Slovo prezidentky


Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, v letním tradičním dvojčíslí časopisu Soudce v letošním roce najdete příspěvky těch, kteří se odhodlali ucházet o funkce ve vedení Soudcovské unie. Čekají nás tedy podzimní volby v Soudcovské unii, v nedávné minulosti proběhlo několik výběrových řízení na významné soudní funkce, dovolím si proto krátkou úvahu na téma funkcí v soudnictví. Použila jsem záměrně spojení „uchazeči se odhodlali”, považuji to za výstižné. Pro většinu soudců není jednoduché projevit zájem o to, vykonávat nějakou funkci (vím o tom své...). Je to logické - všichni jsme soudci a dobře soudit je nikdy nekončící práce, která poskytuje naplnění všech zdravých ambicí. Ale soudy musí mít vedení a v našem systému se soudním funkcionářem může stát pouze soudce (jsou i jiné modely, ale neusilujeme o jejich převzetí). A ve vedení Soudcovské unie jakožto profesní organizace by neměl stát nikdo jiný, než soudce. Je tedy zřejmé, že někteří soudci se na určitý čas musí stát funkcionáři, soudními či unijními.
Milé kolegyně, milí kolegové, zdravím Vás v roce 2020 a přeji Vám všem pevné zdraví a vše, co je důležité pro Vaši spokojenost v osobním i pracovním životě. Ráda bych využila tohoto novoročního pozdravu k připomenutí některých důležitých událostí, které by měly v tomto roce zasáhnout do chodu soudnictví.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že jste prožili hezké léto a užili si těch příjemných stránek tohoto ročního období. Nadcházející podzim je obecně považován za klidnější období a návrat k normálnímu režimu. Kalendář Soudcovské unie má jiné rozvržení a podzim je tou nejrušnější dobou. Důvod je zřejmý: příprava výročního Shromáždění delegátů – nejvyššího orgánu Soudcovské unie. Ráda bych zaměřila k této akci i Vaši pozornost a blíže Vám popsala hlavní témata letošního shromáždění. Jsou jimi zvýšení psychické odolnosti soudce, ekonomická situace SU a návrh přílohy etického kodexu SU.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přípravy na Shromáždění delegátů jsou v plném proudu a to, mimo jiné, znamená i příležitost ke zhodnocení uplynulých měsíců. Letošní shromáždění bude vzhledem k několika významným “kulatým” výročím z historie České republiky vybízet k úvahám v širším kontextu, proto se v tomto příspěvku zaměřím zejména na praktické a pracovní shrnutí naší činnosti.
Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie.
Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí, že prezident SU před říjnovým Shromážděním hodnotí uplynulý rok, pokusím se o to tedy i já. Při letošním bilancování nelze nezmínit, že si připomínáme výročí 25 let od založení Soudcovské unie. V roce 1990, kdy k tomu došlo, to byl jasný projev potřeby existence nepolitické profesní organizace. I po 25 letech můžeme potvrdit, že tato potřeba stále trvá. Soudcovská unie osvědčila, že dokáže formulovat a prosazovat velká témata, a zároveň napomáhat řešení drobných „provozních“ problémů soudců v České republice.
Vážené kolegyně a kolegové, ráda bych využila aktualizace příspěvku nazvaného „slovo prezidenta“ ke krátkému vyhodnocení činnosti unie v minulém roce a k pokusu odhadnout, co ji a nás všechny čeká v nejbližší budoucnosti. Oblasti přitahující naši pozornost se většinou nelišily od předchozích let, avšak zásadní událostí v oblasti soudnictví byl bezpochyby počátek účinnosti nového občanského zákoníku. Již po několika měsících se potvrdily předpoklady nárůstu nápadu na civilních, zejména opatrovnických, úsecích soudů. Podle výsledku šetření systemizační komise Ministerstva spravedlnosti se zvýšil za první pololetí roku 2014 nápad v agendě PaNc o 19.715 věcí, oproti stejnému období roku 2013 se jedná o nárůst o 37,2 %. Soudcovská unie při několika jednáních s představiteli MSp zdůraznila, že je nutno co nejdříve přijmout opatření pro podporu zatížených úseků, např. posílení odborného aparátu, odbřemenění soudů cestou tzv. odklonů, změny procesních předpisů umožňující větší rozsah činnosti odborných pracovníků soudů.
Milé kolegyně, vážení kolegové, stojím před Vámi opět po roce a uvědomuji si, že mám poslední příležitost přednést klasickou zprávu o činnosti či lépe o stavu Unie. Poslední proto, že příští rok to již bude projev na rozloučenou. Tak tedy, co se za ten rok událo, co se nám podařilo a co nikoli. Začnu neúspěchy. Opět se nám nepodařilo prosadit novou úpravu správy soudnictví, tedy vytvoření vrcholného orgánu soudní moci. Předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek sice projevil ochotu o této věci jednat a prosazovat ji. Nicméně již na jaře letošního roku nám přiznal, že tato vláda a tato sněmovna již nic zásadního ohledně justice nepřijmou. Měl pravdu. Vláda záhy padla a sněmovna ji brzy následovala. Úkol prosadit uzákonění vrcholného orgánu soudní moci nám tak zůstává nadále a bude hlavním bodem jednání s novou vládou vzešlou z předčasných voleb. To byl neúspěch úplný, leč víme, že je to běh na dlouhou trať, ve kterém jednou zvítězíme.
Milé kolegyně, vážení kolegové, tak rok utekl a je tu zase náš sněm. Je to již můj pátý v čele Soudcovské unie. A téměř na každý z nich jsme zvali jiného ministra spravedlnosti. Jen Jiřího Pospíšila jsme zvali dvakrát. Přimělo mne to udělat si malý přehled a zjistil jsem, že během posledních necelých 24 let jsme měli celých 15 ministrů spravedlnosti. A pokud mne paměť neklame, tak posledním ministrem spravedlnosti, který vytrval celé funkční období, byl Jiří Novák v letech 1992 až 1996. Dost smutná bilance.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011