Sekce - kontaktní osoby

Kód sekce Název soudu Kontaktní osoba
00 Nejvyšší soud ČR JUDr. Petr  V o j t e k
01 Obvodní soud pro Prahu 1 Mgr. Petra  V r á n o v á
02
03
04
 
Obvodní soud pro Prahu 2
Obvodní soud pro Prahu 3
Obvodní soud pro Prahu 4
JUDr. Petr  V e l e m a n
není sekce
Mgr. Monika T u p á
05
06
Obvodní soud pro Prahu 5
Obvodní soud pro Prahu 6
Mgr. Lenka  E l i á š o v á
není sekce
07 Obvodní soud pro Prahu 7 Mgr. Pavel  P u n č o ch á ř
08 Obvodní soud pro Prahu 8 JUDr. Tomáš  H o l č a p e k
09 Obvodní soud pro Prahu 9 Mgr. Eva  B r o ž í k o v á
10 Obvodní soud pro Prahu 10 Mgr. Blanka  J e ž k o v á
11 Městský soud Praha Mgr. Tomáš Mottl, Mgr. Martin Jachura,
Mgr. Michal Roubíček
12 Vrchní soud Praha JUDr. Ladislav  D e r k a
13
14
Vrchní soud Olomouc
Okresní soud Louny
JUDr. Ivana  W o n t r o b o v á
není sekce
15 Krajský soud v Praze JUDr. Miroslav  K a l n ý, Ph.D.
16 Okresní soud Praha - východ Mgr. Filip J a n e k
17 Okresní soud Praha - západ JUDr. Ing. Arch. Zdeněk  B l a ž e k
18 Okresní soud v Benešově Mgr. Jan  Č í ž e k
19 Okresní soud v Berouně JUDr. Markéta  Š v a r c o v á
20 Okresní soud v Kladně JUDr. Jaroslava T e n g l e r o v á
21
22
23
Okresní soud v Kolíně
Okresní soud v Kutné Hoře
Okresní soud v Mělníku
Mgr. Miroslav  V o b o ř i l
Mgr. Pavla F u k a l o v á
Mgr. Lenka  G ř u n d ě l o v á               
24 Okresní soud v Mladé Boleslavi Mgr. Pavel  R o z s y p a l
25 Okresní soud v Nymburku Mgr. Jiří  R a j m
26 Okresní soud v Příbrami Mgr. Lucie  Š r á m k o v á
27 Okresní soud v Rakovníku Mgr. Marcel L e h e č k a
28
30
Krajský soud a Okresní soud v Českých Budějovicích
Okresní soud v Českém Krumlově
Mgr. Jana  K u č e r o v á
není sekce
31
32
33
Okresní soud v Jindřichově Hradci
Okresní soud v Pelhřimově
Okresní soud v Písku
JUDr. Lubomír M i ch á l e k
není sekce
není sekce
34 Okresní soud v Prachaticích JUDr. Simona  V o j í k o v á
35 Okresní soud ve Strakonicích Mgr. Dana Ch r o m á
36 Okresní soud v Táboře Mgr. Petr Č e r n ý
37 Krajský soud v Plzni JUDr. Zuzana  K r e j s o v á
38 Okresní soud v Teplicích Mgr. Diana  F u j d i a k
39 Okresní soud Plzeň - město Mgr. Vladimír Ž á k
40 Okresní soud Plzeň - sever není sekce
41 Okresní soud v Domažlicích JUDr. Vladimíra M a š i n o v á
42 Okresní soud v Chebu Mgr. Milan H o m o l k a
43 Okresní soud v Karlových Varech JUDr. Petr  V o š t a
46 Okresní soud v Sokolově JUDr. Věra  V o š t o v á
47 Okresní soud v Tachově Mgr. Lenka  M u ž í k o v á
48 Krajský soud v Ústí nad Labem JUDr. Bohumila  H o r k á
49 Nejvyšší správní soud Mgr. Ondřej M r á k o t a
50 Okresní soud v České Lípě JUDr. Alena D i v í š k o v á
51 Okresní soud v Děčíně Mgr. Miloš  Ř í z e k
52 Okresní soud v Chomutově JUDr. Vladimíra  K o p ř i v o v á
53 Okresní soud v Jablonci nad Nisou Mgr. Kateřina  K u p k o v á
54 Okresní soud v Liberci JUDr. Regina  S y p e c k á
55 Okresní soud v Litoměřicích JUDr. Martina L o r e n c o v á
56
57
Okresní soud v Ústí nad Labem
KS Ústí n.Labem, pob. Liberec
Mgr. Karel  Š e m í k
Mgr. Martin O m e l k a
58 Okresní soud v Mostě Mgr. Bc. Zdeněk P i s k a č
59 Krajský soud v Hradci Králové Mgr. Zuzana  U r s o v á 
60
61
Okresní soud v Hradci Králové
Okresní soud v Havlíčkově Brodu
Mgr. Daniela K a d l e č k o v á
není sekce
62
63
Okresní soud v Chrudimi
Okresní soud v Jičíně
JUDr. Soňa  S o u k u p o v á
není sekce
64 Okresní soud v Náchodě Mgr. Milan  B a u d y š
65 Okresní soud v Pardubicích Mgr. Jaroslav  V á v r a
66
67
68
Okresní soud v Rychnově n. Kněžnou
Okresní soud v Semilech
Okresní soud ve Svitavách
Mgr. Stanislav  F i n d e j s
není sekce
není sekce
69
70
Okresní soud v Trutnově
Okresní soud v Ústí nad Orlicí
JUDr. Pavla  N o v o t n á
není sekce
72 Krajský soud v Ostravě Mgr. Tomáš Z u b e k
73 Okresní soud v Ostravě Mgr. Tomáš  P a v l i c a
74 Okresní soud v Bruntále Mgr. Pavel  D o č k a l
75
76
Okresní soud ve Frýdku – Místku
Okresní soud v Jeseníku
JUDr. Renata G o l k o v á
není sekce
77 Okresní soud v Karviné Mgr. Michaela  B o u h a l i k a
78
79
Okresní soud v Novém Jičíně
Okresní soud v Olomouci
Mgr. Tomáš H o z a
Mgr. Bc. Vlastimil  V i t o u l
80 Okresní soud v Opavě Mgr. Vítězslav Š p a l e k
81 Okresní soud v Přerově JUDr. Margita M a r k o v á
82 Okresní soud v Šumperku JUDr. Dana  S o u k u p o v á
83 Okresní soud ve Vsetíně Mgr. Aleš  M a t u r a
84 Krajský soud v Brně JUDr. Miroslav N o v á k
85 Ústavní soud ČR JUDr. Tomáš L i ch o v n í k
86 Městský soud Brno Mgr. Dana  D a ň k o v á
87 Okresní soud Brno - venkov Mgr. Vladimír  H r o m e k
88 Okresní soud v Blansku JUDr. Tereza R i ch t e r o v á
89 Okresní soud v Břeclavi JUDr. Renata  T e s á č k o v á
90 Okresní soud v Hodoníně Mgr. Olga  H o u ž v i č k o v á
91 Okresní soud v Jihlavě Mgr. Zuzana  B ř í z o v á
92 Okresní soud v Kroměříži JUDr. Lenka  P e k a ř o v á
93
94
95
Okresní soud v Prostějově
Okresní soud v Třebíči
Okresní soud v Uherském Hradišti
JUDr. Petr  V r t ě l
Mgr. Petra  R u t a r o v á
JUDr. Ilona  M i k l o v á
96 Okresní soud ve Vyškově není sekce
97 Okresní soud ve Zlíně Mgr. Jiří N ě m e c
98 Okresní soud ve Znojmě Mgr. Lenka  S t e g u r o v á
99 Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou JUDr. Jiří  V e č e ř a
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011