Novinky z judikatury a legislativyDne 11. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 170/2019 Sb. vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko.Dne 9. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována tři sdělení určující emisní podmínky pro nové státní dluhopisy.Dne 4. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 166/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče.Dne 1. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 165/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů.Dne 1. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 164/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 1. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 163/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 27. 6. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 160/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.Dne 27. 6. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 159/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.Dne 27. 6. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 158/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců.Dne 27. 6. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 157/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky.Dne 27. 6. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 156/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.Dne 27. 6. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 150/2019 Sb. vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku.Dne 27. 6. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 149/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.Dne 27. 6. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 148/2019 Sb. nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.Dne 19. 6. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 146/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011