Novinky z judikatury a legislativyDne 12. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikováno pod č. 147/2024 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů.Komise musí zaplatit úroky z pokut, které neoprávněně uložila v oblasti hospodářské soutěže a jejichž částky předběžně získalaDne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikováno pod č. 119/2024 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Své účinnosti nabude dnem 1. 1. 2025.Sekundární oběť trestného činu má nárok i na náhradu za ztrátu na výdělku v důsledku duševní poruchy vyvolané smrtí osoby blízké.Mezinárodní ochrana: postavení uprchlíka může být přiznáno ženám, které se ztotožňují se základní hodnotou rovnosti žen a mužůDnem 1. 7. 2024 (ovšem s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 140/2024 Sb.Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 139/2024 Sb.Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikováno pod č. 141/2024 Sb. sdělení o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.Uchazeč, který byl protiprávně vyloučen ze zadávacího řízení, může požadovat náhradu škody z důvodu ztráty příležitostiDnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o dokumentaci staveb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 131/2024 Sb.Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 130/2024 Sb.Dnem 1. 7. 2024, ovšem s výjimkou celé řady ze svých ustanovení, své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 138/2024 Sb.Zkrácení trestu o pouhé dva roky a osm měsíců (z šesti let a osmi měsíců) za řízení vedené 20 let je zcela zjevně nepřiměřenéDnem 29. 5. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 134/2024 Sb.Judikát tohoto měsíce se zabývá především výkladem § 2971 obč. zákoníku.Dne 21. 5. 2024 byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikován pod č. 123/2024 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011