AKTUALITY

About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Připravované akce

Sympozium "Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe"

Stálá konference českého práva pořádá v rámci 6. Středočeského právnického dne sympozium „Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe“. Uskuteční se 3. dubna 2023 od 9.00 do 14.00 hod. v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5. Záštitu nad sympoziem převzal JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze. Moderovat b ...
Připravované akce

Semináře „Rozvod a manželé. Rozvod a děti.“

Stálá konference českého práva ve spolupráci s projektem Servis rodiny připravuje v rámci Pražského právnického jara 2023 sérii odborných seminářů „Rozvod a manželé. Rozvod a děti.“ Záštitu převzal prezident Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra. Přednášet budou JUDr. Jaromír Jirsa, čestný prezident SU, soudce ÚS ČR a Mgr. Kryštof Janek, advokát a ...
Další informace

Sborník ze Sjezdu českých právníků

U příležitosti konání obnoveného Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil 5. května 2022 v Praze, vyšel sborník, který je rovněž k dispozici v elektronické podobě. Zachycuje aktuální postoje všech právnických profesí k tématu sjezdu „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“. Sborník obsahuje re ...
Pohledy a názory

SU ČR na pomoc ukrajinským soudcům

Soudcovská unie ČR se znepokojením sleduje neutěšený vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, který má nesmírný dopad na miliony občanů této země a bezprostředně se také dotýká našich kolegů – ukrajinských soudců. Republiková rada SU ČR se na zasedání 24. března 2022 usnesla, že vyhoví žádostem mezinárodních soudcovských organizací, aby se právě ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 60/2023 Sb.
Další zprávy

Stanovisko Etického soudu Soudcovské unie

Soudcovská unie hodlá postupně publikovat v anonymizované podobě všechna dosud vydaná stanoviska Etického soudu SU ČR. Etický soud předkládá jedno stanovisko vydané před časem.
Slovo prezidenta

Novoroční přání

Milé kolegyně, vážení kolegové! Především Vám všem přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2023. Ač naše republika patří počtem obyvatel mezi větší státy Evropské unie (devátá ze dvaceti sedmi, tvrdí internetový vyhledavač) a počtem soudců bude možná ještě výše, pouze na zdraví, schopnostech, znalostech a úsilí každého z nás záleží, jakou pověst má a bude mít naše soudnictví u spoluobčanů, kteří v jednacích síních v různém procesním postavení stanou. Svět už je takový, že hodnotí více podle nepovedeného, nejslabšího, nejpomalejšího. Skutečný zájem soudce o jeho profesi proto nemůže končit stavem jeho senátu, statistickým výkazem úseku, ve kterém působí, kvalitou soudu a soudního kraje, jehož je součástí. Komu jde opravdu o dobrou pověst naší justice, musí ji vnímat jako celek od okresního po nejvyšší soudy, od Chebu po Frýdek-Místek. Právě Soudcovská unie od samého počátku své existence úspěšně usiluje o rozvoj justice bez regionálních či jiných rozdílů. ...
Slovo soudce

Účty, půjčky, úvěry… exekuce, insolvence

Je březen – měsíc knihy. Již od roku 1955 je tento měsíc věnován knihám a čtení. Na přelomu tisíciletí se knihovny připojily ke kampani Březen – měsíc internetu, aby pak od roku 2009 nadále probíhala nově pojmenovaná kampaň Březen – měsíc čtenářů (zdroj: www.skipcr.cz). Jedné knize v širších souvislostech se budu věnovat v tomto textu. Kdysi jsem četla knihu od Betty MacDonaldové „Kdokoli může dělat cokoli“ (originál Anybody Can Do Anything), tehdy ve slovenštině pod názvem „Mary a ja“. Stručně řečeno, kniha navazuje na patrně autorčinu nejznámější knihu „Vejce a já“ a líčí, jak se Betty MacDonaldová v době ekonomické krize ve 30. letech minulého století, po rozvodu s manželem, se svými dvěma dcerami nastěhovala ke své rodině do Seattlu, jak musela projít různá zaměstnání, aby se takzvaně protloukla a čelila nástrahám života. Již tehdy mě zaujala pasáž, která by mohla být učebnicí základů finanční gramotnosti. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011