Novinky z judikatury a legislativyPodle Ústavního soudu se využití asistence odborníka při porodu v domácím prostředí jeví v souladu s právem matky a dítěte na soukromí, tělesnou integritu a péči o zdravíDne 26. 11. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 438/2021 Sb. usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky.Dne 25. 11. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 436/2021 Sb. usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu.Dne 25. 11. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 435/2021 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.Absence výjimky pro osoby se zjištěnými protilátkami z povinného testování může vést ke zrušení mimořádného opatřeníDne 25. 11. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 434/2021 Sb. usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.Soudní dvůr upřesnil smysl a dosah pojmu „obvyklé bydliště manžela“: takový pojem znamená, že i když manžel žije střídavě ve dvou členských státech, může mít pouze jediné obvyklé bydlištěDne 19. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 406/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.Ústavní soud dal Oldřichu Kaiserovi šanci na vyšší odškodnění za zveřejnění nepravdivých informací v médiíchDne 19. 11. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 405/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.Vnitrostátní soud nesmí přihlížet k jakékoli vnitrostátní soudní praxi, která zasahuje do jeho oprávnění obrátit se na Soudní dvůrDne 19. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 404/2021 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022.Dne 19. 11. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 413/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.SDEU blíže k posuzování omezení vyplývajících z pracovní pohotovosti, aby šlo o pracovní dobu.Dne 9. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 221/2021 Sb. zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon).Dne 12. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 401/2021 Sb. vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011