Časopis Soudce 10/2017

Upozorňujeme čtenáře stavovského periodika SOUDCE na obsah již desátého letošního vydání. Slovo soudce nese titulek "K říjnovým volbám", autorem je JUDr. František Kučera. Rozhovor poskytla JUDr. Iva Hrdinová, předsedkyně Krajského soudu v Ostravě. Publikován je pod titulkem "Na Ostravsko se lidé vždy stěhovali za prací, to ovlivnilo i místní justici".

Obsah

 

Slovo soudce

K říjnovým volbám (JUDr. František Kučera) 2

Rozhovor

Na Ostravsko se lidé vždy stěhovali za prací, to ovlivnilo i místní justici (JUDr. Iva Hrdinová) 5

Odborné články

K problematice úročení úroků (JUDr. Karel Šabata, Ph.D.) 8

Soudce a znalec (JUDr. ing. Lukáš Křístek, MBA) 12

Licenční smlouvy v IT (Mgr. Michal Nulíček, LL.M.) 15

Právnický diář I.

Poznámky k právu volebnímu a k emancipaci soudnictví (JUDr. Karel Havlíček) 18

Aktuality ze Soudcovské unie ČR

Jak žije Unie 26

Zápis z jednání Republikové rady Soudcovské unie ČR ze dne 7. 9. 2017

(Zapsala: Mgr. Andrea Lomozová) 23

Zprávy a informace

Nejvyšší správní soud k tématu vodovodů a kanalizací

(Zpracovala: Mgr. Zuzana Ježková, asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, metodická spolupráce: Mgr. Ondřej Mrákota, soudce Nejvyššího správního soudu) 27

Ze zářijového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu

(Zpracovala: Mgr. Michala Ošlejšková, asistentka soudce Nejvyššího soudu, metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu) 28

Recenze

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.

Komentář (JUDr. Pavel Simon) 32Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011