Novinky z judikatury a legislativyDne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 196/2017 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy.Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 195/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 194/2017 Sb. zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.Dne 10. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 193/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 30. 6. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 191/2017 Sb. vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 6. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 190/2017 Sb. vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele).Dne 28. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 183/2017 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.Dne 26.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 180/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání.Dne 26.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 179/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva.Dne 26.6.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 178/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.Dne 22.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 176/2017 Sb. vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.Dne 22.6.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 175/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů.Dne 21.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 173/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.Dne 21.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 172/2017 Sb. vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti.Dne 16.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 171/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011