Připravované akce


Redakce stavovského periodika připravuje k vydání dubnové číslo časopisu SOUDCE. Spolu s pravidelnými rubrikami toto číslo přinese i novinky a zajímavosti z justičního prostředí. Již brzy poskytneme čtenářům náhled do obsahu čísla a poté i jeho distribuci.
Stálá konference českého práva zve na letošní nejbližší akce Pražského právnického jara. 16. března 2018 od 9 do 13 hod. na sympozium Právní aspekty kampaně „Me Too“, koná se ve Vlasteneckém sálu Karolina (Praha 1). 23. března 2018 od 9 do 14 hod. na sympozium Právní aspekty podílového spoluvlastnictví, uskuteční se v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje (Praha 5).
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 46. Reprezentační právnický ples, který se uskuteční 17. února 2018 od 19 hodin v Hotelu Courtyard by Marriott Brno.
Spolek českých právníků Všehrd zve na 10. února 2018 od 19 hodin do Obecního domu v Praze na Právnický ples 2018, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Spolek českých právníků Všehrd v roce 2018 oslaví 150 let od svého založení. Ples je tradičně pořádán ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Právnický ples je místem pro setkání vrcholných osobností napříč všemi kulturními a společenskými kruhy. Tato jedinečná kulturní akce má také benefiční rozměr - výtěžky z minulých let jsme věnovali na rekonstrukci výtahu "páternoster" v budově fakulty. Letošní případný výtěžek bude věnován na další rozvoj interiéru budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který by měla určit připravovaná architektonická soutěž.
Závěrečné dvojčíslí stavovského periodika českých soudců přináší zevrubné zpravodajství z 27. Shromáždění delegátů SU ČR, na kterém byla prezidentkou znovu zvolena Mgr. Daniela Zemanová. Vydání 11-12/2017 časopisu Soudce představuje rovněž nově zvolené členy Republikové i Kontrolní rady Unie. Publikovány jsou také pravidelné rubriky například Slovo soudce na měsíc listopad i prosinec, zápisy z jednání Kolegia předsedů krajských soudů, zápis z listopadového zasedání Republikové rady Soudcovské unie ČR, zprávy ze života Unie v uplynulém období a mnohé další informace.
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka Mgr. Daniela Zemanová 27. Shromáždění delegátů SU ČR. Uskuteční se 6. a 7. října 2017 v IMPERIAL HOTELU OSTRAVA. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 20. září 2017.
Časopis SOUDCE 7 - 8/2017 čtenářům nabízí jak pravidelné rubriky - slova soudců JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D. a Mgr. Alexandra Krysla, tak i odborné články - například příspěvek nazvaný "Pätnásť rokov Súdnej rady na Slovensku: Čo sme sa naučili?", autorem je Mgr. Pavol Žilinčík. Letní dvojčíslí také přinese další zprávy s aktuálními informacemi z justičního prostředí, ale i ze života profesní organizace českých soudců.
Společnost Wolters Kluwer předala do distribuce již páté letošní vydání profesního periodika - časopis SOUDCE. V květnovém čísle najdete pravidelné rubriky, odborné články, zápisy z jednání, ale i další zprávy a aktuální informace z justičního prostředí. Předkládáme Vám obsah nejnovějšího vydání:
Stálá konference českého práva, s. r. o. a nakladatelství Havlíček Brain Team Vás zvou na jarní právnické workshopy. Z nejbližších akcí nabízíme účast na workshopu nazvaném "Vybrané problémy dědického práva", který se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 13 do 17 hodin v hotelu Olšanka v Praze.
Justiční akademie ve spolupráci s Odborným kolegiem Soudcovské unie pro správu a řízení OS zvou na pracovní setkání předsedů okresních soudů na téma Řízení a státní správa okresních soudů. Bližší informace - viz pozvánka a program.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011