzeni a odvezeni do vězení. Vše skutečnými policisty. Stanfordský vězeňský experiment vstoupil do rozhodující fáze. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011