Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Kontroly aplikací čTečka za covidu byly podle NSS v rozporu se zákonem

08.12.2023 - ceska-justice.cz (justice)

Kontroly aplikací čTečka za koronavirové pandemie byly podle Nejvyššíhosprávníhosoudu (NSS) v rozporu se zákonem. Podle rozsudku soudu totiž kontrolující osoba mohla získat citlivé osobní údaje o zdravotním stavu dotyčného. NSS verdikt z konce listopadu zveřejnil na své úřední desce. Aplikaci čTečka spustilo ministerstvo zdravotnictví v červnu 2021 spolu s aplikací Tečka, ministerstvo tehdy vedl Adam Vojtěch (za ANO). ČTečka měla přes 1,4 milionu stažení.Navrhovatel se u soudu domáhal zrušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z konce roku 2021, kterým ministerstvo stanovilo povinnost prokazovat se při vstupu do vybraných zařízení bezinfekčností, a to na základě covid pasů, které kontrolor načetl pomocí aplikace „čTečka“. Navrhovatel namítal, že prokazováním bezinfekčnosti dochází k zásahu práv na ochranu soukromí, kdy návštěvník či divák jako zákazník musel sdílet informace o svém zdravotním stavu s kontrolory.Mimo jiné namítal, že jako zákazník kadeřnictví a stravovacích služeb je povinen si nechat zkontrolovat údaje o zdravotním stavu, a nechat si tak nepřiměřeně zasahovat do práva na ochranu soukromí. „K obdobným zásahům došlo také tehdy, když mu měly být poskytnuty ubytovací služby. Jemu a jeho rodině byl odepřen přístup do akvaparku,“ popisuje návrh rozsudek.NSS se v tomto přiklonil na stranu navrhovatele, nařízení bylo podle něj v tomto v rozporu se zákonem. Podle rozsudku muselo být ministerstvu navíc zřejmé, že jsou kontrolující osobě zpřístupňovány k nahlédnutí osobní údaje obsažené v certifikátu kontrolované osoby. „Odpůrce proto pochybil, jestliže v odůvodnění mimořádného opatření nijak neidentifikoval právo na informační sebeurčení zákazníků, k jehož zásahu v souvislosti s používáním aplikace čTečka mohlo dojít. Jde totiž o základní a zjevný zásah, který byl povinen zohlednit,“ stojí v rozsudku.K prokazování bezinfekčnosti lidí sloužila aplikace „Tečka“, která začala fungovat v červnu 2021. Sloužila pro uložení certifikátu o prodělaném covidu-19, potvrzení o negativním testu nebo očkování. Stažena byla do více než šesti milionů mobilních telefonů. Spolu s ní ministerstvo spustilo také aplikaci čTečka, kterou mohli ti, kteří museli tato potvrzení kontrolovat, například provozovatelé hotelů nebo restaurací, z QR kódu načíst potřebné informace. Ta měla více než 1,4 milionu stažení.(čtk)

Běsnení schizofrenika ukončila policie taserem. ČR bude po jeho smrti hledat nová opatření

09.12.2023 - ceska-justice.cz (Politika)

Ani čtyři policisté nedokázali zvládnout třicetiletého stokilového paranoidního schizofrenika bez použití taseru. Jenže muž po zásahu zemřel na srdeční aritmii, jak prokázala pitva. Český stát nedostál závazku pečovat a zachránit nemocného a nedostatek personálu není omluvou, uvedl Evropský soud pro lidská práva (ESLP) v rozsudku Vv. v. ČR. Ve Štrasburku si stěžovala sestra mrtvého, podle které bratr zemřel v důsledku zásahu státu. Stát ji musí vyplatit 25 000 euro. Podle českého zmocněnce před ESLP Petra Konůpky bude český stát nyní řešit jaká opatření přijmout, aby se obdobné neštěstí v budoucnu již nestalo. Česká justice přináší detailní analýzu rozsudku.Stěžovatelka se narodila v roce 1974 a žije v Brně, uvádí o sestře mrtvého Soud. Stížnost se týká smrti jejího třicetiletého bratra, dlouhodobě léčeného na paranoidní schizofrenii. Bratr dostal záchvat násilí, ohrožoval lidi, škrtil nemocniční personál, rozbíjel věci a stříkal vodu do elektrického vedení. Spacifikován byl až policistou, který použil taser. Zásah však skončil smrtí. Stěžovatelka podala stížnost na porušení Článku 2 – právo na život a Článku 3 – zákaz mučení k Evropskému soudu pro lidská práva v roce 2018.Události jako z Formanova Přeletu nad kukaččím hnízdem se odehrály o tři roky dříve.Úplný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze 7. prosince 2023 je zde.Toho večera volala rodina tísňovou linkuVečer 5. listopadu 2015 zavolal na tísňovou linku rodinný příslušník, že PZ začal být agresivní a vyhrožuje členům rodiny. Panu PZ bylo v té době třicet let, byl vysoký 1,88 metru a vážil 127 kilogramů, uvádí fakta Evropský soud pro lidská práva. V ústavní stížnosti k českémuÚstavnímusoudu pak stojí, že se tento muž zabýval bojovými sporty.Muž byl ve 21.30 sanitkou v doprovodu policejní hlídky převezen na kliniku, kde byl přijat na oddělení akutní péče. Personál, který měl tu noc službu, tvořila jedna lékařka, dvě zdravotní sestry a jeden sanitář. Lékařka ho prohlédla a konstatovala, že se od roku 2005 léčí s paranoidní schizofrenií a od roku 2015 s hypertenzí. PZ, který se v té době již zklidnil, souhlasil s podáním antipsychotické medikace. Byl umístěn na běžný pokoj. Vláda ve svém vyjádření uvedla, že všechny pokoje intenzivní péče byly v té době plně obsazeny.Ráno začal být neklidný a chtěl uškrtit zřízenceKolem čtvrté hodiny ranní druhého dne se začal odehrávat konec příběhu, který nakonec trval pět minut.Muž začal být tou dobou neklidný. Sestry mu proto připravovaly intenzivní péče vybavený pevnými kovovými dveřmi a postelí s magnetickým popruhy k omezení agresivních pacientů. Po slovní potyčce s personálem začal PZ ničit zařízení, rozbíjet umyvadlo a několik dveří včetně dveří do pokojů ostatních pacientů. Když se mu sanitář snažil zabránit v uchvácení hasičské hadice, PZ ho povalil na zem a začal ho surově bít, shrnuje Evropský soud pro lidská práva.Podle pozdějších zpráv o události, které policistům ten den sdělili službukonající zaměstnanci, se PZ pokusil zřízence uškrtit hasičskou hadicí; když napadl zřízence, byl zjevně velmi rozrušený a schopný zabíjet. „Poté začal vytrhávat stropní desky a vytahovat elektrické dráty a stříkat na ně vodu. Poté, co se dva pracovníci ostrahy (neozbrojení) přivolaní personálem pokusili PZ zpacifikovat a nepodařilo se jim to, zavolala ve 4.53 hodin zdravotní sestra tísňovou linku policie; čtyři policisté – P., S., Š. a T. – následně dorazili do nemocnice kolem 5. hodiny ranní,“ popisuje ESLP události v nemocnici.Voda v elektřině, matrace jako štít, čtyři muži jako sílaNásledný policejní zásah probíhal v 2,25 metru široké chodbě přímo před pokoji pacientů. Policisté podle svých slov museli bezodkladně zasáhnout, protože muž stříkající vodu na elektrické vedení ohrožoval životy všech přítomných.Souboj probíhal přímo v nemocnici Ilustrační foto: Pixabay„S použitím matrace jako štítu se dva z nich přiblížili k PZ (který ignoroval jejich varování, aby upustil od svého chování) a srazili ho na zem. Díky jeho fyzické síle a intenzitě jeho odporu ho nedokázali ani držet ani mu zatlačit ruce za záda; další dva policisté – P. a T. – jim nebyli schopni pomoci z důvodu omezeného prostoru pro manévrování. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky pro použití taseru a vzhledem k tomu, že jiné donucovací prostředky (slzný plyn, paralyzující granát, střelné zbraně) nelze použít nebo by byly neúčinné, rozhodl se T. po upozornění vystřelit ze svého taseru. Mířil na spodní část zad z dosahu asi 1,5 metru,“ uvádí dále ESLP v rozsudku.Přestože se obě šipky taseru spojily s tělem PZ a měly způsobit výboj, PZ – který stále ležel a držel hasičskou hadici – nadále kladl aktivní odpor, který zabránil strážníkům S. a Š., aby zajistili jeho ruce a získali kontrolu. T. na žádost S. znovu několikrát spustil taser, dokud nepodařilo částečně znehybnit mužovu paži; to umožnilo sestře aplikovat dvě injekce (Apaurin a Tisercin) podle pokynů lékaře, pokračuje popis dění v nemocnici.Dvě hodiny poté konstatoval lékař smrtPopis událostí policisty se shoduje s výpověďmi ochranky nemocnice, lékařů a sester ve službě. Potvrdili, že útok PZ na záchranáře byl velmi vážný a zanechal ho v bolestech a šokovém stavu. Podle následného lékařského posudku byl záchranář v bezprostředním ohrožení života – zejména z důvodu škrcení, kterému byl vystaven.Policistům se nepodařilo PZ podmanit. PZ stále křičel a snažil se je setřást, když mu sestra v 5:05 aplikovala léky. Když byl PZ po aplikaci injekce převrácen na záda, byl mírně „cyanotický“ v obličeji a neměl hmatatelný puls; zdravotnický personál proto okamžitě zahájil resuscitaci, mimo jiné pomocí automatizovaného externího defibrilátoru a adrenalinu.Specializovaný tým dorazil o několik minut později a prováděl standardní resuscitační postup po dobu čtyřiceti pěti minut, ale bez úspěchu. V 6.08 hodin bylo resuscitační úsilí ukončeno a lékař konstatoval smrt – pravděpodobně v důsledku zástavy srdce.Výsledek vyšetřování: Zásah byl v souladuIncident byl zaznamenán na několik videokamer v budově kliniky; na záběrech bylo mimo jiné vidět, jak PZ napadl zřízence a lékaře, manipuloval s hasičskou hadicí a stříkal vodu na elektrické dráty pod napětím a blížící se policisty, kteří před sebou drželi matraci. Kamera však přestala fungovat v 05,02 hodin, když do ní PZ stříkal vodu. Podle záznamu taseru byly vypáleny tři výboje: První výboj trval osm sekund, druhý jedenáct sekund a třetí deset sekund.Událost byla oznámena Generální inspekci bezpečnostních sborů, která ihned zahájila vyšetřování. Podle znaleckých posudků tří lékař způsobila smrt pana PZ srdeční arytmie. Nakonec experti poznamenali, že skutečnost, že PZ byl opakovaně taserován, i když elektrické výboje nebyly zaměřeny přímo do oblasti hrudníku a srdce, může být jednou z příčin arytmie.Policie ČR Foto: Policie ČRDne 6. 4. 2016 vydal GIBS rozhodnutí ve věci podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti s tím, že vyšetřování vedlo k jednoznačnému závěru, že policejní zásah proti PZ byl v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy policie. T. byl oprávněn používat taser, byl v tomto ohledu řádně vyškolen a jeho volba použít jej byla plně v souladu s pravidly pro použití donucovacích prostředků. Chování PZ přímo ohrožovalo životy osob a nebylo možné toto riziko jinak eliminovat.Sestra nemocného: Bratr zemřel v důsledku zásahu státuStěžovatelka napadla rozhodnutí u Krajského státního zastupitelství v Ostravě – pobočka Olomouc, u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a poté stížností u českéhoÚstavníhosoudu. Obě státní zastupitelství shledala postup policie zákonným.V ústavní stížnosti sestra mrtvého namítla, že při zásahu proti jejímu bratrovi policisté samostatně i společně se zdravotní sestrou injektující léky, užili „smrtící sílu“ (čl. 2 Evropské úmluvy) a porušili tak jeho právo na život a nebýt podroben špatnému zacházení. S odkazem na judikaturu ESLP uvedla, že donucovací prostředky mohou být použity přiměřeně jen v určitých, odůvodněných případech. Aplikací taseru vůči osobám zbavených osobní svobody se zabýval také Výbor OSN proti mučení.Zasahující orgány měly být podle sestry na situaci připraveny. Policie se měla připravit na možné alternativy pacientova zdravotního stavu a konzultovat jej s lékařem před použitím „smrtící síly“, což se nestalo také s „ohledem na nedostatečnou regulaci použití donucovacích prostředků národním právem“. Síla byla použita proti hospitalizovanému člověku v uzavřených prostorách zdravotnického zařízení. Nesouhlasí proto se závěry GIBS.Samotného zásahu se mělo účastnit více policistů než jen dva, namístě byli přítomni čtyři policisté i dva pracovníci nemocnice a od všech se dala očekávat zkušenost s „pacifikací“ osob. „Policisté mohli použít například omezovací sítě; pokud ani nebyli vybaveni alternativními prostředky, je absence plánování zásahu zjevná,“ uvedla sestra v ústavní stížnosti.„Stěžovatelka dále tvrdí, že předložila věrohodná tvrzení, že její bratr zemřel v důsledku zásahu státu, a proto mělo být v jeho věci vedeno účinné vyšetřování,“ shrnul stížnost českýÚstavnísoud.ÚS: Zákrok trval pět minut a cílem nebylo týráníGIBS i policejní prezident ve stanovisku pro Ústavnísoud rovněž odkazovali k judikatuře ESLP a metodice používání taseru vůči psychicky nemocným. Stanovisko poskytla i Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se událost odehrála.Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku Foto: Wikimedia/Adrian GrycukTaké českýÚstavnísoud se opřel o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva: „Z judikatury ESLP jednoznačně vyplývá, že ,špatné zacházení´, má-li spadat do působnosti čl. 3 Úmluvy, musí dosáhnout určité minimální úrovně závažnosti… Přihlíží se k tomu, zda cílem byla snaha dotčeného člověka pokořit či potupit a zda zacházení postihlo (mohlo postihnout) jeho osobnost. Proto ESLP považuje za ,nelidské´ zacházení, bylo-li mimo jiné promyšlené, trvalo déle a způsobilo buď skutečné ublížení na těle, nebo intenzivní fyzické nebo duševní utrpení,“ uvedl Ústavnísoud s odkazem na případ Berlinki v. Polsko a několik dalších rozsudků.„Ústavnísoud v projednávaném případě dospěl k jednoznačnému závěru, že užití síly proti poškozenému nepřekročilo meze limitované citovanou judikaturou, bylo reakcí na problémy a snahou chránit především poškozeného před sebou samým. Zákrok byl krátký, od vstupu policistů do kontaktu s poškozeným do zahájení oživovacích pokusů neuplynulo ani pět minut. Cílem rozhodně nebylo poškozeného ponížit či týrat, ale pacifikovat jej a zabránit mu v jednání, které bylo bezprostřední hrozbou pro něj i pro jeho okolí,“ uvedl dále českýÚstavnísoud, který ústavní stížnost 21. listopadu 2017 zamítl.Úplný text rozhodnutí Ústavníhosoudu je zde.CPT: Nedostatek mužských sester nelze ospravedlnitOkolnosti zákroku prošetřovala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová s tímto závěrem: V ČR chybí dostatečná analytická a strategická opatření k ochraně osob s duševní poruchou, včetně pravidelného školení a metodického vedení. Cílem těchto by mělo být předcházení situacím, kdy je nutné žádat o zásah Policie ČR. Je-li však nutný zásah policie, měla by tato činnost směřovat k minimalizaci použití síly použitím vhodné taktiky… ze strany Policie ČR, řádné koordinace záchranářů a policistů atd. Zákonným vyjádřením tohoto cíle jsou pozitivní povinnosti státu vyplývající z práva na život a ze zákazu špatného zacházení.ESLP dále rozebral stanovisko Výboru proti mučení a nelidskému zacházení (CPT), co se týče polohy na břiše a omezovacích prostředků v psychiatrických léčebnách pro dospělé a také citoval zápis z návštěvy Výboru v českém ústavu z roku 2014, tedy rok před smrtí muže: „Během návštěvy vyšlo najevo, že uniformovaní policisté byli často povoláni k pomoci při omezování rozrušených pacientů, kdykoli zdravotníci v Psychiatrické léčebně Kosmonosy nebyli schopni situaci sami ovlivnit. Tento stav je nepřijatelný a nelze jej ospravedlnit nedostatkem mužských sester,“ uvedl Výbor s tím, že nemocnice nemá dost školených lidí.Důstojník T. byl na taser vyškolenVláda před Evropským soudem pro lidská práva uvedla, že stát nenese odpovědnost za smrt stěžovatelčina bratra. Existence příčinné souvislosti mezi použitím síly ze strany policistů a smrtí PZ je přinejmenším sporná. Vláda v této souvislosti shledala irelevantními úvahy o poloze na břiše, ve které byl PZ policisty udržován, a tzv. polohové asfyxii komentované veřejným ochráncem práv, přičemž zdůraznila, že podle znaleckého posudku nebylo úmrtí PZ způsobeno udušením, ale srdeční arytmií.Zákrok označila za přiměřený s legitimním cílem zabránit násilí páchané panem PZ poté, co všechny další pokusy selhaly. Důstojník T., který taseroval bratra stěžovatelky, absolvoval v únoru 2015 příslušné školení v používání taseru. Střílel šipky taseru do bodů doporučených pokyny, které obdržel během svého trénink, aby elektrický proud prošel cestou nejmenšího odporu – tedy svaly umístěnými mimo srdce nebo jiné životně důležité orgány; což potvrdila zpráva veřejného ochránce práv.Soud: Stát nesplnil svůj závazek chránit život PZSoud na úvod svého rozhodnutí shrnul, že mrtvý muž byl dlouhodobě léčen s paranoidní schizofrenií a klinice, kam byl v předvečer událostí vedoucích k jeho smrti přijat, byl znám. Podle názoru Soudu popsaná situace „odhaluje řadu nedostatků, pokud jde o způsob, jakým nemocnice a policie danou situaci řešily“.„Za prvé se Soud domnívá, že při převozu PZ na psychiatrickou kliniku bylo možné rozumně předvídat, že by se mohl stát psychotickým nebo násilným. Byl přijat na oddělení akutní péče psychiatrické kliniky, která samozřejmě musí být dostatečně vybavena pro zacházení s duševně narušenými, rozrušenými až násilnými osobami a pro zajištění jejich bezpečí a pohody,“ uvedl ESLP, který českému státu vytkl polohu na břiše i nedostatečnou komunikaci mezi zdravotníky a policisty.Nabízí se otázka, zda použití taseru bylo nutné, uvedl dále Soud. Podle Soudu není neobvyklé, že osoby na psychiatrii jsou násilné. „Psychiatrické ústavy proto musí být v zásadě náležitě personálně vybaveny a vybaveny k tomu, aby s takovými pacienty zacházely vlastními prostředky, aby se k pomoci policie mohly uchýlit pouze jako poslední možnost a v náležité koordinaci s nimi. To však nebyl tento případ,“ uvedl Soud.Sestra žádala 25 000 euro a dostala je„Soud tak uzavírá, že výše uvedený incident, posuzovaný kumulativně, prokazuje, že v důsledku společného jednání řady osob stát nesplnil svůj pozitivní závazek poskytnout PZ přiměřenou péči a zachránit jeho život,“ uvedl Evropský soud pro lidská práva.Podle Soudu tak došlo k porušení Článku 2 – právo na život. V ČR je taser považován za nesmrtící zbraň a v době událostí neexistoval podle Soudu žádný metodický pokyn ohledně koordinace mezi zdravotníky a policisty v případě použití taseru. Takový vývoj nastal podle Soudu až po smrti pana PZ.Česká republika musí podle rozhodnutí soudu zaplatit stěžovatelce 25 000 euro za nemajetkovou újmu, jak žena žádala a soudní náklady ve výši 4000 euro.Ukrajinec doufá v posílení práv v celé EvropěSvé stanovisko k rozsudku připojili celkem tři soudci. „Chtěl bych doufat, že závěry tohoto rozsudku, stejně jako některé části odůvodnění Soudu, budou převzaty domácími orgány nejen v žalovaném státě, ale i jinde v Evropě, aby podpořily práci personál v psychiatrických léčebnách a posílily ochranu lidských práv svých pacientů,“ napsal v souhlasném stanovisku soudce zvolený za Ukrajinu Mykola Gnatkovskyy.Foto: PixabayMaría Elósegui zvolená za Španělsko sepsala částečně souhlasné a částečně nesouhlasné stanovisko: Podle jejího názoru při porušení článku 2 musí být prokázáno, že došlo k zásahu v neprospěch dané osoby (viz Fernandes de Oliveira proti Portugalsku č. 78103/14 , § 107, 31. ledna 2019). „Podle mého názoru není v projednávané věci důvod se domnívat, že nedostatky ve výcviku policistů nebo spíše obecná povaha výše popsaného regulačního rámce mohly přispět k úmrtí bratra stěžovatelky. Skutečnosti nasvědčují tomu, že bezprostřední příčinou smrti PZ byla srdeční arytmie, že jeho srdeční anomálie byla zjištěna až při pitvě provedené po jeho smrti a v důsledku toho policie policisté nemohli vědět, že elektrické výboje generované taserem by představovaly riziko pro jeho život.Jednověté prohlášení pak vydala monacká soudkyně Stéphanie Mourou-Vikstroem: „Nesouhlasím s názorem většiny, že došlo k porušení článku 2 v jeho věcné stránce.,“ uvedla.Irena Válová

Za pět minut dvanáct: Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Zuzana Majerová (Trikolora)

10.12.2023 - TV Nova (11:55 Za pět minut dvanáct)

Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
A my teď pokračujeme dalším tématem. Češi se zase jednou projevili jako velcí euroskeptici, ukazuje to průzkum Evropského statistického úřadu, který byl zveřejněn tento týden. Říká se mu Eurobarometr a zjišťuje pravděpodobnost účasti v nadcházejících evropských volbách podle jednotlivých zemí. Dobře se podívejte, kde stojí Česká republika. Ano, správně, úplně na konci, společně s Kyprem. Jsme na 50 %, průměr je 68, a pro zajímavost, úplně na opačném konci najdeme Dánsko, Nizozemí a Švédsko s neuvěřitelnými 80 a více procenty. Z čeho tenhle náš odtažitý přístup vyplývá? Jedna teze říká, že politikům se často hodí svádět všechny problémy na Brusel, je to pohodlné, ale ne spravedlivé. Členství v Evropské unii nám svědčí, říká například česká eurokomisařka Věra Jourová. Druhý pohled je opačný, shrnuje ho například politolog Alexandr Tomský. Evropská unie je gigantický, monumentální, naprosto utopistický, inženýrsko-byrokratický projekt, čím více se prosazuje, tím více problémů vzniká. Lidem vadí úplné drobnosti, které podle nich jdou proti zdravému rozumu. Třeba, že náš tradiční Rum se nemůže jmenovat Rum a Pomazánkové máslo Pomazánkové máslo, ale vadí jim i zcela zásadní věci. V poslední době zejména pokusy Unie měnit naši migrační politiku. Takže co? Připoutat se k Evropské unii těsněji a být jejím loajálním členem s tím, že to je vlastně jediná reálná možnost? Nebo si hledat svou vlastní cestu a ve věcech, které se nám nelíbí, aktivně vzdorovat, anebo snad dokonce nepřemýšlet po vzoru Británie o nějaké formě exitu? Otázek je spoustu a budeme hledat odpovědi s mými hosty, těmi jsou europoslanec Tomáš Zdechovský a také kandidátka do Evropského parlamentu Zuzana Majerová. Zdravím vás. Hezký den.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Dobré odpoledne.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Hezké dobré odpoledne.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Příští rok to bude 20 let od vstupu naší České republiky do Evropské unie. Můžeme se teď už pídit po tom, jestli to zpětně bylo výhodné, nebo už ne zas tolik. Začnu vámi, pane europoslanče.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Tak držme se dat, a ty ukazují, že výhodné to určitě ekonomicky bylo, do jaké míry to bylo výhodné z dalšího jakoby pohledu třeba našeho směřování třeba víc na Západ, tak tam můžeme vést polemiku, ale jsme v části světa, která je nejbezpečnější na planetě, ekonomicky je vlastně, bysme řekli nejvyspělejší, a máme tady obrovské množství možností, Česká republika se rozvíjet jako proexportní ekonomika, jsme toho výrazně využili a využili jsme našeho vstupu.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Paní předsedkyně, minimálně z vašich reakcí na pana Zdechovského to vypadalo, že s tím v mnoha věcech nesouhlasíte. Jak vy vnímáte naše působení nebo naše vlastně působení v Evropské unii?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Tak, abych dala věci na pravou míru, já už v roce 2003 jsem hlasovala proti, takže to je můj osobní postoj, coby předsedkyně Trikolory a součást naší kandidátky do Evropského parlamentu s SPD musím říct, že pokud by Evropská unie byla reformovatelná, čemuž já ale upřímně nevěřím, protože to by se musela vrátit před Lisabon nebo, lépe řečeno, před Maastricht, a pokud by Evropská unie plnila tu primární funkci, to znamená, že to bude společenství suverénních národních států, které bude založeno pouze na výměně zboží, služeb a obchodu, tak aby to bylo správné, ale Evropská unie si za těch 20 let naprosto ztratila přehled o tom, že má být organizací servisní a stala se organizací diktátorskou a v tu chvíli...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já nevím, jestli tady mluvíme o Evropský unii nebo o Rusku, já myslím, že Evropská unie nikdy diktátorská nebyla, vždycky je to o tom, co chtěly členský a státy a vždycky se ten balanc hledal. Já chápu, že někdo by chtěl žít v Rakousku-Uhersku, mně by se to možná taky líbilo mít tady císaře pána, možná by to bylo skvělý, je to, neexistovalo by žádný hnutí Trikolora, poslali bysme..., no, tak strana Tomia Okamury nebo Zuzanu Majerovou někam do exitu, do brexitu. A prostě já říkám, je to, my jsme součástí, ukažme to, že máme opravdu tady politiky, kteří Evropské unii rozumí a začněme diktovat ten...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Doslova diktovat...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, diktovat, protože v Evropský unii můžete být buďto součástí toho procesu rozhodování, nebo můžete být ten, který tady bude křičet, já jsem pro to nehlasoval před 20 lety, koho to zajímá, pro co jsme hlasovali, nehlasovali. Teďka máme situaci, že v Evropský unii jsme, paní Majerová určitě využívá všechny výhody Evropské unie, třeba cestování bez pasu, na občanku, má tady výhody...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
To jsem ještě mohla i před rokem 2003.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Jste mohla do celý Evropský unie na občanku?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Podívejte, to je jedno.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Na občanku ne.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Jako srovnávat tady poměr občanka, pas versus svoboda, suverenita. Pane Zdechovský, teda ve vší úctě, vy tady mluvíte o nějaké, o nějakém společenství, které od samého počátku ovládají dvě největší země Francie s Německem. To, co ve 20. století si Německo nedovedlo prosadit, to v 21. století nádherně předvádí tato servilní Fialova vláda, jíž vy jste součástí. Vy před 14 dny...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
A víte, že...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
...v Evropské unii, nechte mě domluvit, odsouhlasíte nadřazení veškerých jejich zákonů nad naše zákony, čímž děláte z naší ústavy článku 1 trhací kalendář, takže jakýkoliv váš názor je naprosto, který vyřknete, je naprosto irelevantní, protože na váš názor nikdo v Evropské unii na základě toho, jak jste hlasoval před 14 dny, nebude brát zřetel.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Teď se sluší nechat pana Zdechovského zareagovat.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Tak, paní Majerová, za prvé, já jsem pro to nehlasoval. Za druhý...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Hlasoval.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Paní Majerová, nechte mě domluvit laskavě. Za druhý, je to pozice Evropského parlamentu, nehlasoval, já jsem pro tuhle tu pozici, ne to. Za druhý, ta pozice neměla ani nadpoloviční většinu, takže jsem, ti, kteří předkládali, je naprosto, naprosto mimo. Za třetí, pokud je to protiústavní, tak vy máte možnost podat, jakmile by to platilo, tak máte možnost podat vlastně podnět k Ústavnímusoudu. Já myslím, že vy tady pletete, a to je ukázka toho, to byl Petr Mach, který vůbec nevěděl levá, pravá. Víte, za co byl Tomio Okamura, proč prohrál s náma soud? Protože lhal na základě článku, nechte mě domluvit, na základě článku Petra Macha, který ani nevěděl, že jsme nehlasovali pro kvóty, soud prošel v několika řízeních hlasování europoslanců, až ukázal Tomiovi Okamurovi takhle, že my jsme pro žádný kvóty nikdy nehlasovali, pro přijetí kvót. A vy tady opakujete stejný...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Ale vy tady sedíte za Zuzanou Majerovou, ne s Petrem Machem, který je mimo jiné náš lídr, ale nemluvme o minulosti, mluvme o současnosti. Já jsem si velmi pečlivě to hlasování, které bylo v Evropském parlamentu před 14 dny, prošla.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Jak hlasoval Tomáš Zdechovský?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
A 12 europoslanců z 21...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Jak hlasoval Tomáš Zdechovský?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Tomáš Zdechovský hlasoval pro přijetí tohoto...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Hlasoval jste tedy?Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Vsaďme se o flašku.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Já se s váma nebudu sázet. Tady je podstatné, aby lidé věděli, kde je pravda, vy tady zamlčujete důkazy.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Zrovna tohle je věc, která se dá velmi jednoduše ověřit.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Jak se z toho chcete vykroutit, jak se chcete vykroutit z toho, že jste hlasoval proti české ústavě?Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
My se, k tomu se vrátíme v dnešních Televizních novinách, najdeme se i to hlasování, podíváme se, jak vám Zdechovský hlasoval, ukážeme to, děkuji za tuto debatu. Já bych se chtěl dostat ke konkrétním věcem. Když jste zmiňovala výhrady k tomu našemu členství. Má to nějaké řešení?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Tak já myslím, že u Trikolory a SPD je naprosto zřejmé, jaké řešení, jaké řešení je.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Můžete ho říct pro nezasvěcené divákům?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Samozřejmě. My v prvé řadě chceme prosadit, aby bylo zákonem dané referendum, protože pokud lidé měli právo v roce 2003 rozhodovat o tom, jestli vstoupíme, či nevystoupíme, tak lidé musí mít právo rozhodnout o tom, zda setrváme, či ne. V tu chvíli je to vůle našich obyvatel, našich voličů, pane Zdechovský, kterou je nutné respektovat, pokud...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Vůle voličů se respektuje v každých volbách, vy nejste parlamentní stranou.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Já si úplně nejsem jista, jestli se respektuje vůle voličů, protože vzhledem k tomu, co tady předvádí vláda, tak je to pravý opak toho, k čemu dostali mandát, to je první krok. Druhý krok je nadřazení našich zákonů, tak jako to má již dávno Německo, jako to má Polsko, jako to má Maďarsko, respektování naší ústavy...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Počkejte...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
A bližší spolupráce s V4, protože pokud by naši občané hlasovali a v referendu by se vyslovila většina českých občanů pro vystoupení, tak musíme zahájit kroky nutné k tomu, aby se v rámci Evropy, ne Evropské unie, ale Evropy stala Evropa kontinentem svrchovaných národních suverénních států, toto je moje představa a vize Evropy do budoucna.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já nevím, jestli se mám smát, nebo jestli, jako jestli je zábavný program, jestli ho chcete vysílat na Silvestra, tady prostě padá jedna věc za druhou, která je prostě nesmysl. Za prvé jsem teda hlasoval pro něco, pro co jsem nehlasoval. Za druhý, je to deklarace Evropského parlamentu, postoj k tomu, jestli máme měnit Lisabonskou smlouvu, je to jenom deklarace Evropského parlamentu, není to žádný finální hlasování, není to to... Za třetí, tady říká paní Majerová, omlouvám se, že Německo a Polsko a Maďarsko má nadřazený právo nad právem Evropské unie. Jestli to tak je, tak já opravdu říkám, tak to je to nejlepší komické vystoupení, toto, jasně, Viktor Orbán přijde a řekne, ano, společně jsme rozhodli o té a té politice, třeba o zemědělské, ale Maďarsko má tady právo nad 100, tak my to nebudeme dodržovat, dejte mi dotace, ale já to nebudu dodržovat, když přijde německy premiér, já to vím, já to vím, 9 let jsem v Evropském parlamentu.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Ale to je tristní, že nevíte tak zásadní informace, jako že Evropská unie chtěla v roce 21 uvalit na Polsko sankce právě proto, že nadřadili svoje zákony nad unijní, to je tristní, že vy jako zaměstnanec Evropské unie...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já zaměstnanec Evropské unie nejsem, já jsem zaměstnanec České republiky.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
No, nevypadá to.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Našich občanů, kterým sloužím...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Nevypadá...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Kteří mě volili. Počkejte, vy nedodržujete, vy nedodržujete demokracii, vy zpochybňujete lidi, který hlasujou v demokratických volbách pro demokratického politika, že nemají právo hlasovat...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
V žádném případě...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Paní předsedkyně, když vás tak poslouchám, nepřipadá vám paradoxní nebo divné kandidovat do instituce, o které se takto vyjadřujete a která vám do té míry takto vadí?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Ba naopak, protože pokud něco chcete změnit, tak jediný způsob, jak to můžete změnit, je zevnitř, protože tanečky okolo vůbec nic nedokážete. Klasickou ukázkou budiž třeba Nigel Farage, to není relevantní, Nigel Farage si dal svůj cíl, díky kterému v Evropském parlamentu ve finále se Velké Británii podařil brexit.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
On říkal, že se mu /nesrozumitelné/ a pak už se...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Já osobně si myslím, že je naprosto utopistické věřit tomu, že sešněrujete 27 zemí s rozličnými tradicemi, s rozličnými požadavky, kulturními rozdíly, sociálními rozdíly do nějakých unifikovaných pravidel a budete jim diktovat, jak mají žít, jak se mají chovat, čemu mají věřit a co mají prosazovat.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Vnímáte ten ideologický diktát?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Ano, samozřejmě, proto jsem to řekla. Evropská unie měla být servisní, servisní institucí členských zemí. A nyní Evropská unie se stává diktátorem toho, co my máme dělat. Již v době, kdy jsem byla v Poslanecké sněmovně, více než 58 % zákonů, který schvalovali poslanci v naší dolní komoře Parlamentu České republiky, byly implementace a zákony z Evropské unie. Nezlobte se na mě, ale v tu chvíli, jak chcete vůbec hovořit o nějaké suverenitě a svrchovanosti své země? Svrchovanost a suverenita je právo říci ne. A to je přesně to, k čemu vy směřujete, protože zrušením práva veta...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
K tomu se dostaneme. Poprosím o krátký komentář toho, co teď zaznělo.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Jako nejvtipnější z toho, co tady řekla paní kolegyně, byl Nigel Farage, jako Nigela Farage jsem zažil v Evropském parlamentu, najít dopoledne, kdy jako opravdu nebyl posilněn alkoholem, to bych si zatleskal. Druhá věc je, Nigel Farage ihned po brexitu zařídil pasy svým dětem v Evropské unii. On, myslím, že měl manželku Němku, takže hnedka chtěl německý pas, z tý zlý Evropský unie, ze kterých chtěl vystupovat a kandidovat, kandidovat dovnitř, aby jí rozbil. Vždyť Británie vystoupila skrze brexit, ne skrze to, že Evropská unie řekla, tak, Velká Británie, odstup z Evropské unie a jdi pryč, protože my tě nechceme. To by Nigel Farage přece musel prosadit, ale Nigel Farage nechodil na jednání, věčně jeho frakce, já jsem byl v kontrolním výboru...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Mluvíte o člověku, který se nemůže obhájit, já nemyslím, že tady to...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Ne ne, dobře, udělám jeden fakt, jeho frakce měla největší problém, že si dávala do, my máme takový výdaje na frakci a oni měli, myslím, nejvíc spotřebovaných flašek šampaňskýho. To bylo z auditu kontrolního výboru.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Je adventní neděle, ale neměli bysme úplně, ať lidem nezaskočí u toho oběda.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Já vám děkuji, abych ta naše diskuze nebyla úplně akademická, tak jsme dali prostor i obyčejným lidem, natáčeli jsme v Praze, Kladně a také v Ostravě a ptali jsme se právě na názory na Evropskou unii. Pojďme se na to podívat.osoba
--------------------
Já si myslím, že nám to jako nic dobrýho nepřineslo zatím.osoba
--------------------
Na jednu stranu ano, na druhou stranu zase jsou tam kolikrát taková omezení, která jsou podle mě nesmyslná, ale určitě dobře, že jsme v Evropské unii, každopádně při naší velikosti.osoba
--------------------
Legislativa, která má být pro všechny státy, je trošku blbý nápad, protože to, co může se hodit ve Španělsku, se nemůže hodit v Česku, každá země je jiná, a proto ten sjednocený model si myslím, že není zrovna tak ideální.osoba
--------------------
Nejsme jako ekonomicky na tom dobře jako ostatní velký země a bez toho bychom, jako my spíš bereme z té Evropský unie, než dáváme.osoba
--------------------
Mohu jezdit po celé Evropě a je nám asi mnohem líp.osoba
--------------------
Já nejsem proti, protože už vystoupit nejde v tuhle chvíli, po ekonomické stránce by se to nevyplatilo.redaktorka
--------------------
Půjdete příští rok eurovolbám?osoba
--------------------
Ježíš, to ani nevím, že jsou eurovolby, eurovolby.osoba
--------------------
Určitě půjdu k eurovolbám.osoba
--------------------
Já nevolím vůbec, ani v Čechách, ani takhle, prostě já nevolím, protože si myslím, že to je všechno jedna taková banda.osoba
--------------------
Problém je ještě s eurem, že jsme se nedostali na euro, protože stejně asi k tomu budeme muset směřovat.osoba
--------------------
Když se mi nelíbí Evropská unie, tak nemůžu být pro její měnu, to je nesmysl přece.osoba
--------------------
Já jsem rád, že máme tu měnu, kterou máme.osoba
--------------------
Ještě 5 let bychom mohli mít českou korunu.osoba
--------------------
Evropská unie nám nemůže diktovat, co máme v České republice dělat a tak dále. My jsme samostatná země a měli bychom i svůj názor na věci a nemůžeme si prostě nechat líbit to, že nám Evropská unie dává notičky, když se to tak řekne.osoba
--------------------
Některé věci jsou příliš byrokratické, bych řekl, třeba dotace jsou špatně nastavené za mě.osoba
--------------------
Ano, jsem spokojený v Evropské unii a jsem pro větší integraci.osoba
--------------------
Myslím si, že se nám více se... do věcí, do kterých by neměli, ale v Evropské unii být musíme.osoba
--------------------
Nám diktujou některý věci, který třeba my ani nechceme a podvolujeme se jako s máslem a teďka s těma zvířatama.osoba
--------------------
Patříme do většího celku, a to je vždycky pozitivní.osoba
--------------------
Moc si dovolujou, za chvilku budeme Němci, takže já nejsem jako zastánce Evropský unie.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Častokrát v anketě zazněla buď obava z té suverenity, ale i také tam zazněly pozitivní reakce na onu integraci. Vy jste zmínili otázku veta, už tady padla, to je za mě jeden z těch zásadních prvků právě o tom, o čem se bavíme, o nějaké suverenitě. Jak velkou otázkou to je a jak k němu přistupujete třeba vy, pane Zdechovský, k otázce veta.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Tak my lidovci jednoznačně říkáme, že to není otázka, kterou my bysme měli otevírat, je to pro Českou republiku nevýhodné, v tuhle tu chvíli si myslím, že tak, jak je nastavená Evropská unie, je hodně o dialogu, o potřebě o těch věcech mluvit. Já si myslím, že otázku veta, jak to zvedl pan prezident Petr Pavel, tak vůbec neměl zvedat, tu má zvedat německý premiér nebo francouzský. A já myslím, že s tím, jak je to dneska nastavený, tak není problém cokoliv schválit. Je největší problém...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Bavíme se o tom, že všech 27 zemí členských musí se jednoznačně shodnout na tom, že to tak bude.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, a to je právě o tom principu tý demokracie, že musí to diskutovat a musíme hledat ten kompromis. A já si myslím, že na tom je postavená Evropská unie a na tom se ukazuje, že v Evropský unie v současný době neexistuje žádný diktát a že to musí všechny svrchované členské státy schválit. Skvělý, to já myslím, že...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Není právě veto, není právě veto ta pojistka?Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Je to pojistka a je to určitý způsob vlastně vyjádření názorů k tomu, že třeba s něčím nesouhlasím. To, že bysme válcovali třeba některé členské státy, který některou otázku nechtějí otevírat, si myslím...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Čili jste za zachování?Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Jednoznačně. A celá koalice SPOLU je pro zachování veta v bezpečnostních a v zahraničních otázkách.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Paní předsedkyně, vy to tak očividně nevnímáte...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Samozřejmě, protože víme, že z úst vašich koaličních partnerů, z úst členů stran vašich koaličních partnerů vyšly věty typu zrušit právo veta je pro budoucnost Evropské unie...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
A z TOP 09 pronesl...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Z TOP 09 třeba Miroslav Kalousek.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
A Miroslav Kalousek je v politice?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Miroslav Kalousek je v politice...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Tak já myslím, že Miroslav Kalousek, koalice SPOLU má úspěšnou kandidátku, tak chce být vevnitř, uvidíme /nesrozumitelné/, jestli tam bude.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Jak vy se na to koukáte, pardon, že odbočím, jak vy se koukáte vůbec na kandidaturu pana Kalouska?Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já Miroslava Kalouska beru jako svého dobrého kamaráda a uvidíme, jestli se prosadí ve vnitřní diskuzi uvnitř TOP 09.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Dobře. Zpátky k vetu. Není divné, že by jedna země celého celku si postavila hlavu a blokovala posun celé /nesrozumitelné/ z agend Evropské unie.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Je to právo, je to právo a není to divné. Například díky Viktoru Orbánovi, protože v současné chvíli naši čeští europoslanci nehájí zájmy České republiky, hájí v Bruselu a ve Štrasburku zájmy nadnárodních korporací a jiných zemí, ale díky Viktorovi Orbánovi v loňském roce v době energetické krize a díky jeho vetu na mnohé věci to zachránilo opatření, kterým by čelila i Česká republika.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Paní Majerová, takhle byste...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
A není to..., je to součást demokracie...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
...o europoslancích za SPD neměla mluvit.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Jestliže vy, jestliže vy mluvíte o tom, že součást, co je demokracie, tak součástí demokracie je i právo říci ne, a to je právě to právo veta, protože ve chvíli, kdy my jako jedno z členských zemí toto právo ztratíme, tak jaká práva ještě máme?Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Ač to tak nevypadá, vy jste se na té otázce shodli, vy jste oba za zachování...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Otázka je, kdo říká pravdu a kdo pouze dělá kampaň.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Mně se jenom nelíbí, že paní kolegyně takhle ošklivě mluví o kolegách z SPD...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Kolezích.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Kolezích z SPD, že tam hájí zájmy velkých korporací, já jsem si teda myslel dodneška, že tam hájí zájmy Ruska, ale když to jsou velké korporace, takhle bych v Rusku třeba já osobně nemluvil.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Ivan David tam zcela jistě hájí zájmy České republiky.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
No, tak to bysme si mohli říct možná, když tam přijde, tak možná, že jo, ale já jsem ho tom teda dlouho neviděl.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Není ruská agenda jedno z témat, které je často zvedáno buď některými politiky SPD, zástupci.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Já si to nemyslím, já si myslím, že toto je mediální zkratka, jak očerňovat jak Trikoloru...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Proto se na to ptám.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
...tak jakoukoliv konzervativní opoziční vlasteneckou stranu, je to, je to pouze hloupé nálepkování, když nechci přemýšlet a chci člověka zahnat do kouta, těch různých labelů a nálepkování vůči vlastně opozici a vůbec konzervativní politice v České republice je v poslední době víc než dost. Takže je to rétorika pouze těch, kdo stojí na druhé straně, nikoliv naše, my hájíme pouze zájmy České republiky a našich občanů.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Dobře. Když ještě zůstanu u toho veta, u toho principu, není na druhou stranu správně, když, nebo správně, to si vyložte jak chcete, když velcí hráči Francie, Německo, stejně jako ve velkých přirovnání firmách, určují nějaká ta základní témata a mají nástroje si je prosadit.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
No, otázkou je, jestli v něčem takovém my chceme být, a to je přesně to, o čem tady celou dobu mluvíme. Proč by Německo, Francie, proč by nikým nevolení evropští komisaři, proč by někdo z Portugalska měl rozhodovat o tom, jak budou žít lidé v České republice. A já si myslím, že tady ta vlna toho národního, toho národního konzervativního přístupu v Evropě se probouzí čím dál více. Vidíme, jak dopadly volby na Slovensku, vidíme, jak se chová Maďarsko v rámci národní svrchovanosti, Polsko také drží zájmy své země. Výsledky voleb...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Volební výsledky po celé Evropě, ano, jsou nakloněny.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Já si myslím, že frakce, ve které je SPD a teď již v koalici s Trikolorou, identita a demokracie v příštích volbách, velice posílí a v tu chvíli, v tu chvíli to nebude tak jednoznačné. V žádném případě ovšem já nikdy nebudu souhlasit s tím, aby kdokoliv jiný, než občan České republiky určoval nám, jak máme žít, co máme dělat, čemu máme věřit.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Tak jsme zastupitelská politika a tak to funguje.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Tak dneska jsme se dozvěděli o tom, že Robert Fico, který byl vždycky socialista, vždycky patřil do socialistický frakce, tak je národní konzervativec, to myslím, že je hodně pro mě zajímavá informace, řada národních...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Zapište si jí...Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem si jich tady napsal spoustu, opravdu, jestli máte svý voliče, jestli opravdu ten volič si nedokáže ověřit základní fakta, který tady říkáte...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Právě, že ověří.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Ne, ne, ne, právě tady říkáte neuvěřitelný nesmysly, jeden jakoby za druhým.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Ano, Tomáši, to vy říkáte pořád všem.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já si myslím, že je opravdu potřeba Evropskou unii nějakým způsobem změnit, na tom já se s váma shodnu, ale tvrdit o tom, že tady někdo diktuje, eurokomisaři jsou volený vládama, ty vlády dostaly mandát od lidí, schvaluje je většinou parlament, to znamená, oni volený jsou. Můžete na komisaře udělat právo veta. A máte tady spoustu postupů, jak můžete, můžete...Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Tak proč jste před 14 dny hlasoval...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Paní předsedkyně, pardon, já bych je rád ještě pokryl jedno téma, které zaznělo v té anketě a velmi krátce, a to je téma společné měny. Ano nebo ne?Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
V žádném případě. My jsme odjakživa byly pro zachování české koruny. A pokud bych to mohla hodnotit z ekonomického hlediska, a teď budu citovat odborníka, pana ekonoma, pana ekonoma Kovandu. Za uplynulé 2 roky od 6. 12. 21 euro vůči dolaru oslabilo o 4,6 %, zatímco koruna ne. Tudíž člověk, který by argumentoval, že přijetím eura se dostáváme do lepší situace, tak v tu chvíli neříká pravdu, protože přijetí eura silně navyšuje a je proinflační v rámci ekonomiky České republiky.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem pro přijetí eura v momentě, když to bude dávat pro Českou republiku ekonomický smysl.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
V současné době?Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
V současné době určitě ne, ale myslím si, že dřív nebo později k přistoupení do eurozóny prostě přistoupíme...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
A ten časový horizont?Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Já si myslím, že ten časový horizont dává vláda a tahle ta vláda žádný nedala, ale tak, jak vidím, jak se ekonomika, Česká republika sbližuje s evropskýma ekonomika...Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
Rok, 2, 5, 10?Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Myslím si, že to je otázka třeba 5 let.Martin ČERMÁK, moderátor
--------------------
5 let. Já vám děkuji za tuto debatu, minimálně na další věci jste se alespoň částečně shodli, to může být pozitivem dnešní debaty. Děkuji, že jste přišli.Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Děkuji za pozvání.Zuzana MAJEROVÁ, kandidátka do evropských voleb za SPD a Trikoloru /Trikolora/
--------------------
Děkuji za pozvání a krásnou neděli adventní.

Kdo vyhraje volby?

10.12.2023 - ČT 1 (12:00 Otázky Václava Moravce)

Václav Moravec, moderátor
--------------------
Neděle 10. prosince roku 2023. Česká televize a druhý nedělní advent. O jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit.Marek Výborný, ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Musím říct, že jsem dneska zklamán, protože obchodníci sdělili, že potraviny od 1. ledna zdraží.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Potraviny opět zdraží. I když DPH klesne. Jakou to má logiku? Diskuze předsedy Senátu Miloše Vystrčila, bývalého předsedy Milana Štěcha a místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka.Nikola Kopáčová, analytička Kantar CZ
--------------------
Pro koalici nejsou poslední měření příznivá.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Koalice ztrácí podporu. Jaké rozložení sil by přinesly volby, kdyby se konaly teď? Výsledky aktuálního výzkumu Kantar CZ pro Českou televizi v dnešních Otázkách.komentář
--------------------
Naši spojenci si uvědomují, že na Ukrajině je v sázce něco mnohem většího, než jen budoucnost Ukrajiny, proto si nemyslím, že budoucí podpora a pozornost spojenců zpomalí nebo zeslábne.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Známky sporů ve vedení, menší pomoc spojenců. Jaké zprávy přicházejí z Ukrajiny? Diskuze předsedy zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera a exministra zahraničí Slovenska Rastislava Káčera. Vítejte a hezkou neděli vám všem, divákům Jedničky i zpravodajské Čtyřiadvacítky. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Nová doba, nová politická kultura a prý i nová totalita. Od nástupu koaliční vlády premiéra Petra Fialy opozice ve sněmovně pravidelně opakuje, že koalice si osvojila, citujme, totalitní praktiky. Po hnutí SPD si pojem totalita oblíbili i lídři hnutí ANO.Tomio Okamura, poslanec, předseda hnutí, 27. 1. 2022 /SPD/
--------------------
Vy máte normálně totalitní manýry, kde jste to vzali, tyhle ty totalitní manýry.Radek Rozvoral, poslanec, 1. 2. 2022 /SPD/
--------------------
Silně to připomíná totalitní manýry.Tomio Okamura, poslanec, předseda hnutí, 1. 2. 2022 /SPD/
--------------------
Kde se to vzalo v té koaliční 108, tyhle ty totalitní manýry, nechte těch totalitních manýrů.Radek Vondráček, poslanec, 2. 3. 2023 /ANO/
--------------------
Ty totalitní praktiky tady zavádíte vy.Andrej Babiš, poslanec, předseda hnutí, 2. 3. 2023 /ANO/
--------------------
My tady máme novou totalitu.Andrej Babiš, poslanec, předseda hnutí, 3. 3. 2023 /ANO/
--------------------
Normálně nová totalita, to jsou padesátky a vy jste skutečně nová totalita, jak jsem to tady říkal.Andrej Babiš, poslanec, předseda hnutí, 12. 7. 2023 /ANO/
--------------------
Ovládli jste úplně všechno. Nová totalita.Karel Havlíček, místopředseda PS PČR, 12. 9. 2023 /ANO/
--------------------
Prosím o zařazení bodu, který by nesl následující název: Totalitní manýry pětikoalice.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Navrhoval v polovině září v Poslanecké sněmovně její místopředseda Karel Havlíček. Prvními hosty dnešních Otázek jsou, předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil z ODS, hezké nedělní poledne, děkuji, že jste přijal mé pozvání.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Hezké poledne.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Mé pozvání přijal i právě místopředseda Poslanecké sněmovny, první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, i vám hezké nedělní poledne.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Hezké poledne. Díky za pozvání.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A vítám i bývalého předsedu Senátu a také bývalého předsedu Českomoravské komory odborových svazů nebo Konfederace odborových svazů Milana Štěcha, vítejte, hezké nedělní poledne.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Děkuji za pozvání a hezký den.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Začnu u Karla Havlíčka. Porozuměl jsem tomu správně, pane místopředsedo, že jste jako hnutí ANO převzali rétoriku SPD, včetně nadužívání slov totalita nebo totalitní manýry, abyste přetáhli na svou stranu část voličů SPD.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Ne, to není o tom, koho chceme přetáhnout, to je o tom, jak vnímáme tu situaci. Já jsem mnohokrát řekl, že se zde objevují prvky určité totality a musíme si pojmenovat, jak totalitu definovat.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Promiňte, totalita má poměrně širokou definici, včetně těch prvků, tudíž mluvit o padesátých letech, jako činí váš předseda, není to tak, že zkrátka chcete vyhrotit situaci v zemi, abyste převzali část voličů SPD?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Nechci vás zkoušet, ale kdo mluvil o padesátých letech?Václav Moravec, moderátor
--------------------
Andrej Babiš.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Nikoliv, o padesátých letech. Hovořili jsme prvcích.Václav Moravec, moderátor
--------------------
O padesátkách, slyšel jste to v té ukázce.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Ne, hovořili jsme o prvcích nové totality a já si zatím stojím, pokud se na to díváme z úhlu pohledu, že totalita je snaha uzurpovat si prostor, veřejný prostor prostřednictvím posilování byrokratického aparátu ve snaze umlčet oponenty. A pojďme se podívat.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Diváci to slyšeli, pojďme si ten záznam pustit znovu, když říkáte, že jste neslyšel ta slova o 50.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Já jsme je neslyšel, ale nerozporuji to, já jenom říkám.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ne. Teď jste to rozporovat, takže budeme používat férovou argumentaci v diskuzi. Ptám se znovu, jestli jsou na místě slova o padesátkách totalitních manýrech a totalitě?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Na místě jsou slova o prvcích nové totality a já si zatím stojím a pojďme si říct konkrétně, v čem jsou prvky nové totality. Já jsem jasně řekl tu definici, která zde je, a pokud zde dneska máme pod kontrolou pětikoalice vládu, pod kontrolou pětikoalice parlament, pod kontrolou pětikoalice Senát, máme zde prezidenta, který je jejich nebo byl jejich kandidátem a neříkám, že to byly nedemokratické volby. Tak já jenom říkám, že v této situaci máme být všichni velmi obezřetní, aby nedocházelo k využívání té situace. Potom už jenom kousek ke zneužívání té situace. A vy jako média máte stát v čele toho, abyste tohle to kontrolovali a pokud selžou média, pak to musí dělat, pak to musí dělat opozice, tím spíše, že opozice dneska má jasnou nebo většinovou důvěru ve společnosti s ohledem na poslední preference.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Stejně tak to měla opozice, když jste vládli vy v časech covidu, ale neslyšel jsem, promiňte, neslyšel jsem, že by tak často mluvila dnes koalice, předtím opozice, o totalitě a o padesátých letech a totalitních manýrech a navrhovali schůzi nebo bod v Poslanecké sněmovně na téma Totalitní manýry vlády Andreje Babiše. Ptám se znovu, jestli si nezahráváte s ohněm a jestli používání takových slov v zemi, kde se konají demokratické volby, kde můžeme protestovat, kde můžeme kritizovat politiky v médiích, jestli si nezahráváte s ohněm.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Nezahráváme si s ohněm. A kdo jiný to má dělat než opozice? Protože ta situace za nás byla jiná, ta situace za nás byla taková, že my jsme sice měli vládu, a to ještě menšinovou vládu, ale Senát byl pod kontrolou pětikoalice a dnes je to v tomto rozloženo jinak. Tak to je první věc.Václav Moravec, moderátor
--------------------
O tom rozhodli voliči, jsou to demokratické volby, zpochybňujete je?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Vy mě dneska chytáte za slovo, já nevím, jestli jste v dobré kondici. Já jsem řekl před chvílí, že to byly demokratické volby, ale to, že to jsou demokratické volby, ještě neznamená, že pokud se tyto prvky objeví a pokud dojde ke zneužití této situace, že na tom my nebudeme poukazovat. Co byste očekával od opozice, když se umlčuje opozice? Co byste očekával od opozice, když zde dochází k tomu, že je zde snaha zavádět a zavádět cenzuru. Co byste řekl na to, když se zde nálepkují všichni ti, kterým se nelíbí ta situace, že to jsou dezoláti, že to jsou příznivci Varšavské smlouvy, že to jsou příznivci, já nevím, Putina, kohokoliv jiného? Vám se to zdá normální? Mně se to normální nezdá a proti tomhle budeme vystupovat, jestli to někomu nelíbí, tak ať se zapíše za uši, že jsme tady od toho jako opozice a budeme tvrdí a budeme důslední.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Litujete toho, že jste vy nepoužívali podobné sousloví nebo podobná sousloví? Když jste byli vy v opozici.Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
No, tak máme adventní čas. Já jsem myslel, že to bude trošku jiné. Já řeknu jenom pár slov k tomu, co jsme teď slyšeli, prostě to, že ta politika se polarizuje a vlastně každý se snaží využít toho, že buď vládne, nebo je v opozici na 100 procent, tohle si myslím, že není dobře, protože i když vládnete, tak byste měli brát v úvahu to, že je tady nějaký menšinový názor a měli byste ho nějak zohledňovat a když jste v opozici, tak byste prostě měli nechat toho, kdo vládne, normálně vládnout a neobstruovat a neprojednávat třeba 10 hodin program. To si myslím. Já se k tomu dostanu.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A vy tedy, připouští se, že, že ta slova o nové totalitě můžou být, pane předsedo, i vaší komunikací, když se podíváte a budeme probírat pět ústavních stížností opozice.Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já jsem přesvědčen, že se dostáváme do situace, která je velmi nebezpečná, a to je to, že ten, kdo je politický soupeř, je dneska brán jako nepřítel, jako někdo, kdo chce za každou cenu jenom páchat zlo, a to si myslím, že není dobře, protože úkolem té politiky je taky vlastně dávat lidi dohromady a dostávat tu společnost do situace, kdy ty lidi spolu komunikují a ne, že jeden o druhém říká, že to, co chce on, je vlastně jenom zmar a něco, co té společnosti nepomůže. Já prostě.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vám se tedy.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Odmítám tenhle ten slovník a stojím si za tím, že v Senátu ho nepoužíváme a vážím si toho a byl bych rád, kdybysme ho přestali používat obecně, protože to jedině tu společnost rozpolcuje, žene to ty lidi proti sobě a přece, přece úkolem politiky není se navzájem rvát a nadávat si, ale úkolem tý politiky je pro ty lidi něco dělat, co je užitečný, to mi připadá, že úplně jako se dostává do pozadí.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ale v průběhu jednoho jediného roku opozice pošle k Ústavnímusoudu i kvůli způsobu projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně čtyři zásadní normy, krom valorizací penzí, odchodů do předčasného důchodu, což už u Ústavníhosoudu je, nově konsolidační balíček a také způsob navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2024, což jste schvalovali nedávno v Senátu, nejsou ty zmíněné stížnosti opozice u Ústavníhosoudu jedním z argumentů pošlapávání práv opozice v Poslanecké sněmovně?Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To, jak dopadnou ta podání k Ústavnímusoudu, nechme na Ústavnímsoudu. Já za sebe to vnímám tak, že opravdu a mluvil jsem o tom tak, dneska opozice se snaží využít úplně všechny prostředky, které má bez ohledu na to, jestli to má racio, nebo ne, na to, aby zabránila vládě vládnout a dělat ty kroky, které jsou potřeba.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Podle vás to tedy nevypovídá ty čtyři stížnosti nevypovídají o pošlapávání práv opozice.Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Snaží se maximálně využít toho, co jí dává jednací řád a co jí dává naše právo k tomu, aby zabránila vládě vládnout, což je chyba. A zrovna tak jsem říkal, a to nechci, aby bylo zapomenuto, že když někdo vládne, tak by neměl zapomínat na to, že jsou tady také někteří, kteří nevládnou a můžou mít rozumné názory, které je potřeba zohledňovat, a to si myslím, že dneska nejvíc chybí, protože to, co se děje, totální polarizace a vlastně všechno dělání pro to, abych získal nějaké preference, bez ohledu na to, co je vlastně důležitý a co je správný a předpokladem té politiky je, že se snažíte, pokud je to možný, domluvit a ne, že jako se snažíte co nejvíce toho druhého zostudit, přece vůbec není dobře, není správně. A já dneska jsem na tom začátku nic jiného neslyšel, než to, že vlastně my to děláme správně a ještě bysme tam měli do toho kotle jako přiložit víc, přitopit, aby se to prostě ještě víc vařilo. To je přece bezvadný, máme adventní čas, ale jen ať se to vaří, ať ty lidi jako jsou, pak hrozí, že se to prostě přenese někam dál.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ne, o tom budeme mluvit.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Není to dobrá politika, není to dobrá politika, říká, já se tohohle nechci zúčastnit.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Milan Štěch si zažil roli odborového předáka v největší ekonomické krizi dvacátého prvního století. Zatím tedy v roce 2008 a po něm. Zároveň jste byl i politikem. Jsou slova na místě nebo sousloví, prvky nové totality nebo nová totalita připomínající padesátky?Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Podle mého názoru užívat slovo totalita a k tomu dávat ty padesátý léta, tak to většina lidí, který mají nějaké zkušenosti, respektive znalosti historický, považuje, že to je období, kdyby ten vrchol, politické procesy, lidi dlouhodobě zavřený, lidi popravený, a to není dobrý. Na druhou stranu se tady používalo i za mého působení v odborech, že se chováme totalitně proti nám a vystupovali tehdejší představitelé vlády a barvili nás na rudo. A přitom odbory v době Richarda Falbra, mých a mých kolegů po mně, byly považovaný český odbory, že jsou jedny z nejvíce proreformních odborů v Evropě, a používaly se vůči nám velmi, velmi tvrdý slova.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Máme to tedy brát jako český kolorit, pane bývalý předsedo.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Bohužel. Kdo si s čím zahrává, tím potom také jaksi schází, a to sem bylo zavedeno hned celkem brzy po revoluci, že se to slovo totalita nadužívalo, nadužívalo a ten pravý význam, který skutečně má, tak ten se drobet jako rozplýval, takže já si myslím, že by se to používat moc nemělo. Ale chápu opozici, jestli dlouhou dobu je to házení hrachu na zeď, prakticky ve věcech, kde i řada odborníků tvrdí, že se jde špatnou cestou, jsou tady hrozné dopady. My jsme dneska úplně na chvostu Evropské unie v těch základních číslech, který vypovídají o růstu hrubého domácího produktu, který vypovídají o růstu životní úrovně, jak je u nás draho. To je úplně, to je jenom kvůli tomu by vláda neměla dál pokračovat, prezident by měl konat, protože to trvale poškozuje občany, podívejte se.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Podle vás by měl prezident vyzvat.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Ano. Pan prezident by měl jednat s vládou, aby změnila svoje chování a případně, když se nedaří, je taková nálada i ve veřejnosti, tak v zájmu klidu by možná třeba předčasný volby nebo úřednická vláda. Já si myslím, že jsme skutečně v patové situaci. Vemte si lidi, kteří byli tady 30 let vyzýváni k tomu, aby se chovali zodpovědně a já to podporuju, šetřili si a dneska ty lidé mají propad těch úspor 25 %. Vemte si, kdyby ten tehdejší balíček a druhá, druhý pilíř důchodový reformy, který prosadil Nečas s Kalouskem, kdyby ho Sobotka nezrušil, předseda vlády, tak dneska ten deficit na důchodovém účtu by byl fatální, fatální, o tom byste měli v České televizi hovořit. Vrátit se zpátky a podívat se, k čemu by to bývalo vedlo a k tomu Sobotkovi, já to přeženu možná, by se mělo děkovat, protože to bylo velmi a velmi moudré rozhodnutí podpořeno tehdejšími i koaličními partnery, že se to zrušilo, protože dneska bysme měli velmi kritickou situaci v zajišťování důchodů, my bysme nemluvili bohužel o žádné valorizaci, my bysme mluvili, jak zachovat ty důchody, aby aspoň nominálně byly. To chci jenom upozornit na to, že je potřeba věci i zpětně vyhodnocovat, protože tehdy to mělo velkou podporu, velkou podporu médií, veřejnosti, celkem jako té odborné a dneska, kdyby to fungovalo, tak druhý pilíř, kdyby fungoval, tak jsme v tragické situaci s důchodovým systémem.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy, pane bývalý předsedo, tady mluvíte o hněvu společnosti, podle vás je opravdu na místě, aby prezident republiky vyzval vládu premiéra Petra Fialy k rezignaci?Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Já jsem řekl první, co jsem řekl, že by s ní měl jednat, aby změnila své chování, protože vláda, která bude mít dlouhodobě tak nízkou podporu, přece nemůže úspěšně vládnout. Ta vláda bude dělat jeden zmatek na druhý zmatek, protože bude chtít nějak rychle reagovat, aby tu situaci zachránila, už se to, už se to podle mě děje, už se to děje. A to jsou velmi vážný faktory. Takže kdo jiný tady do toho může vstoupit? Opozice, házení hrachu na zeď. Té jako se moc nenaslouchá, dalším subjektům.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Odbory a.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Odborům se taky nenaslouchá, no, stávky. Víte, kdybysme byli Francouzi, tak si myslím, že to tady stojí všechno, ale povaha česká je, já jsem to zažil jako odborový předák, my jsme měli a byli jsme odhodlaný jít do tvrdých jaksi i soubojů za odvrácení některých špatných věcí, ale ta veřejnost se bojí, ta veřejnost má s tím špatnou zkušenost asi z minula.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Jak se vám poslouchají tato slova, pane předsedo?Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já teda se omlouvám, ale já jenom koukám, protože já nemám pocit, že by tady někdo zásadním způsobem kolaboval nebo něco zásadním způsobem nefungovalo, já samozřejmě vím, že ta situace se zhoršila a že došlo k inflaci, která je nebývalá. Pokud se podíváme na inflační průběh v Evropské unii, tak ta křivka je ale velmi podobná, to znamená, ty věci se staly v celé Evropské unii a mají jednak vnitřní důvody a potom mají nějaký vnější důvody, jinak, když se bavíme, jenom tady zaznělo o těch potravinách, já vím, že ty potraviny zdražily neúměrně, ale jenom upozorňuju, že třeba.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A další zdražení se čeká k 1. lednu.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ano, srovnání, srovnání Eurostatu říká, že jsme z hlediska v paritě kupní síly na 96 % Evropský unie, to znamená, není to tak, z hlediska toho zdražení rozumím a z hlediska těch cen potravin, jsme na 96 % Evropské unie v paritě kupní síly v průměru, to znamená, není to tak, že u nás jsou nejdražší potraviny, jsme pod tím průměrem a neříkám, že by nemohly být lacinější a neříkám, že někteří si nemastí kapsu, ale prostě kreslit tady takovouhle, takovouhle situaci si myslím, že není fér. Když se podíváme kolem sebe, tak ta země funguje, ta vláda dělá v rámci, dle mého názoru, možností, které má, co může, jsou tady nějaké věci, které musí řešit, protože se zminula neřešily, ať, co to týká toho školství, nebo toho zdravotnictví, možná se k tomu dostaneme. Jsou tady nějaké věci, které přišly zvnějšku, měli jsme nějakou vybudovanou závislost na energických zdrojích, na surovinách, teď to musíme řešit, protože už to jinak nejde, neboť došlo k válce a k ruský agresi na Ukrajině. Nebo/nesrozumitelné/.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Pane předsedo, podle vás ta situace není, není nazrálá k demisi vlády? Když se podíváte nejen na slova, která říká, ať už Karel Havlíček.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Jako je nazrálá k tomu, abychom si řekli, že máme nějaké priority a že jsou nějaký věci, který jsou po tuhletu zemi důležitý, abychom se v tom zkusili prostě sjednotit a spojit a ne, to znamená, ta politika je o tom, aby ty lidi hledali shodu a ne, aby prostě jeden na druhého vyskakoval a říkal mu, že má podat demisi, anebo že by bylo dobrý, kdyby o tom vůbec nejednal a nebo dával ty věci k Ústavnímusoudu, protože už jiný možnosti nemá. A jestli tímhle tím způsobem chceme pokračovat, že tady budeme vystupovat a vykládat o tom, jak by měl tenhleten skončit, protože tenhleten by to dělal líp a nebudeme, protože já znovu opakuju, úkolem tý politiky je kromě jinýho, taky hledat nějakou společenskou shodu,Václav Moravec, moderátor
--------------------
Promiňte, ale ta společenská.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
A neříkat, já jsem vítěz, já beru všechno, ale já jsem opražený a udělám všechno pro to, aby ten vítěz nemohl nic dělat.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Když se podíváme na data, která máme k dispozici, nejen volební model, ale spokojenost lidí s politickou situací, tak se blíží k situaci za vlády premiéra Andreje Babiše.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Můžu k tomu:Václav Moravec, moderátor
--------------------
Během covidu. Podíváme se nejdříve na ta data. Podle těch nejnovějších dat Trendů Česka 2023 jsou tady nejnižší hodnoty spokojenosti s politickou situací v zemi od dob covidové pandemie. Za velmi dobrou aktuálně nepovažuje politickou situaci v České republice vůbec nikdo, což je unikátní okamžik v desetileté historii Trendů Česka. Za spíš dobrou pak 16 % dotázaných, na opačné názorové straně, jak sami vidíte, stojí 35 % lidí, kteří politickou situaci v zemi vidí spíše jako špatnou, a dalších 45 % lidí ji považuje za velmi špatnou. Stojí za zmínku, že za poslední měsíc lidé přecházeli v hodnocení politické situace z odpovědí spíše dobrá, na odpověď velmi špatná. Podrobnosti k aktuálnímu sociologickému šetření Trendů Česka 2023 dodává v rozhovoru pro dnešní Otázky jeho spoluautorka Nikola Kopáčová.Nikola Kopáčová, analytička Kantar CZ
--------------------
Ten největší propad je u mladých lidí, u kterých ta spokojenost klesla o 20 procentních bodů z 43 na 23 %. A můžeme asi říct, že tuto věkovou kategorii nejspíše ovlivnila, ovlivnila stávka, která proběhla v uplynulých dnech. A třeba také to, že se jednalo o téma, které bylo ve školách hojně diskutováno a probíráno. Více spokojeni jsou s tou aktuální politickou situací podporovatelé vládní pětikoalice, my ale přesto například u 46 % voličů ODS vidíme, že hodnotí politickou situaci jako spíše, anebo velmi špatnou. A pak u Pirátů je to dokonce 63 % voličů.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Dodejme, že aktuální vlna Trendů Česka 2023 se uskutečnila mezi 13. listopadem až 1. prosincem. Na reprezentativním sociologickém vzorku 1200 respondentů. To se vám muselo špatně poslouchat, že to jsou i vaši voliči, voliči Pirátů, kteří jsou nespokojeni i s tou situací ve školství, tedy v oblastech, které by pro vás měly být výkladní skříní, vzdělanostní společnost a podobně.Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já to řeknu, kdybych byl respondentem toho průzkumu, tak bych taky neříkal, že situace politická je velmi dobrá, neřekl bych to a zkusím vysvětlit proč, protože ten televizní divák si pustí Poslaneckou sněmovnu, pokud se podívá na to, jakým způsobem se tam jedná, pokud se podívá na to, že vlastně tam se nepracuje pro něj, ale že ty lidi se navzájem hádají, tak v tom okamžiku vzniká nedůvěra ve fungování poslanecký sněmovny a parlamentu obecně, nedůvěra ve fungování parlamentu obecně vede k nedůvěře, k nedůvěře v demokracii a v ten systém, a to se projeví potom v nějakém hodnocení, které tady vidíme a my se mu nemůžeme divit.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A kroky vlády a kroky vlády se na tom nepodílejí?Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Kroky vlády se na tom podílejí, to jsou další věci, který s tím souvisí, protože obecně.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A nejsou mezi těmi hlavními?Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To je logické, lidé nerozumí tomu, proč ten parlament nejedná, proč nezasahuje, proč nepřijímá, proč nepřijímá zákony, že jo? A ono to úplně nejde, protože máme tu demokracii, která tu brzdí, protože jsou tady možnosti, jak to měnit a já znovu říkám, já se nebudu tady zastávat vlády, já jen říkám, že k tomu, abychom ty věci vyřešili, vede cesta, kdy budeme hledat nějakou širší shodu na těch problémech, který je potřeba řešit. A ne, že bude ten jeden druhýho osočovat, že má odstoupit, anebo že je totalitář. To prostě nevede k té/nesrozumitelné/.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Najít shodu?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Mně to připadá, že to je nějaká groteska. Pane předsedo, nezlobte se na mě, ti lidé se vyjádřili naprosto jasně, vůči vládě, vůči vládnoucí garnituře. Ano, i my v době pandemie jsme to neměli jednoduché, také vůči nám byli tvrdí. Tak prosím pěkně, přijměte už konečně odpovědnost, vy vládnete, nevymlouvejte se na sněmovnu, nevymlouvejte se na Senát, ti lidé jsou totálně naštvaní.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy jste se vymlouvali na covid, ještě zatím ta spokojenost nebo nespokojenost s politickou situací nedosahuje těch hodnot 11 %, když se podíváme, pane místopředsedo, na ty dlouhodobé.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
My jsme se nevymlouvali na covid, covid tady byl a my jsme ten covid jaksi sem nedotáhli, my jsme žili v situaci, která tady desítky let nebyla. A nikomu, ani vám bych nepřál, aby ji zažil v roli vládnoucí strany. Byla to naprostá katastrofa všude na světě. A vy víte, jak to probíhalo, ale já netvrdím, abysme si rozuměli, že ta vláda má jednoduché prostředí. Díky válce, díky energetické krizi, já jenom říkám, ať přijme odpovědnost.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Je tedy na místě volat po jejich. A je na místě volat po její rezignaci. Když se podíváme na dlouhodobé hodnocení politické situace, podívejme se na to. V únoru, vloni v únoru, spokojenost s politickou situací 42 %, šlo o situaci, kdy vypukla válka na Ukrajině, dál spokojenost politickou situací klesala až na květnových 31 % s nástupem energetické krize. Další pokles, jak sami vidíte, na 21 %, od října postupně stoupala na 27 % po prezidentských volbách. V únoru letošního roku bylo s politickou situací spokojeno 33 % lidí, od té doby spokojenost klesá až na aktuálních listopadových 16 %, takže je na místě vyzývat vládu k nějaké rezignaci, premiéra k rezignaci?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Pochopitelně, to je přece práce opozice, když tady máme nejhorší vládu od revoluce, vládu, která má takřka nejhorší důvěru. Vždyť jí podle zase jiného průzkumu, věří absolutně už jenom 3 % lidí, a to jsou, prosím pěkně, jejich příbuzní a troufám si tvrdit, už jenom přímí příbuzní, protože ti nepřímí už je hodili přes palubu.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Takže není schopné najít, najít zjevně shodu na některých zásadních.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
My jsme se pokoušeli celý první rok dávat celou řadu konstruktivních návrhů v oblasti energetiky, zastropování u výrobců, obnovitelné zdroje energie atd., vláda se vysmívala, vzpomínal. Stále spoléhala na evropské řešení, jak to všechno dopadlo? Víme. S touhletou vládou, pokud jednáte slušně, tak ona to považuje za slabost a proč jí ti lidé nevěří? Oni jí nevěří proto, protože neplní ta vláda sliby v oblasti daní, v oblasti školství, v oblasti zdravotnictví, kam se podíváme, tam není splněný slib. Co se týká ministrů? Vždyť je to plejáda totálně nekompetentních ministrů, až na výjimky, to je jeden nekompetentní ministr za druhým.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Zatímco vy jste, zatímco vy jste měli kompetentní ministry, třeba ministryni obrany, kterou jste pak odvolávali kvůli Rafo Rambovi Hafíkovi a podobně.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Já neříkám, že my jsme měli elitu všech nejlepších, ale také, pokud někdo nebyl dobrý, tak jsme ho odvolali. Koho odvolal pan ministr, pan premiér Fiala? Vždyť se na to podívejte, na ty ministry, za normální situaci by už tam ministr průmyslu dávno neměl být. A jenom proto, že chce udržet pětikoalici, tak tam nechává pana ministra průmyslu, přetáhnou si částečně energetickou agendu na úřad vlády, jak to dopadlo, víme, bylo to zcela pod kontrolou energetických společností, jak to vypadá v zemědělství atd., lžou, ta vláda, lžou na běžícím pásu, a to je to, pane redaktore, proč se ti lidé bouří. Proč jsou naštvaní. Vždyť téhle vládě se podařila unikátní věc. Oni pospojili proti sobě zaměstnavatele, zaměstnance, státní zaměstnance, privátní sektor, kompletně všechny.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Pane předsedo, je to udržení koalice, které zužuje manévrovací prostor, z vašeho pohledu jako významného představitele ODS, Petru Fialovi?Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já jsem se chtěl pana Havlíčka chtěl zeptat, protože on tady evidentně dneska bude mluvit nejvíc, jestli něco ta vláda současná udělala dobře, jestli ví něco, o něčem, co udělala dobře, jestli tam je nějaká vůbec jedna věc, aspoň.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Určitě. Moc toho tedy nebylo, popravdě řečeno, ale co se třeba týká, když už jsem kritizoval pana ministra Síkelu, který tady zkazil, kam tam šlápnu, tak třeba energetický zákon ve smyslu komunitní energetiky. Já jsem pochválil, je udělaný dobře. Tečka. My umíme pochválit, pokud někdo něco udělá dobře, problém je v tom, že to, co se udělá dobře, tak se limitně, pane předsedo, začíná blížit nule a vy v Senátu, místo abyste jim to vraceli, abyste byli tvrdí a nekompromisní, tak jako to bývalo, ještě, když tam byl třeba pan Štěch a ne, že bysme s ním vždycky souhlasili, tak výsledek je takový, že jim to razítkujete všechno tak, jak si oni pošlou, a když náhodou se tam někdo ozve, tak tam přijdou politruci, kteří vás tam znásilní a vrátíte jim to zpátky. Tak jak jim se to líbí.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy tím, že jste položil Karlu Havlíčkovi v rámci diskuze, jsem chtěl, aby vám odpověděl.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Jde to na můj čas, ne?Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ano, tak jste si, tak jste si řekl o odpověď.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já jenom dvě věci, prostě, prosím pěkně pana Havlíčku, neurážejte mě a neurážejte Senát a neříkejte, kdo je tam ovládá, nebo ne. To jako já opravdu mám opravdu velkej problém zůstat slušný, protože to, co tady předvádíte, je neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný, z hlediska.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
To říkejte vaší vládě.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Z hlediska ty.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Můžete nechat.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Tý sprostoty, kterou tady předvádíte, to je strašlivý úplně. A teď k těm věcem dvěma, který jsem chtěl říct. První věc je, já tady se nevymlouvám, já říkám, popisuju situaci a říkám, jaká jsou možná řešení, že prostě budeme hledat shodu na některých věcech, na kterých je potřeba se domluvit, ale není možný se domluvit s někým, kdo říká, že jste neschopný tak, že takový tady nikdy neexistoval. Kdo říká, že nic neděláte, kdo říká, že cokoliv uděláte, tak je špatně, protože to nejde. A jestli tímhle tím způsobem chceme dál dělat politiku, tak opravdu to hrozí tím, že ten systém zboříme, demokratický.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Pane předsedo.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Opravdu, takhle se prostě nedá pracovat, takhle se nedá fungovat.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Promiňte, pane místopředsedo, tady otázka.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Přestanou věřit tomu, že vůbec je nějakej parlament k něčemu.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Přesně, přesně ty prvky totality, takže kritika je bourání demokratického systému?Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ne, pane místopředsedo Havlíčku, můžete mě nechat položit otázku? Pane předsedo. Vy, kdybyste byl premiér, tak co si má učitelská veřejnost myslet o ministrovi školství, který se v rozhovoru pro Mladou frontu DNES 25. listopadu, v souvislosti s otázkami týkajícími se zákona o platů učitelů 130 % průměrné mzdy, dopustí tohoto výroku: "Já jako Mikuláš Bek jsem naštěstí nikdy tohoto honu za sliby se neúčastnil, ale teď se jako ministr musím vyrovnávat s následky". Je to normální, že ministr školství zpochybňuje zákonnou věc a mluví o tom, že to je honba za sliby, které se neúčastnil. Co si o tom má myslet ta školská veřejnost? Víte, oč mi jde? Jestli připouštíte, že ta vláda něco dělá špatně a může tím nahrávat opozici, může tím nahrávat odborům v tom, že říkají, že nefunguje sociální dialog a podobně.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
130 % navýšení platů učitelů je věc, která byla projednána, rozjednána za a minulé vlády a schválena za této vlády. Já osobně způsob, jakým to bylo uděláno, považuji za nešťastný, ale souhlasím s tím, že je potřeba se s tím vyrovnat, ty možnosti, jak se s tím vyrovnat, jak to zvládnout, existujou. Já věřím, že se to prostě podaří a ministr na tom pracuje, neměl by říkat takové věty, jako vy jste přečetl, s tím taky souhlasím.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy byste takového ministra nechal ve vládě?Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
A neříkám. Já nejsem premiér a nemyslím si.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy sám, kdybyste, kdyby.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Že podle jedné věty a kvůli jedné větě bych ministra rozhodně neměnil. Já nevím, kolik dalších byste našel. Já o žádné další, co řekl ministr Bek, nevím, ale kvůli jedné bych ho neměnil. To teda říkám takhle.Václav Moravec, moderátor
--------------------
On řekl, že zajistí školství 40 miliardovou půjčku, respektive dostatek peněz z Evropské unie, z té pak ustoupil. A když se podíváme na slova šéfa školských odborů, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka, tak ten po úterním jednání nevyloučil další protest.František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, 5. 12. 2023
--------------------
Třeba srovnání s lékaři. To opravdu nabudilo takovou atmosféru, že se prostě s tím kolegové nemůžou až tak smířit, že nám nevyšla vláda vstříc.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A znovu se dostávám k tomu, když se podíváte na ty sliby, že nejdříve ministr školství v rámci rozpočtových vyjednávání řekne, že sežene půjčku z Evropské komise, pak tu půjčku nemá, dostane čtyři miliardy na investice, z těch čtyř miliard dá jednu miliardu na pH Maxi, aby to dorovnal do 95 %. Pak se dopustí takového výroku. Proto se vás ptám, jestli vidíte vládu jako funkční, schopný tým, aby tady nedával premiér a vláda argumenty opozici, že jsou všichni neschopní a podobně?Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já nebudu přesně hodnotit kroky ministra školství, protože je přesně nesleduju, je to tak, že některé věci ta vláda mohla udělat lépe a že třeba v případě situace ve školství, já si myslím, že to řešení existuje a že, ale je potřeba s těmi lidmi jednat a stavět na datech, pokud se podíváme na data na ministerstvu školství, tak vidíme, že za posledních pět let významně narostly počty pedagogických i nepedagogických pracovníků a o mnohem méně narostly počty žáků. Otázka zní, je to takhle nutný? Je to takhle správně? Mají to tak i v jiných zemí Evropské unie? Když se podíváme na jiné země Evropské unie. Najednou vidím, tady je ten, tady je ten graf, že my máme, my máme 10 učitelů na jednoho učitele na 10 žáků. V Německu 12, Evropská unie 13, Finsko 17. Takže si říkám, opravdu jsme tak bohatá země, že můžeme mít na 10 žáků jednoho učitele, když bohatší Německo, bohatší Evropská unie v průměru má 12, nebo 13, a Finsko dokonce 17. Nebo je tam nějaký prostor pro to, abychom se začali bavit o tom, jakým způsobem se přizpůsobíme tomu, co je zhruba průměrem.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Byla by podle.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To si myslím, že je debata, která by se měla vést a kdybysme se třeba i mohli shodnout.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Byla by podle vás dobrá rekonstrukce vlády, aby vláda obnovila svoji důvěru u veřejnosti?Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já se omlouvám, ale já nejsem člověk, který sedí ve vládě a nebudu vám říkat, jestli by měla nebo neměla rekonstruovat.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ale sedíte v ODS a ODS je nejsilnější koaliční.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Opravdu po mě nemůžete chtít, abych říkal, co má udělat premiér, nebo jakým způsobem se má chovat vláda, to opravdu.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ptám se vás jako významného člena ODS.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já za sebe říkám, že je potřeba, aby se vláda snažila více ty věci vysvětlovat, aby se více vcítila do toho, do situace, v jaké se nachází lidé, aby si uvědomila, že člověk, i když třeba ještě na tom není špatně, tak minimálně chce, aby se cítil důstojně, to znamená, aby ty věci, které se dějou, byly s ním debatovány, aby on se třeba stal i v některých případech také nositelem té změny, jako to bylo v době, kdy jako se utahovaly opasky a ty lidé říkali sami, že to udělají a tohle všechno si myslím, že jsou problémy, které jsou před námi a kde se významně ta vláda musí zlepšit. Na nic se a nevymlouvám. A říkám, že to prostě jsou věci, kde jsou ještě dva roky před náma a my tu, ten potenciál k tomu, abychom to zvládli, máme. Ale je pravdou, že pokud budeme obecně tu politiku dělat, tak - vítěz bere vše, a když jsem opozice, tak udělám všechno pro to, aby to nefungovalo. To je velmi těžký potom.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Pane bývalý předsedo, nakolik k té horší politické situaci v zemi i mohou přispívat odbory svými požadavky? Když se podíváte tlak, na tlak, kterému vláda ustoupila u lékařů, aby jsme se pak dozvěděli právě u lékařů, kupříkladu požadavek nějakých doživotních rent, který souvisí s přesčasy a podobně. Vám to přijde oprávněné, řekněme, nechci říct, přikládat pod kotel, ale jak pak můžou ostatní profese.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Pane Moravče, já na toto odpovím, když tak mi to připomeňte. Já jsem hovořil velmi málo a dovolte, abych se ještě vyjádřil k tomu vůbec obecnému, proč jsme v takovým stavu. Víte, tady se řeší pořád důsledky a také můžeme řešit. Teďko jste mluvil o školství, zdravotnictví, on v rámci podpory konkurenceschopnosti českého průmyslu, začíná být průmysl na tom také špatně, obdobným způsobem a takhle můžeme všechno, ale hledejme příčinu. Příčina je v tom, že Česká republika se dostala do situace, kdy musí škrtat, to já uznávám, ale vlastně se neřeší to, jak tomu předcházet a předcházet je tomu, že se budu starat, abych ty prostředky co nejméně musel vynaložit. To znamená snížení inflace? Proč v době, kdy Spolková republika Německo, a my jsme z ekonomického hlediska velmi, velmi navázaný na Německo, měla inflaci osm, 9 % a my jsme měli 18. Další věc, která je, podtržení příjmů, další věc, která je známý, známý nebo a EET a potom superhrubá mzda, další věc, která tu je.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A co ty požadavky, které viz tlak na výdaje. Ano.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Počkejte, ale. Odliv kapitálu. Od nás do září odtelko 300 miliard, odtékají další. Teďko tuhle jsem si všimnul. Kontrolní úřad pro hospodářskou soutěž v Německu ukládá každoročně velmi tvrdý pokuty řetězcům za to, že tam jsou skrytý kartelový dohody a další. Ty řetězce, které tu působí a v Česku nic, v Česku nic. My se musíme v prvé řadě jako dobrý živitel rodiny se stará, aby rodinu zajistil finančně, tak se má starat vláda o to, aby zajistila příjmy do státního rozpočtu. Samozřejmě, pokud možno tak, aby to nebylo na dopady na lidi a na firmy. To znamená zejména ty odlivy ven. A potom má daleko snazší jednání o tom, kolik potřebuje peněz, aby ty jednotlivé skupiny občanů, který oprávněně požadují určité kompenzace, uspokojila. A tam je zakopanej pes.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A podle vás, když mi odpovíte na tu původní otázku, protože se k příjmům dostaneme i v souvislosti s kritikou Národní rozpočtové rady, podle vás je ten požadavek doživotních rent pro lékaře, zdravotní sestry, které drží, které drží přesčasy, ne tedy pro všechny, ale doživotní renty pro vybrané je oprávněný požadavek?Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Já, já se k tomu, já se tomu vyjádřím. V devadesátých letech byly za velkého konsensu společnosti zrušeny důchodový kategorie, důchodový kategorie vlastně pro ty tehdy fyzicky náročné profese byly, ať mi prominou, byly podobné, úplně to nesrovnávám, ale bylo to podobné. Já si myslím, že by muselo k tomu být řečeno to b), z čeho to bude financovaný? V žádným případě by to nesmělo být z peněz, který by poslouží na důchody, ale vzhledem k tomu, že my nemáme samostatný důchodový účet, který tehdejší předchůdci vaši, zejména v ODS zablokovali, tak by to stejně šlo skrytě ze státního rozpočtu, takže já si myslím, že tento požadavek v této době je spíše projevem, že ta vláda je slabá, že oni to ví.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Takže, promiňte, takže to cítíte, že když ustoupila, že když ustoupila vláda lékařům v oblasti přesčasů i toho rychlé novely zákon práce, kterou bude projednávat Senát příští týden, takže s jídlem roste chuť a cítíte, že to ukazuje.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Takhle to nechápu.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vždyť jste to řekl.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Ne, to jste si vy vyložil. Já jenom chci říci, že by se jednalo včas, efektivně, vstřícně, tak to nemuselo až tak daleko dojít, podle mého. Samozřejmě teďko vlastně lékaři jednali o přesčasech a nakonec to dopadne, dopadne, že dostanou teda větší peníze, já jim je přeju. Myslím si, že.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Je tedy na místě požadavek té renty teď nebo ne?Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Ne, není na místě, to říkám jasně. To i z těch předchozí vystoupením vyplynulo. A myslím si, že je potřeba jednat o tom, aby takové velké množství přesčasů nemuselo být. Já, když přijdu k lékaři, tak je mi smutno z toho, že většinu času ten lékař stráví u počítače, než aby třeba se mluvilo o té diagnóze, nebo aby vyšetřoval další, protože oni jsou k tomu byrokratickými předpisy vlastními, který tam ve zdravotnictví jsou, nucený, to znamená tu práci toho lékaře oprostit od těchto, bych řekl, neefektivních vlivů a dát mu prostor, aby dělal skutečně medicínu a aby nedělal administrativní pracovníci, to je řešení podle mě.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy, kdybyste byl premiérem, tak vy byste přistoupil na doživotní rentu lékařům a sestřičkám?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Ne. Tak podívejte, jak jsem stručnej.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A jak.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Jsem vás překvapil.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Jste mě překvapil, to je první stručná odpověď za dobu, co jste místopředsedou Poslanecké sněmovny, a teď mi tedy řekněte, to znamená, že vnímáte ten, ten požadavek, ne, ne, ten, po, ten požadavek, ten požadavek vnímáte, projev slabosti vlády, to naznačil Milan Štěch.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Ano, s tím bych, s tím bych souhlasil, protože ono je to provázáno i s tím, co říkal pan předseda Vystrčil, tady totiž stále žijeme v jakési iluzi, že průšvihem téhle té vlády je to, že špatně komunikuje, a vy jste to sám říkal, pane předsedo, že je třeba zlepšit tu komunikaci, lépe vysvětlovat a ty dva roky dohrát, to není. Prvotní, to je důsledek pouze ta katastrofální komunikace, příčinou je opravdu ta nekompetence a je to jak v těch potravinách, kde máme ministra, který nerozumí zemědělství, tak v té energetice, kde máme ministra, který nerozumí energetice a pochopitelně potom ty výsledky jsou takové, že už buď komunikuje arogantně, anebo zmateně a stejné je to dneska i v této oblasti. Kdyby ta vláda alespoň trochu vyslyšela to, co jsme říkali, pane předsedo, vy jste tomu před chvílí vybízel, tak já vám dám konkrétní příklad, u těch zdravotníků. Je to možná dva měsíce se přišlo s tímhle tím šíleným zákonem, který vlastně změnil ty přesčasy, my jsme bojovali v té sněmovně, vysvětlovali jsme, ukazovali jsme argumenty lékařů, ukazovali jsme argumenty mladých zdravotníků atd., vysmívali jste se nám, arogantní to bylo. Ne vy, ale myslím tím ve sněmovně. Výsledek byl ten, že se to samozřejmě schválilo. Pár dnů poté pochopitelně zdravotníci začali být aktivní, protestovat, najednou se vzala tady zpátečka a začal se celý zákon po pár dnech opětovně dávat do té původní podoby. Jenomže mléko už bylo rozlité. A pochopitelně ti lékaři se nebo zdravotníci, říkejme si tady v nějaké chvíli prostě skutečně začali stavět na zadní s tím, že výsledkem tedy toho bylo to, že aby se zabránilo stávce, tak se zvýšily, zvýšily ty mzdy, ale jakým způsobem, to je to, co mi na tom vadí. Pan ministr zdravotnictví nějakým způsobem komunikoval, z mého pohledu špatně, nekompetentně, a ministr, respektive premiér, místo, aby ho odvolal, tak udělal to, že začal jednat sám, totálně ho podrazil, ve finále jim slíbil to, co řekli a samozřejmě, já to řeknu natvrdo. S jídlem roste chuť. Tak to prostě je. To znamená v dané chvíli, oni si řekli ano, tak my je můžeme skutečně přitlačit do rohu a řekneme si ještě o tu vyšší nebo doživotní rentu, a to je v důsledku toho, že ta vláda a ti lidé jsou nekompetentní. Mně kdy by udělal můj premiér to, že mě jako rezortního ministra by takhle podrazil, že by jednal za mými zády.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Promiňte, prý to bylo s vědomím Vlastimila Válka, on se k tomu tak vyjadřoval.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Víte co? Přece jako když jste zkušenej člověk, to nejde o to, co se řekne poté, s svědomí ne s vědomím, to je o to, že on vlastně popřel tím jednáním to, co pan ministr Válek celou dobu tvrdil, v tom je ta podstata.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Pane předsedo Vystrčile.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Pár věcí, první je, že tady byl nějaký zákon, v rámci kterého měli lékaři obrovský množství předčasů a je velmi pravděpodobně, že často docházelo k porušování zákoníku práce. Přišel poslanecký návrh, který to chtěl napravit s tím, že byl použit lékaři jako spouštěč toho, aby se začalo jednat, že to takhle dál nejde. A když to někdo chtěl potom dát nazpátek, tak už to stejně bylo jedno, protože ten problém už existoval i předtím, než byl podán ten návrh toho zákona, proč to říkám? Říkám to proto, že ten systém byl špatně nastavený a nefunkční mnohem dříve, než začala tato vláda vládnout, mnohem dříve předtím tady vládl úplně nikdo jiný, všichni víme kdo.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Ale za nás nestávkovali.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Všichni víme, kdo víme proč, protože ten problém se hromadil a v nějakém okamžiku.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Ten je tu 25 let, ten problém. Pardon.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Můžu to dokončit? A stával se neúnosný a čekalo se na okamžik, kdy bude možný to spustit a začít to řešit nějakým jiným způsobem a ozvat se, a to se stalo, protože se podal pozměňovací návrh, takže takhle to je, to znamená, ten systém, problém tady existoval dlouhodobě, byl neřešený vládou Andreje Babiše a stejně tak byl neřešený předchozími vládami.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Přestaňte se vymlouvat.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
A já říkám, jak to bylo, tak. A nyní, teď to musíme řešit. Řešení přišlo tak, že začalo vyjednávání s lékaři, které má dvě části. Ano, první je ta, že se přidává a že se berou peníze ze zdravotního pojištění a dávají se na platy, podle nějaké dohody, u které byl jak ministr zdravotnictví, tak premiér a, a druhé je, že to tam zaznívá, že se bude jednat o tom, jakým způsobem se bude do budoucna zdravotnictví reformovat, a to že máme šanci.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A cítíte, pane předsedo, že požadavky nějaké doživotní renty jedné skupiny ukazují na slabost, kterou ta jedna skupina profesní cítí vůči vládě, že vidí, že vláda je slabá.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já jsem přesvědčený o tom, že to, že někdo dává nějaké požadavky a chce je prosadit, ještě neznamená, že ten druhý, kdo je odmítne, je slabý. Může to samozřejmě zkusit, protože s jídlem roste chuť, to se samozřejmě může stát a že ta vláda musí říct, že to v žádném případě nepřichází do úvahy, protože v tom okamžiku by se dostali lékaři do podoby policistů nebo členů armády, jinými slovy by se mělo říct, a ty dostaneš umístěnku tady a tady budeš teda sloužit a ne nikde jinde, to by samozřejmě s tím muselo být spojeno ruku v ruce, což se mi zdá, že ty lékaři úplně tak teda nemysleli. To znamená, asi to teda není potom tím pádem možné a co se týká toho řešení ve zdravotnictví, že prostě, tak se bavme o tom problém, tak se zase na to podívejme. Česká republika, jak je na tom z počtu doktorů na 1000 obyvatel, jsme tady 4,3 lékaře, to znamená, tady jsou Poláci pod náma, Slováci pod náma, Dánové 4,4. To znamená, my nemáme špatnou výchozí situaci z hlediska počtu lékařů na počet obyvatel, my nemáme špatnou výchozí situaci z hlediska počtu sester na počet obyvatel. Jediný, co je, je potřeba teď provést strukturální změny, který dlouho nikdo nedělal a tady ta vláda je dělá, nedělá je všechny dobře, vždycky ti, co je neudělali, ví, jak by to šlo lépe, to je normální, sami to nedělali, ale ví, jak by to šlo lépe. To je nejlepší, co prostě tady často slyším, ale nikdy jste to neudělali ani ve školství, ani ve zdravotnictví, ani v energetice. Nic jste neudělali, ale dneska by to bylo lépe/nesrozumitelné/.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Promiňte, ale vy jste. Stejně tak vy jste neudělali, stejně tak vy jste kritizovali vládu Andreje Babiše z nekompetentnosti.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já bych to nepoužíval, kdybych to tady pořád neslyšel, jako opravdu ne.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A teď jste kritizováni, jste vy kritizováni.Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já tohle nemám rád. Já to dopovím. A náš úkol je vykašlat se na to, co bylo a furt se nehádat o tom, co bylo nebo ne. Váš by to měl být taky a bavit se o tom, jak to teda konečně vyřešíme, když se to nepovedlo za předchozích vlád, ten problém nemůžeme táhnout dát, protože ho nezvládneme.Václav Moravec, moderátor
--------------------
A mohu jednu věc, kterou zmínil Milan Štěch i Karel Havlíček, vy jste předsedou Senátu, Senát by měl být kontrolní nebo, řekněme, pojistkou demokracie, říká se tomu nadneseně, nebo korektor návrhů z vlády a Poslanecké sněmovny, když se podíváme na srovnání ve volebním období 2013–2017, kdy vládla koalice sociálních demokratů, hnutí ANO a lidovců, tak vrátil Senát s pozměňovacími návrhy nebo přímo zamítl 76 zákonů z 357. V období menšinové vlády hnutí Andreje Babiše, tedy hnutí ANO a sociální demokracie, poslal Senát zpět do sněmovny 126 z 332 zákonů. A za poloviční čas, tedy za dva roky koaliční vlády Petra Fialy, šlo o 10 zákonů z dosavadních 154. Nedá se říci, že vůči vládě Petra Fialy je Senát shovívavější z té statistiky, kterou Otázky daly k dispozici.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Je to tak, že v tomhle tom případě je těch zákonů je méně.Václav Moravec, moderátor
--------------------
No, ale procentuálně, když se podíváme, tak shovívavost, ta otázka trvá.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Co se týká ty úspěšnosti vracení, tak z těch 10 pětkrát Senátu bylo dávno zapravdu, čili v 50 %. Já osobně jsem toho názoru, že bychom ty zákony měli vracet častěji. Jestli to chcete slyšet.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Takže připouštíte, že jste shovívavější. No, protože ta novela zákoníku práce to ukazuje, zlegalizovat novelou, novelou stav, který není asi šťastný a může být protizákonný, pak přijímat a vy to budete dělat příští týden v rámci legislativní nouze v Poslanecké sněmovně, tuto rychlou novelu, která to vrací do původního stavu.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já říkám za sebe, že bysme měli vracet častěji, bavíme se o tom, i na našem senátorském klubu, je problém velmi častý v tom, já se na to nevymlouvám, jenom to konstatuju, že někdy je evidentní, že když to vrátíme a následně to Poslanecká sněmovna projednává, tak fakt se na to nevymlouvám, ale tak to projednání v Poslanecké sněmovně není otázka dvou nebo tří hodin, jak to bylo vždycky, za, když my jsme byli v opozici, to není pravda, takže.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Takže připouštíte, že jste shovívavější, kvůli vyhrocené situaci ve sněmovně.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ta vyhrocená situace ve sněmovně prostě jako klade na toho senátora větší odpovědnost z hlediska toho, že posuzuje, do jaký míry to vrácení z nějakého důvodu, který někdy v rámci toho zákona celého se může jevit jako malicherný, nezpomalí prostě zásadní změny, který ten zákon připravuje. To znamená, je to fakt těžká situace, ale já znovu opakuju, aby to nezaniklo, že jsem přesvědčen, že je musíme začít vracet, pokud se ta kvalita nezlepší, častěji, že už to dál takhle nemůže pokračovat, protože to krizový období, kdy opravdu nebylo jiných možností než rychle zasáhnout, podle mého názoru už je za náma a i takto jsem vystupoval na různých grémiích, kde jsme se o tom bavili.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy jste chtěl reagovat.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že to je velmi vážná věc, která nahrává těm, kteří jsou k Senátu skeptický, prostě bezhlavě by ho zrušili. Senát má velký význam, pokud plní svoji úlohu, to znamená, ono je to taky daný a v tom mají hlavně prsty voliči, složením Senátu, myslím si, že dneska jsou volený lidi do Senátu, který vystupují jako nezávislí, ale oni za tři dni už jsou členy klubu vládní koaliční pětikoalice, takže je velký problém a myslím si, že transparentní úplně je to, že senátoři někteří, často, například pan bývalý kolega můj Canov a další, říkají argumenty, který jsou podle mě i z názoru řady ústavních právníků zcela na místě. Jo, a pak stejně asi tlakem tý koaliční vlády, je to smeteno pod stůl a Je to přehlasováno.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Jinými slovy.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Neplním Senát svojí poslání, který má mít a je potřeba okamžitě.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Z té statistiky. Promiňte, pane místopředsedo, bývalý. Jinými slovy, podle vás, když se podíváte na tu statistiku, tak Senát poškozuje své vlastní postavení do budoucna.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Bohužel to musím takto odsouhlasit a je potřeba okamžitě změnit přístup. Ti senátoři, kteří to ví, že to není v pořádku, protože ty legislativci na těch ministerstvech jsou prakticky plus minus stejný, ty najednou nezmoudřili a nejsou stoprocentní. To je normální jenom, ale je potřeba teda nepřipustit, aby politickej tlak na rychlé schválení šel na úkor kvality zákonů. To není poslání Senátu, poslání Senátu je úplně opačné.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy jste chtěl jenom technickou.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Technická spočívá v tom, že by bylo dobré, kdybyste se podíval na statistiku, když v Senátu měla sociální demokracie většinu. Tu tam nemáte.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Ta tam máme.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
A ta byla kolik?Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
To bylo podobný, to bylo podobný, jako to bylo předtím. Vždyť vlastně on tam hovořil o vládě Sociální demokracie 13 až 17.Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ne, složení Senátu, neříkám vládu Sociální demokracie.Václav Moravec, moderátor
--------------------
My tu statistiku jsme dělali od roku 2013 do roku 2013 až.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
To byla Sociální demokracie, Sobotka.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Až dva, ale vy jste 2013, jste.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Většinu 46.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Jste měli v Senátu?Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Tak v tomto období 2013-2017 Sociální demokraté, hnutí ANO a lidovci tak vrátil Senát s pozměňovacími návrhy nebo přímo zamítl 76 zákonů z 352.Miloš Vystrčil, předseda Senátu /ODS/
--------------------
A 13 až 2015 nebo které to je, to dvouletý období jedno, jo?Václav Moravec, moderátor
--------------------
My jsme počítali, podle vlád.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
No ale to není správně.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Je to nad čtyřleté období.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já souhlasím s tím, že bysme to měli vracet častěji.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
To je dobrý./nesrozumitelné/Václav Moravec, moderátor
--------------------
Tak slyšeli jste, slyšeli jste.Milan Štěch, bývalý předseda Senátu ČR, bývalý předseda ČMKOS /ČSSD/
--------------------
Tady se shodneme, že nám jde o Senát.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Slyšeli jste to, že Miloš Vystrčil připouští, že by Senát měl vracet zákony Poslanecké sněmovně častěji. A shovívavější./nesrozumitelné/.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ano, pane místopředsedo.Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny /ANO/
--------------------
No slyšel jsem to, ale pane předsedo, vy jste předsedou Senátu a já se vracím, no to je realita.Václav Moravec, moderátor
--------------------
To víme, že je předsedou Senátu, neříkáte nic objevného.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Ano. To znamená, zodpovídáte za to.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Za co?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
No, zodpovídáte.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Jak hlasují senátoři?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Prosím, ne, zodpovídáte.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Vy zodpovídáte za celou poslaneckou sněmovnu?Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
No počkejte, jako vážně, to si ze mě děláte legraci.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Prosím vás, nechte mě chvilku domluvit, vy, jako předseda Senátu se nemůžete zříci odpovědnosti za to, že ze Senátu se stal strojek na podpisy. To je realita, protože mimo jiné vy tam máte za ODSku nemálo, nemálo senátorů, ale já se vracím na ten začátek, a to je třeba s tím krásně provázat, protože já jsem říkal, ano, jestliže tady máme pod kontrolu pětikoalice vládu, pod kontrolu pětikoalice parlament, Senát a do značné míry je spojená s prezidentem, tak to může dojít k tomu, že začne využívat až zneužívat toho postavení. A tady na tom příkladu to vidíte úplně nádherně, takže za nás.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, jenom vteřinku, byť nechci rozporovat každé slovo, je vhodné mluvit o kontrole, to je stejné, jako kdybych říkal, vládu má pod kontrolou hnutí ANO a nerespektoval bych výsledky voleb, je slovo kontrola vhodné, když jde o svobodné rozhodnutí občanů ve volbách?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Ale to nic nemá dočinění toho, že by to bylo nedemokratické, je to demokratická volba, ale neznamená to, že když to lidé takhle namíchali, že nemají tím pádem pod kontrolu. Jestliže mám 108 v Poslanecké sněmovně, má ji pod kontrolu nebo nemá. No, samozřejmě, že všechno převálcují a stejným způsobem to dneska funguje i v Senátu.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Může teda?Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Nechte mě, pane předsedo, chvilku.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já se jenom hlásím, že potom chci mluvit.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Hlaste se, všechno v pořádku, ale vy už jste zde ze začátku řekl, že ta nízká podpora je proto, že vlastně my jsme jako opozice hyperaktivní ve sněmovně, že tam zdržujeme atd., proto, že lidé nevěří vládě, a teď jste vlastně řekl to, že to, že se to nevrací zpátky do sněmovny, ačkoliv za nás jste to tam vraceli jak na běžícím pásu, je v důsledku toho, že to v té sněmovně potom dlouho trvá. To si z nás děláte legraci, takže vy vlastně říkáte, jinými slovy, že se vám to nelíbí, ale proto, aby se to neprotahovalo ve sněmovně, tak to radši nevracíte, to je úplně šílené, to, co jste řekl, nezlobte se na to. Co je tedy potom rolí toho Senátu, to mi teda vysvětlete, jestliže notabene na některých výborech to tam neprojde, pak tam nastoupí prostě vaši političtí činitelé, zakleknou na ně a výsledkem toho je to, že do rána změní názor, to se vám zdá, pane předsedo, jako normální? Mně to teda jako normální fakt nezdá.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ještě jednou. Žádný političtí činitelé na žádné senátorské kluby nezaklekávají, to prostě není pravda.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Dobré ráno.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
A pokud, a teď se, teď se dostávám přesně k tomu, co teď tu reakci si, prosím, všichni zapamatujte. To, kdo si to nedovede představit, ten, kdo si to nedovede představit, vlastně toho musí být dnes a denně svědkem, protože vy celým svým vyjadřováním dneska, pane místopředsedo, vlastně nás informujete, jak funguje hnutí ANO, že to není jinak možný než tak, že někdo přijde a řekne, jak to máte udělat.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Až na to.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Nechte vy zase domluvit.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Představte si, že můžou existovat strany nebo senátorské kluby, kde to fakt tak není, kde fakt nepřichází politruk a fakt neříká, co máte dělat. Opravdu to tak není. Představte si, že skutečně může být debata. A teď konkrétní příklad, kdy máte zákon, kde se zavádí zastropování elektrické energie, plynu a vy ho buď vrátíte a ještě to zastropování tři měsíce nebude, anebo ho nevrátíte, protože víte, že to ve sněmovně bude strašně dlouho trvat, než se to projedná, anebo ho nevrátíte. A tam ta chyba malá jiná zůstane, ale to zastropování bude, a to je to rozhodování před, uvádím schválně příklad, který, který máte před sebou a dělá ho ten senátor jako nezávislý a znovu říkám, že to v žádným případě není, tak jestli to někdo, kdo si to jinak nedovede představit, tady pořád vykládá, že to tak je typický pro ostatní strany. Tak prosím, není, pokud to takto je v ANO, tak to je možný, já o tom nevím, ale rozumím tomu, že pokud to tak máte, že si myslíte, že to tak je všude, ale to je klidně možné.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Tak prosím jenom odpovím na jednu věc.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ale u nás to tak není. Ne.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Můžete.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
U nás to tak není, u nás to tak není, jestli to u vás tak je, tak to, prosím, nezobecňujte na další strany.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Pane předsedo, nerozčilujte se, odpovězte mi v klidu, bez emocí, na jednu jedinou věc, když se hlasovala ta valorizace důchodů, kterou my jsme tvrdě tenkrát napadli tím, že to šlo ve stavu legislativní nouze, to je to, co je mimo jiné teda dneska u Ústavníhosoudu, tak ústavní výbor, pokud se nepletu, se vyjádřil proti. Celá řada senátorů jasně řekla, že nebude hlasovat pro. A řekněte mi jednu jedinou věc, přišli tam večer vaši činitelé z různých stran a přesvědčovali vaše senátory, aby změnili rozhodnutí nebo ne? Řekněte jenom ano nebo ne. Nic víc nechci.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Obecně platí.Karel HAVLÍČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, 1. místopředseda hnutí /ANO/
--------------------
Prosím vás, ano, nebo ne.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Pokud je důležitý zákon, tak samozřejmě se o tom bavíme i nad rámec jednání senátorského klubu, ale platí, že poslední jednání o tom, jak budeme hlasovat, což bývá před vlastní schůzí, bylo bez našich představitelů a nikdo na nás neklečel a nikdo neříkal, jak musíme hlasovat.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Když se podíváme na to, jaká je aktuální politická situace v zemi, zmiňoval jsem, že popularita vládních stran už dlouhodobě nedosahuje výsledků sněmovních voleb z podzimu roku 2021. Tady máte nejnovější volební model Trendů Česka 2023. V něm získává hnutí ANO 34,5 % hlasů, což je jedna z nejvyšších hodnot v historii Trendů Česka, oproti volbám je to o sedm procentních bodů více, koalice Spolu má 18,5 %, o 9,5, procentního bodu méně, než by získala ve sněmovních volbách, třetí Piráti 12 %, hnutí SPD 10 %, Starostové a nezávislí 7 %. Mimo Poslaneckou sněmovnu by získali, zůstali sociální demokraté, kteří by získali 4 %, Zelení 3 %, Přísaha a KSČM shodně 2,5 %, Svobodní a Trikolóra shodně 2 % hlasů. A výsledky, pokud by politické strany kandidovaly samostatně, už vidíte. První hnutí ANO. Oproti minulému měření si polepšilo o dva procentní body, získalo by stejně jako v koaličním modelu 34,5 % hlasů, druzí občanští demokraté 12,5 %, třetí Piráti 11,5 a dále SPD s 10, Starostové se sedmi. Do sněmovny by vkročila ještě TOP 09 s hraničními pěti procenty. Mimo sněmovnu by zůstala vládní KDU-ČSL, které poslední model přisuzuje 2 % hlasů. Před branami sněmovny, také sociální demokraté, ti mají 3,5 % hlasů, Zelení tři, komunisté a Přísaha 2,5, Trikolóra, Svobodní, stejně jako lidovci 2 % hlasů. Nejnovější vlna Trendů Česka 2023 se konala o 13. listopadu do 1. prosince, zúčastnila se jí víc než tisícovka respondentů. Statistická odchylka se pohybuje v rozmezí plus minus jednoho procentního bodu u stran s nízkým ziskem, až po zhruba 3 % nebo tři procentním body u stran s vysokým ziskem. Podrobnosti k volebním modelu dodává v rozhovoru pro dnešní Otázky spoluautorka šetření Nikola Kopáčová.Nikola Kopáčová, analytička Kantar CZ
--------------------
Přízeň ODS klesá z několika konkrétních důvodů. Jedná se hlavně o události, které se odehrály za poslední měsíc a které nám respondenti zcela spontánně zmiňovali. Například schvalování konsolidačního balíčku, které taky souviselo s nepopulárními opatřeními, velký schodek rozpočtu, anebo třeba situace ve školství a zdravotnictví, což také souvisí s proběhlou stávkou.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Očekáváte, pane předsedo Vystrčile, politické otřesy v příštím roce, kde nás čekají hned dvojí volby, do Evropského parlamentu a do krajů a ty volby do Evropského parlamentu se staly osudné výsledky i pro vládu Vladimíra Špidly, pro někdejší vládu sociálních demokratů?Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ty výsledky nejsou dobré a je nutný z toho vyvodit důsledky. Myslím si, že v tuhletu chvíli, ale je to tak, že jsme v polovině vládnutí, ty kroky, které musíme dělat, jsou nepopulární, jak jsem říkal, nemyslím si, že se vždycky daří dostatečně vysvětlit, proč je děláme, a souhlasím s tím, že někdy i ty kroky, které vedou k těm změnám, nepůsobí tak, že by byly všechny úplně promyšlené, ale co se týká těch změn, tak bych počkal poté, až proběhnou evropské volby a potom volby krajské a komunální a potom se uvidí.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Ale proto se, a vy nemyslíte se, že po evropských volbách může dojít k zemětřesení a může koalice Spolu vystřídat premiéra, jako tomu bylo u sociálních demokratů po evropských volbách, když byl premiérem Vladimír Špidla.Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Nepředpokládám to, nepředpokládám to, za sebe.Václav Moravec, moderátor
--------------------
Našimi hosty dál zůstávají Miloš Vystrčil, Karel Havlíček a Milan Štěch. Zajímavá politická diskuze bude pokračovat po stručných zprávách na zpravodajské Čtyřiadvacítce, podíváme se také na dění v zahraničí, konkrétně Ukrajina a Blízký Východ. Našimi hosty budou předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer a bývalý ministr zahraničí Slovenska Rastislav Káčer. A ještě přijměte pozvánku k úternímu vysílání Fokusu, který na Čtyřiadvacítce začíná po osmé večer. Umělá versus lidská inteligence, které se máme bát víc? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Vzestup a pád inteligence. Pozvání přijali, profesor umělé inteligence Michal Pěchoušek, neurochirurg David Netuka, archeoložka Sara Polak, vědec Tomáš Mikolov, právní vědkyně Alžběta Solarczyk Krausová a etik David Černý, přímý přenos z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v úterý 12. prosince po dvacáté hodině na ČT 24.

Sunak je měkký. Část konzervativců chce svrhnout premiéra

11.12.2023 - Hospodářské noviny ()

...po bok Ruska a Běloruska. Smlouvu s Rwandou ale minulý měsíc prohlásil za protiprávní britský Nejvyššísoud, a to nikoliv na základě mezinárodního práva, ale domácích britských zákonů. Vláda následně... You do not have access to the full text of the item. If you would like the full version, please contact our customer support team - help@newtonmedia.eu.
Ondřej Houska

Newsroom ČT24

10.12.2023 - ČT 24 (22:05 Newsroom ČT24)

Luboš Rosí, moderátor
--------------------
A teď krátké stručné mediální zprávy, pojďme zpátky do doby covidu. Pamatujete si, jak tehdejší poslanec Lubomír Volný na sociálních sítích tvrdil, že se plánují vraždy pacientů, aby se znevěrohodnil ivermektinem? Soudce mu za tento výrok už loni uložil dvouletou podmínku, no a Nejvyššísoud ji teď v týdnu potvrdil. Personálie: analytička a komentátorka Lenka Zlámalová opouští Echo, naopak do zpravodajství ČT nastupuje paralympionik, bývalý sportovní redaktor a fotograf Jan Povýšil. Vítězslav Jandák už je takzvaně venku. Kdopak místo něj? Aneb jeden ředitel zoologické zahrady, jeden ředitel botanické zahrady a jeden člen dozorčí komise rozhlasové rady, pánové Bobek, Šíla a Chytil mají šanci na obsazení posledního místa v rozhlasové radě právě po bývalém herci. Kdo to bude? A web nově. Dejte si www.ct24.cz. Čekalo se, čekalo, dlouho předlouho, chtělo by se říct, ale konečněje to venku. Nové, rychlé, interaktivní. Podívejte se na novou podobu. Lidé čtěte.

Ind skončil v české pasti

11.12.2023 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Muž, který čeká v Praze na vydání do USA, měl být spojkou k politické vraždě v Kanadě. Nestává se často, aby se Praha stala důležitým místem mezinárodně citlivých kriminálních případů. Tedy s výjimkou případů, kdy hledaný zločinec Českem pouze projíždí. Naposledy se cesta sem nevyplatila ruskému hackerovi Jevgeniji Nikulinovi. V současnosti na vydání do USA čeká v tuzemském vězení další muž „mezinárodního věhlasu“. Dvaapadesátiletý Ind Nikhil Gupta je podezřelý, že se zapojil do plánování nájemné vraždy ve Spojených státech. Hrozí mu až dvacetileté vězení. České úřady Guptu zadržely na konci června. Co případu dodává diplomatický přesah, je fakt, že Guptovou obětí měl být sikhský aktivista žijící v USA. Pro vysvětlení: část Sikhů, kteří žijí převážně v indickém severozápadním státě Pandžáb, usiluje o vytvoření samostatného státu zvaného Chálistán. Indie tyto lidi považuje za teroristy. Peníze pro agenta Gupta je ve Spojených státech obviněný, že zaplatil nájemnému vrahovi, aby zabil aktivistu Singha Pannuna. Dohodnutá cena měla být asi sto tisíc dolarů, v přepočtu něco přes 2,2 milionu korun. Bohužel pro Guptu byl domnělým zabijákem, kterého si chtěl k vraždě objednat, ve skutečnosti agent americké protidrogové služby DEA pracující v utajení. V listopadu už o přípustnosti Guptova vydání do USA rozhodl pražský městský soud. Definitivně o něm rozhodne ministrspravedlnostiPavelBlažek (ODS). Prostředník Gupta, který byl podle textu obvinění v minulosti aktivní mimo jiné v obchodech s drogami, byl v případu pouhým prostředníkem. Člověka, který ho k vraždě instruoval a který měl celou akci řídit, označují američtí vyšetřovatelé jen kryptickou zkratkou CC1 a má jít o představitele Indie. Plánovaná vražda aktivisty Pannuna byla podle všeho součástí daleko větší akce, která měla za cíl likvidaci sikhských aktivistů v několika státech. Podle deníku The Guardian má totiž Gupta vazbu i na případ, který způsobil zásadní diplomatickou roztržku mezi Indií a Kanadou. V polovině června byl v kanadském městě Surrey zavražděn Hardeep Nižár. Toho indické úřady před třemi lety zařadily na seznam teroristů právě proto, že podporoval vznik nezávislého sikhského státu Chálistánu. Nižár, který měl kanadské občanství, byl zabit ve svém autě před sikhským chrámem. A Gupta měl mít už krátce po činu ve svém telefonu fotografie Nižárova zkrvaveného těla. Oba případy tak mohou mít souvislost. Diplomatická válka Podle kanadských tajných služeb stála za vraždou Nižára přímo indická vláda. V Kanadě žije nejpočetnější sikhská menšina mimo domovský Pandžáb. „Jakákoli účast zahraniční vlády na zabití kanadského občana na kanadské půdě je nepřípustné porušení naší svrchovanosti,“ prohlásil kanadský premiér Justin Trudeau, když o události informoval v parlamentu. Kanada v reakci vyhostila diplomata, který údajně šéfoval indickým zpravodajským službám v zemi javorového listu. Indické ministerstvo zahraničí odmítlo, že by mělo s Nižárovou vraždou cokoli společného: „Nařčení z údajného zapojení Indie do jakéhokoli násilného skutku v Kanadě jsou absurdní a zaujatá.“ Mezi Indií a Kanadou pak panovalo dlouhou dobu diplomatické napětí. Indové například požadovali, aby Ottawa stáhla na čtyři desítky svých diplomatů. Začátkem prosince deník The Guardian uvedl, že britské úřady prověřují okolnosti smrti Avtara Khandy, sikhského aktivisty, který nečekaně zemřel letos v červnu v anglickém Birminghamu a před svou smrtí čelil nátlaku ze strany indické policie.
Karel Hrubeš

Vnitro vytváří atmosféru strachu, varují osobnosti

11.12.2023 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) zaslala premiérovi otevřený dopis. Petra Fialu žádá, aby hájil občanské svobody. Zazněla také kritika ministerstva vnitra za jeho praktiky, které podle SOSP dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí atmosféru strachu. Dopis podepsalo na padesát osobností. „Vážený pane premiére, obracíme se na Vás ke Dni lidských práv tímto otevřeným dopisem, jelikož nás zneklidňuje dlouhodobá politizace Ministerstva vnitra,“ stojí v úvodu dopisu premiérovi, který je veřejně dostupný i na webu SOSP. Dopis zaslal SOSP v kopii také místopředsedovi ústavně-právního výboru Marku Bendovi, místopředsedovi Sněmovny Janu Skopečkovi a europoslanci Alexandru Vondrovi, kteří voličům slibovali svobodu projevu jako svoji prioritu. Podle spolku byly však předvolební sliby několikrát porušeny. Mezi adresáty je i ministrspravedlnostiPavelBlažek. Podle SOSP kroky ministerstva dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí atmosféru strachu. „Přibývá indicií, že si vláda, jež se původně přihlásila k odkazu Charty 77, vynucuje jeden politický názor a sklouzává k cenzurním praktikám, které mnozí pamatují z doby normalizace,“ stojí v dopise. Pod dopis se mimo jiné podepsali signatáři Charty 77 Mikoláš Chadima, Zbyněk Petráček, Lenka Procházková, Jan Schneider nebo také členka rady ČTK Angelika Bazalová, herec Marek Vašut či exministryněspravedlnosti a senátorka Daniela Kovářová či senátorka Jitka Chalánková. Dále se připojili ekonomové Ilona Švihlíková, Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora, exšéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková či lékař a olympijský vítěz ve vodním slalomu Lukáš Pollert.
(mark)

Lupič si vytipoval stařenku v bance

11.12.2023 - Právo (Zpravodajství)

Bezmála devadesátiletou stařenku, která si do banky přišla nahlásit výběr 60 tisíc korun, přepadl recidivista, který se domníval, že přijde snadno k penězům. Seniorku si v bance vytipoval a tvrdil jí, že jí chce pomoci s pořadovým lístkem. Pak ženu sledoval až k jejímu bydlišti a tam ji přepadl. Důchodkyně ale k lupičově zklamání neměla peníze u sebe. Muž se neštítil ani použít násilí, když stařenku při přetahování o tašku na kolečkách srazil na zem. Nebožačku pak obral o tři tisíce korun a utekl. Přepadení se přitom dopustil pouhé dva měsíce poté, co opustil brány věznice, kde si odpykával trest za předchozí loupež. U soudů se pak marně litoval, že měl těžké dětství a od útlého věku je závislý na drogách a automatech. Vydával se za bankéře Pražský městský soud muže potrestal jedenácti lety vězení, což je nad horní hranicí sazby. Soud ke zvýšení přistoupil právě s ohledem na to, že obžalovaný si právě odpykal trest 6,5 roku za loupež v Brně, kde byli podle zjištění Práva oběťmi dva chlapci ve věku 15 a 17 let. Lupičovo dovolání pak smetl ze stolu Nejvyššísoud. Muž si důchodkyni vyhlédl ve vstupní recepci banky, kam přišla nahlásit výběr hotovosti. V domnění, že seniorka už peníze má, ji pak téměř dvě hodiny sledoval až k jejímu bydlišti. Tam se za ní vetřel až do chodby s báchorkou, že je pracovník banky. „Vybrala jste si peníze a stal se malér, něco se stalo s těmi penězi, ty peníze stahujeme a já je chci vidět,“ tvrdil stařence, která se jej snažila odstrčit. Srazil seniorku na zem Zloděj důchodkyni srazil na zem a vytrhl jí z rukou tašku na kolečkách. Pak s pár tisíci utekl. Stařenka utrpěla pohmožděniny a po silném psychickém otřesu se bála vycházet z domu. Muž v dovolání napadal výši trestu uloženého nad horní sazbou. „Loupeže se dopustil dva měsíce po propuštění z výkonu trestu, neučinil tak ovšem proto, že by pohrdal hodnotami chráněnými trestním právem nebo že by si neuvědomoval zavrženíhodnost tohoto svého jednání, ale protože se snažil opatřit si hotovost pod tlakem svých závislostí,“ argumentovala jeho obhájkyně. „Záměrem obviněného vůbec nebylo použít proti poškozené jakékoli násilí, domníval se, že peníze vyláká lstí,“ tvrdila obhájkyně s tím, že teprve poté, co poškozená jeho lsti neuvěřila, muž zpanikařil. „Nepoužil proti poškozené žádnou zbraň ani jí nevyhrožoval násilím. Učinil prohlášení viny, nahradil škodu způsobenou přímo poškozené a skutek neměl v podstatě žádné následky,“ předložila advokátka řadu údajných polehčujících okolností. Nejvyššísoud ale neměl pro obhajobu pochopení a připomněl, že předchozí trest muže pravděpodobně vůbec nenapravil. Soudci odmítli také čin bagatelizovat ve smyslu, že se přece přepadené nic vážného nestalo. Soudci upozornili, že pokud muž hází vinu na své závislosti, měl možnost začít se léčit.Devadesátiletá seniorka přišla nahlásit výběr šedesát tisíc korun, k lupičově zklamání ale peníze nevybrala
Petr Kozelka
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011