SOUDCE 6/2018

Autorkou červnového slova soudce je JUDr. Martina Lorencová. Mgr. Karolína Tylová, LL.M.  informuje o květnovém zasedání MEDELu v belgickém Bruselu,   Mgr. Petr Hoček poskytl výsledky letošního ročníku golfového turnaje Justice Open 2018 a představil vítěze tohoto již tradičního klání. Čtenáři mohou nahlédnout do historie budovy Okresního soudu v Klatovech, seznámit se s novinkami z justičního prostředí a dalšími informacemi.
 Obsah:

Slovo soudce
„Povzdechy nestačí“ (JUDr. Martina Lorencová)                                                                                   2
Rozhovor
Rozhovor pro časopis Soudce s JUDr. Františkem Púry                                                                      3
Odborné články
Insolvenční výzva (JUDr. Tomáš Jirmásek)                                                                                          8
C. Ř. S. − Konference k novému civilnímu řádu soudnímu (Mgr. Pavel Punčochář)                          15
90 let od otevření budovy Okresního soudu v Klatovech (JUDr. Jaromír Veselý)                               18
Manažerské vzdělávání v justici                                                                                                           20
Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie                                                                                                                                         24
JUSTICE OPEN 2018 (Mgr. Petr Hoček)                                                                                             27
Hlasy z bedny                                                                                                                                       29
Zprávy a informace
MEDEL v Bruselu (Mgr. Karolína Tylová, LL.M.)                                                                                 32
Z květnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu                         34
(Zpracoval: JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D., asistent soudce Nejvyššího soudu
Metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu)
Z dubnového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu                                                                36
(Zpracovala: Mgr. Michala Ošlejšková, asistentka soudce Nejvyššího soudu
Metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu)
Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR (I. Q/2018)                                                                40
(Zpracovala: Mgr. Lenka Pekařová, analytické oddělení ÚS ČR)
Konference Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces                             42
Recenze: Zákon o ochranných známkách. Komentář                                                                          44

 
 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011