Připravované akce


Soudcovská unie ČR ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy připravuje na pátek 21. června 2019 od 10 hodin v Rezidenci primátora hl. m. Prahy mezinárodní konferenci „Zvyšování psychické odolnosti soudce“. Konference se uskuteční v rámci pražského zasedání Evropské asociace soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu – MEDEL. Konferenci zahájí prezidentka SU ČR Daniela Zemanová a prezident MEDELu Filipe Marques. K tématu vystoupí primář Psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice MUDr. Jan Tuček, Ph.D., dále psycholožka a pedagožka Mgr. et Mgr. Martina Friedlová z Univerzity Palackého z Olomouce, příspěvek přednese rovněž předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Luboš Dörfl. Očekáváme vystoupení i dalších hostů.
Kulatý stůl navazuje na předchozí diskuse o právnických stavovských otázkách. Pořádá ho Stálá konference českého práva 31.5. 2019 v rámci Pražského právnického jara 2019. Záštitu nad projektem převzali Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR, Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy a MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.
Soudcovská unie ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze a Právnickou fakultou UP v Olomouci pořádají ve čtvrtek 23. května 2019 od 13,00 hod. v budově PF UK v Praze (místnost č. 38 – v přízemí) seminář „Soudcovské etické kodexy a způsoby vynucování jejich plnění". Přednášet bude odborník na profesní etiku právníků prof. James E. Moliterno z Washington and Lee University School of Law ze Spojených států amerických, který se účastnil mimo jiné přípravných prací na Etickém kodexu slovenských soudců.
Dubnové vydání stavovského periodika přináší rozhovor s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Michalem Fraňkem. I v tomto vydání pokračuje cyklus, ve kterém předsedové představují jednotlivé krajské soudy. Tentokrát do časopisu SOUDCE přispěl JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze. Autorem Slova soudce je Mgr. Tomáš Mottl, jehož příspěvek vychází pod titulkem "Dubnové justiční pranostiky". Čtvrté letošní číslo obsahuje i další pravidelné rubriky a informace z dění v soudnictví i v profesní organizaci soudců ČR.
cyklus konferencí před volbami do Evropského parlamentu. Více podrobností v detailu.
Dne 23. února 2019 od 19 hodin se v Obecním domě v Praze koná Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Pražské sdružení Jednoty českých právníků zve na lednové akce: Seminář "Obchodní závazky s mezinárodním prvkem" a odbornou přednášku "Práva spotřebitele ve vztahu k úvěrovým společnostem".
Stálá konference českého práva ve spolupráci s partnery si Vás dovolují pozvat na listopadová sympozia: Aktuální právní problémy exekucí (9. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.), CEVRO Institut, z. ú., Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město a Hromadné žaloby (14. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.), Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město.
Říjnové vydání stavovského periodika nabízí rozhovor s JUDr. Ivanou Hrdličkovou, Ph.D., předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon. Desáté číslo časopisu Soudce přinese také odborné články, zprávy a další informace z justičního prostředí.
Prezidentka Soudcovské unie ČR svolává dle § 17, odst. 4 Stanov SU ČR 28. Shromáždění delegátů stavovské organizace soudců ČR. Uskuteční se ve dnech 12. a 13. října 2018 v Táboře. Bližší informace - viz pozvánka.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011