Novinky z judikatury a legislativyDne 27. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 174/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 7. 5. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 188/2021 Sb. nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021.Nejvyšší správní soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČDne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 183/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 182/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.Ústavní soud opět zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než maléDne 27. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 176/2021 Sb. vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022.Dne 27. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 175/2021 Sb. vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování.Dne 14. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 162/2021 Sb. vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně.Dne 27. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 172/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.Povinné ručení je povinné, dokud nebylo vozidlo řádně vyřazeno z provozu.Dne 20. 4. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 167/2021 Sb. sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu.Soud zamítl dva návrhy na zrušení opatření o testování zaměstnanců na pracovištiDne 20. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 165/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.Dne 23. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 173/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.Dne 8. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 158/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011