Novinky z judikatury a legislativyDnem 1. 3. 2024 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 28/2024 Sb.Sankčně zajištěný závazek obce o spolupráci s investorem může představovat systémové riziko podjatosti úředních osob o projektu investora rozhodujícíchDne 21. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 32/2024 Sb.Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Jenštejn stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemkuDne 28. 2. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 7/2024 Sb.Nejvyšší soud se nedávno ve svém rozhodnutí zveřejněném pod sp. zn. 29 NSČR 134/2022 zabýval otázkou povahy usnesení, kterým se vyslovuje insolvenčnímu správci souhlas k vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění zajištěnému věřiteli a dále i k otázce možného ukončení účasti zajištěného věřitele v insolvenčním řízení z důvodu ochrany zásad insolvenčního řízení a základních principů právního státu.Ústavní soud se věnoval rozdílným mechanismům v odškodňování smrti osoby blízké při služebním úrazu a pracovním úrazu.Dnem 21. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 13/2024 Sb.Dnem 2. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 16/2024 Sb.Dnem 2. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 15/2024 Sb.Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 14/2024 Sb.Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 10/2024 Sb.Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 8/2024 Sb.Dnem 31. 1. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 11/2024 Sb.


Právo na výmaz

09.02.2024


Uchovávání biometrických a genetických údajů odsouzených osob až do jejich smrti je v rozporu s unijním právemÚS se zastal pachatelky, která prý nehradila škodu podle svých sil, ačkoliv jí byl příjem exekučně zabaven


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011