Pozvánka na 23. Shromáždění zástupců SU ČR

Kancelář SU ČR oznamuje, že podle § 17, odst. 4  Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezident JUDr. Tomáš Lichovník
již 23. Shromáždění zástupců SU ČR. Uskuteční se ve dnech 18. a 19. října 2013 v resortu Darovanský dvůr (Kongres & Golf
& Wellness hotel) v Darové 3, 338 24 Břasy. Přihlášky delegátů přijímá kancelář do 1. října 2013.

V Praze dne 28.8. 2013

 

 
 

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011