HVB Bank je partnerem Mezinárodního bienále současného umění 2005

HVB Bank je partnerem rozsáhlé mezinárodní přehlídky současného umění pořádané Národní galerií, která nese název „Druhý pohled“. Bienále se bude konat v období od 14. června do 11. září 2005 ve Veletržním paláci a dalších objektech Národní galerie. Pro tuto přehlídku poskytla Národní galerie prostory v minimálním rozsahu 9000 m2.  Záštitu nad bienále přijali prezident republiky Václav Klaus a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Prezidentem Mezinárodního bienále současného umění 2005 je generální ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák, hlavním kurátorem ředitel Sbírky moderního a současného umění Tomáš Vlček, koordinátorkou přípravných prací je Světlana Michajlová.

HVB Bank vnímá podporu umění jako nedílnou součást firemní kultury a dlouhodobě sponzoruje významné kulturní projekty. V nedávné době to byl například veletrh současného umění ART PRAGUE. „Podpora umění, a toho současného zvlášť, patří mezi priority naší banky. Víme, jak uspokojit naše klienty po materiální stránce, ale současně nechceme zůstat pozadu ani v  duchovní sféře,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel HVB Bank David Grund.

Toto pražské bienále reaguje na nové náměty, které vyplývají z hlubokých změn současné civilizace. Bienále představuje nové tendence současného umění, nové podoby fotografie, dokládá obrodu malby, poskytuje nové možnosti pro seznámení a hodnocení nových uměleckých žánrů videoartem počínaje a divadelními a hudebními performancemi konče.
 
Tématem Mezinárodního bienále současného umění 2005 „Druhý pohled“ jsou aktuální motivy postmoderní kultury. V projektech 28 kurátorů z 15 zemí a 5 kontinentů světa se zde představí více než 300 osobností z oblasti malby, plastiky, instalace, videoartu, fotografie, performance, alternativního divadla a hudby. Mezinárodní bienále současného umění 2005 nazvané „Druhý pohled“ navazuje na přehlídku současného umění uskutečněnou ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze roku 2003.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011