Připravované akce


Stálá konference českého práva ve spolupráci s partnery si Vás dovolují pozvat na listopadová sympozia: Aktuální právní problémy exekucí (9. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.), CEVRO Institut, z. ú., Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město a Hromadné žaloby (14. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.), Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město.
Říjnové vydání stavovského periodika nabízí rozhovor s JUDr. Ivanou Hrdličkovou, Ph.D., předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon. Desáté číslo časopisu Soudce přinese také odborné články, zprávy a další informace z justičního prostředí.
Prezidentka Soudcovské unie ČR svolává dle § 17, odst. 4 Stanov SU ČR 28. Shromáždění delegátů stavovské organizace soudců ČR. Uskuteční se ve dnech 12. a 13. října 2018 v Táboře. Bližší informace - viz pozvánka.
Stálá konference českého práva zve na letošní nejbližší akce Pražského právnického jara. 16. března 2018 od 9 do 13 hod. na sympozium Právní aspekty kampaně „Me Too“, koná se ve Vlasteneckém sálu Karolina (Praha 1). 23. března 2018 od 9 do 14 hod. na sympozium Právní aspekty podílového spoluvlastnictví, uskuteční se v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje (Praha 5).
Spolek českých právníků Všehrd zve na 10. února 2018 od 19 hodin do Obecního domu v Praze na Právnický ples 2018, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Spolek českých právníků Všehrd v roce 2018 oslaví 150 let od svého založení. Ples je tradičně pořádán ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Právnický ples je místem pro setkání vrcholných osobností napříč všemi kulturními a společenskými kruhy. Tato jedinečná kulturní akce má také benefiční rozměr - výtěžky z minulých let jsme věnovali na rekonstrukci výtahu "páternoster" v budově fakulty. Letošní případný výtěžek bude věnován na další rozvoj interiéru budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který by měla určit připravovaná architektonická soutěž.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 46. Reprezentační právnický ples, který se uskuteční 17. února 2018 od 19 hodin v Hotelu Courtyard by Marriott Brno.
Závěrečné dvojčíslí stavovského periodika českých soudců přináší zevrubné zpravodajství z 27. Shromáždění delegátů SU ČR, na kterém byla prezidentkou znovu zvolena Mgr. Daniela Zemanová. Vydání 11-12/2017 časopisu Soudce představuje rovněž nově zvolené členy Republikové i Kontrolní rady Unie. Publikovány jsou také pravidelné rubriky například Slovo soudce na měsíc listopad i prosinec, zápisy z jednání Kolegia předsedů krajských soudů, zápis z listopadového zasedání Republikové rady Soudcovské unie ČR, zprávy ze života Unie v uplynulém období a mnohé další informace.
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka Mgr. Daniela Zemanová 27. Shromáždění delegátů SU ČR. Uskuteční se 6. a 7. října 2017 v IMPERIAL HOTELU OSTRAVA. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 20. září 2017.
Časopis SOUDCE 7 - 8/2017 čtenářům nabízí jak pravidelné rubriky - slova soudců JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D. a Mgr. Alexandra Krysla, tak i odborné články - například příspěvek nazvaný "Pätnásť rokov Súdnej rady na Slovensku: Čo sme sa naučili?", autorem je Mgr. Pavol Žilinčík. Letní dvojčíslí také přinese další zprávy s aktuálními informacemi z justičního prostředí, ale i ze života profesní organizace českých soudců.
Společnost Wolters Kluwer předala do distribuce již páté letošní vydání profesního periodika - časopis SOUDCE. V květnovém čísle najdete pravidelné rubriky, odborné články, zápisy z jednání, ale i další zprávy a aktuální informace z justičního prostředí. Předkládáme Vám obsah nejnovějšího vydání:Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011