Kontakt

Soudcovská unie České republiky upozorňuje, že není orgánem správy soudnictví, nemůže poskytovat právní služby nebo pomoc.

Adresa: Kancelář Soudcovské unie České republiky
Ovocný trh 14
P.O.Box 1
110 05 Praha 1

Výkonná manažerka: Mgr. Eva Mrzenová
                                              Marta Fiřtíková
Telefon: + 420 221 093 397
Fax: + 420 221 093 396
E-mail: kancelar@soudci.cz

 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011