Další informace


Na půdě Vrchního soudu v Praze se 12. 9. 2023 odpoledne sešli vrcholní představitelé soudů a státního zastupitelství. Jednání se účastnil předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, předseda a místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, nejvyšší státní zástupce, předsedové Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci, zástupci z řad představitelů krajských soudů, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem a předseda Krajského soudu v Ostravě, prezidenti Soudcovské unie a Unie státních zástupců. Justiční šestka projednávala aktuální palčivá témata justice, zejména dlouhý výpadek ve jmenování nových soudců.
SKČP v rámci XII. ročníku Pražského právnického podzimu 2023 připravuje další akce. Například sérii seminářů Rozvod a manželé. Rozvod a děti., které nabídnou i příklady z praxe. Záštitu převzal prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra. Existuje ještě společenská smlouva? Tomuto tématu se budou věnovat účastníci Právnického salonu.
Redakce našeho stavovského periodika - časopis SOUDCE - připravuje jeho sedmé vydání v tomto roce. Letní číslo čtenářům nabídne kromě pravidelných rubrik také například letně laděné slovo soudce Mgr. Davida Havlíka. V něm se autor zaměřil na aktuální témata soudnictví, dokonce i nabídl jednoduchý recept na lehký salát, který v horkých letních dnech nejenom osvěží, ale i zasytí. V sedmém vydání SOUDCE pokračuje také seriál Soudní budovy v období Republiky Československé v letech 1918–1949 autora JUDr. Lubomíra Činky. Číslo mimo jiné přináší přehled aktuální judikatury občanskoprávního a obchodního kolegia NS ČR a přehledně rovněž aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu. Čtenáři ve vydání najdou i zajímavosti a aktuality z českého soudnictví i ze života profesní organizace soudců ČR. Číslo 7/2023 bude distribuováno v závěru tohoto měsíce.
Červnové vydání časopisu SOUDCE přinese kromě pravidelných rubrik zajímavosti a aktuality z českého soudnictví i ze života profesní organizace soudců ČR. Číslo 6/2023 našeho stavovského periodika bude distribuováno v závěru tohoto měsíce. Z jeho obsahu vybíráme: Slovo soudce nazval jeho autor Mgr. Karel Hanuš "Chtěl bych psát o věcech drobných až každodenních". Prof. et doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. do červnového vydání přispěl článkem "Vývoj a komparace vztahu hlav států a moci soudní v Evropě".
Pro sedmnáctý soutěžní ročník bylo stanoveno celkem osm soutěžních kategorií, z toho bylo pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo a občanská a lidská práva a právo ústavní, a tři speciální – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy za celoživotní přínos českému právu. Plastiku sv. Yva si tak letos v kongresovém sále hotelu International převzalo celkem osm osobností české justice.
U příležitosti konání obnoveného Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil 5. května 2022 v Praze, vyšel sborník, který je rovněž k dispozici v elektronické podobě. Zachycuje aktuální postoje všech právnických profesí k tématu sjezdu „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“. Sborník obsahuje referáty, koreferáty a diskusní příspěvky přednesené na sjezdu. Textovou část doplňují také snímky z této významné akce.
Únorové vydání časopisu Soudce připravuje redakce ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. k distribuci. Do rubriky Slovo soudce přispěl Mgr. Milan Homolka, článek o soudních budovách z období Republiky Československé připravil JUDr. Lubomír Činka. O stáži zahraničních soudců v České republice, která proběhla v době od 13. do 24. června 2022, bude informovat Mgr. Eva Krejčová.
Soudcovská unie ČR přeje všem úspěšný rok 2023.
Vyjde prosincové číslo našeho periodika. Přispěla do něho například JUDr. Margita Marková, která barvitě popisuje dobu vánočních příprav. V aktualitách z dění v Soudcovské unii čtenáři najdou zápis z letošního posledního posledního jednání Republikové rady SU ČR, které proběhlo 1. 12. 2022 v Praze. Vydání přinese i další informace ze soudnictví a přehledy činnosti našeho stavovského spolku.
V těchto dnech vychází sněmovní vydání našeho stavovského periodika. Čtenáři se seznámí s průběhem dvoudenního výročního zasedání, s obsahem vystoupení prezidenta SU ČR JUDr. Libora Vávry a také s texty příspěvků domácích a zahraničních hostů. Toto vydání rovněž přináší závěry z jednání pracovních skupin, které delegátům přednesli Mgr. Ilona Benešová a Mgr. Tomáš Mottl. Výsledky hospodaření v uplynulém hospodářském roce předložil Mgr. Jiří Gottwald, kterého za řečnickým pultem zastoupil Mgr. Stanislav Findejs. Zprávu o provedené kontrole vedení účetnictví a stavu pokladny delegátům již tradičně předložil v netradiční formě Mgr. Karel Hanuš. Za členy návrhové komise přečetl návrh závěrečného usnesení JUDr. Ladislav Derka. Toto číslo také zahrnuje schválený rozpočet na hospodářský rok od září 2022 do srpna 2023. Celé vydání je doplněno snímky ze 32. Shromáždění delegátů SU ČR, které pořídili JUDr. Hana Tichá a JUDr. Ladislav Derka.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011