Tiskové prohlášení Soudcovské unie ČR

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o soudech a soudcích, jejímž cílem je mimo jiné snížení věkové hranice stanovené pro zánik funkce soudce ze 70 na 65 let. Důvodem navrhované právní úpravy je podle ministerstva urychlení generační obměny v české justici a nutnost jejího adaptování na změny např. v souvislosti s elektronizací.
Soudcovská unie ČR proti tomuto legislativnímu záměru důrazně protestuje a považuje případné snížení věkové hranice pro zánik funkce soudce za protiústavní a izolovaný krok, který neodpovídá demografickému vývoji a celospolečenským jevům, včetně obecného trendu zvyšování věku pro odchod do starobního důchodu. Tento záměr lze také bez dalšího označit za diskriminaci z důvodu věku.
Soudcovská unie ČR opětovně apeluje na zástupce legislativy a exekutivy, aby činili kroky k zavedení institutu „emeritního soudce“ do právního řádu. Tento institut představuje – oproti záměru na snížení věkové hranice – systémové řešení způsobilé nejen umožnit generační obměnu v justici, ale přinést rovněž občanům další efekty, jako je zrychlení soudního řízení a posílení práva na spravedlivý proces zajištěním stejné dostupnosti soudů ve všech regionech ČR.
 
10.1.2011


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011