Novinky z judikatury legislativyDne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 145/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.Dne 17.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 144/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.Dne 12.5.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 141/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 140/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 139/2017 Sb. nařízení vlády o plánování obrany státu.Dne 5.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 137/2017 Sb. nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice.Dne 2.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů.Dne 2.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 135/2017 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.Dne 26.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 130/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.Dne 26.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 128/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.Dne 24.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 127/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.Dne 20.4.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 126/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.Dne 20.4.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 125/2017 Sb. nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení.Dne 20.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 123/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.Dne 13.4.2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 120/2017 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011