Květnové vydání časopisu SOUDCE

Společnost Wolters Kluwer předala do distribuce již páté letošní vydání profesního periodika - časopis SOUDCE.
V květnovém čísle najdete pravidelné rubriky, odborné články, zápisy z jednání, ale i další zprávy a aktuální informace
z justičního prostředí. Předkládáme Vám obsah nejnovějšího vydání:


Slovo soudce
JUSTICE OPEN 2017 (Mgr. Petr Hoček)  str. 2
Rozhovor
Bez specializace soudců se nikam neposuneme (JUDr. Ljubomír Drápal) str. 4
Odborné články
Soudce a smír (JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.) str. 7
Workshopy k mediaci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
(Mgr. Pavel Punčochář, doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.) 10
Problematika poskytovatelů služeb informační společnosti a jejich úprava
v českém právním řádu (Mgr. Michal Nulíček, LL.M.) 13
Pražský právnický podzim (JUDr. Karel Havlíček) 16
Etika a právo v exekucích
Aktuality ze Soudcovské unie ČR
Jak žije Unie  str. 19
Zápis z jednání Republikové rady Soudcovské unie ČR ze dne 6. 4. 2017
(Zapsala: Mgr. Andrea Lomozová) 22
Kolegium pro elektronizaci justice (Mgr. Stanislav Findejs) 24
Návštěva rakouského Ústavního soudu (JUDr. Josef Mužík) 26
Zprávy a informace
Z dubnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracoval: JUDr. Lukáš Hadamčík, asistent soudce Nejvyššího soudu,
metodická spolupráce: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu) 28
Z únorového zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu
(Zpracovala: Mgr. Michala Ošlejšková, asistentka soudce Nejvyššího soudu,
metodická spolupráce: JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu) 30
Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR (I/2017)
(Mgr. Lenka Pekařová, analytické oddělení ÚS ČR) 33
Zápis z jednání Kolegia předsedů krajských soudů
(Zapsali: JUDr. Jan Čipera, Mgr. Luboš Dörfl) 34

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011