Připravované akce


Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 46. Reprezentační právnický ples, který se uskuteční 17. února 2018 od 19 hodin v Hotelu Courtyard by Marriott Brno.
Závěrečné dvojčíslí stavovského periodika českých soudců přináší zevrubné zpravodajství z 27. Shromáždění delegátů SU ČR, na kterém byla prezidentkou znovu zvolena Mgr. Daniela Zemanová. Vydání 11-12/2017 časopisu Soudce představuje rovněž nově zvolené členy Republikové i Kontrolní rady Unie. Publikovány jsou také pravidelné rubriky například Slovo soudce na měsíc listopad i prosinec, zápisy z jednání Kolegia předsedů krajských soudů, zápis z listopadového zasedání Republikové rady Soudcovské unie ČR, zprávy ze života Unie v uplynulém období a mnohé další informace.
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka Mgr. Daniela Zemanová 27. Shromáždění delegátů SU ČR. Uskuteční se 6. a 7. října 2017 v IMPERIAL HOTELU OSTRAVA. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 20. září 2017.
Časopis SOUDCE 7 - 8/2017 čtenářům nabízí jak pravidelné rubriky - slova soudců JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D. a Mgr. Alexandra Krysla, tak i odborné články - například příspěvek nazvaný "Pätnásť rokov Súdnej rady na Slovensku: Čo sme sa naučili?", autorem je Mgr. Pavol Žilinčík. Letní dvojčíslí také přinese další zprávy s aktuálními informacemi z justičního prostředí, ale i ze života profesní organizace českých soudců.
Společnost Wolters Kluwer předala do distribuce již páté letošní vydání profesního periodika - časopis SOUDCE. V květnovém čísle najdete pravidelné rubriky, odborné články, zápisy z jednání, ale i další zprávy a aktuální informace z justičního prostředí. Předkládáme Vám obsah nejnovějšího vydání:
Stálá konference českého práva, s. r. o. a nakladatelství Havlíček Brain Team Vás zvou na jarní právnické workshopy. Z nejbližších akcí nabízíme účast na workshopu nazvaném "Vybrané problémy dědického práva", který se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 13 do 17 hodin v hotelu Olšanka v Praze.
Justiční akademie ve spolupráci s Odborným kolegiem Soudcovské unie pro správu a řízení OS zvou na pracovní setkání předsedů okresních soudů na téma Řízení a státní správa okresních soudů. Bližší informace - viz pozvánka a program.
V letošním roce vydává Soudcovská unie ČR ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již XIX. ročník stavovského periodika. Vedle stávajících rubrik přinese časopis SOUDCE také nové rubriky a příspěvky z širšího okruhu zaměření. Redakce časopisu připravuje jeho lednové vydání pro tisk a následnou distribuci všem čtenářům a předplatitelům.
Organizátoři reprezentačního právnického plesu srdečně zvou na jeho jubilejní 45. ročník, který se koná 28. ledna 2017 v Hotelu International v Brně. Podrobnosti najdete na http://ples.law.muni.cz/content/cs/ Dotazy adresujte na mail ples@law.muni.cz Pomozte svou účastí i svým jménem zvýšit prestiž této jedinečné akce a vytvořit příjemnou atmosféru pro setkání všech generací právníků a všech právnických profesí. Blíže ke konání - viz pozvánka.
Dvojčíslí stavovského periodika soudců přinese mimo jiné informace z průběhu vrcholného rokování Soudcovské unie ČR, které se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 v hotelu GALANT v Mikulově. Seznámí s příspěvky domácích i zahraničních hostů, které doplní fotografie z letošního Shromáždění delegátů. Toto vydání časopisu SOUDCE čtenářům rovněž nabídne pravidelné rubriky a aktuální zprávy z oblasti justice.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011