Novinky z judikatury a legislativyDne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 363/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.Dne 31. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 357/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.Dne 31. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 358/2019 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 356/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 354/2019 Sb. zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.


Nominační zákon

15.01.2020


Dne 20. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 353/2019 Sb. zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon).Dne 20. 12. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 352/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 12. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 349/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.Dne 20. 12. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 347/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.Dne 17. 12. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 338/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.Dne 17. 12. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 336/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.Dne 10. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 329/2019 Sb. vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.Dne 6. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 323/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.Dne 6. 12. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 322/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů.Dne 6. 12. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 321/2019 Sb. nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011