Novinky z judikatury a legislativyDnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 349/2022 Sb.Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 331/2022 Sb.Dne 18. 11. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 343/2022 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Své účinnosti nabude dnem 1. 1. 2023.Dnem 21. 11. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 338/2022 Sb.Když veřejně přístupnou účelovou komunikaci potřebují využívat především chodci a cyklistéDnem 19. 11. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 344/2022 Sb.Listina o záznamu letu dodaná dopravcem nepostačuje jako jediný důkazDnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 314/2022 Sb.Kritéria technické kvalifikace musejí být dle Nejvyššího správního soudu "přiměřená"Dnem 15. 11. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 330/2022 Sb.Dnem 10. 11. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády o zajištění dodávek plynu. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 333/2022 Sb.Dnem 3. 11. 2022 byla ve Sbírce zákonů pod č. 328/2022 Sb. publikována vyhláška o zárukách původu energie. Své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2023.Dnem 4. 11. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 325/2022 Sb.Pozdě zaplacená náhrada za vyvlastnění může vést ke zrušení vyvlastnění.Dnem 1. 11. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 322/2022 Sb.Dnem 1. 11. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 321/2022 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011