Novinky z judikatury a legislativyDne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 333/2018 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 329/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 328/2018 Sb. vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 326/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.Dne 20. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 316/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 315/2018 Sb. vyhláška o strategickém hlukovém mapování.Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 310/2018 Sb. vyhláška o krajských normativech.Dne 20. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 309/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 307/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 20. 12. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 304/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 301/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 300/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 298/2018 Sb. vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.Dne 13. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 288/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.Dne 13. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 287/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011