AKTUALITY

Pohledy a názory

Ze zasedání Republikové rady SU ČR (Tisková zpráva)

Republiková rada na zasedání 21. 9. 2023 mimo jiné posoudila přípravu nadcházejícího celostátního volebního Shromáždění delegátů Soudcovské unie v polovině příštího měsíce v Přerově a jednomyslně vyzvala Parlament ČR, aby respektoval důstojné postavení soudcovské moci. V této souvislosti SU ČR považuje vládní návrh změny zákona o platu soudců spočí ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Další informace

Zástupci tzv. justiční šestky jednali o problémech justice

Na půdě Vrchního soudu v Praze se 12. 9. 2023 odpoledne sešli vrcholní představitelé soudů a státního zastupitelství. Jednání se účastnil předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, předseda a místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, nejvyšší státní zástupce, předsedové Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci, zástupci z řad představi ...
Připravované akce

Pozvánka prezidenta SU ČR na 33. Shromáždění delegátů

Prezident JUDr. Libor Vávra svolává podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR 33. Shromáždění delegátů SU ČR na 13. a 14. října 2023 do LH Hotelu JANA v Přerově. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 29. září 2023 na kontaktním spojení: kancelar@soudci.cz ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů

Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá zákon o zrušení obsoletních právních předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 276/2023 Sb.
Další zprávy

Stanovisko Etického soudu Soudcovské unie

Soudcovská unie hodlá postupně publikovat v anonymizované podobě všechna dosud vydaná stanoviska Etického soudu SU ČR. Etický soud předkládá jedno stanovisko vydané před časem.
Slovo prezidenta

Před sněmem

Letitá tradice glos úřadujícího prezidenta Soudcovské unie před sněmem samozřejmě nesmí být přerušena ani letos. Tak jsem přemýšlel, o kterém z těch mnoha úkolů z uplynulých tří let psát, co se nám povedlo více, co méně. Ale protože je před námi sněm volební, tak jsem se nakonec rozhodl věnovat tématu, které by podle mého názoru mělo být jedno z nejdůležitějších do dalších let. Komunikace. A to nejen komunikace navenek, s novináři, politiky, úředníky ministerstva, s dalšími právnickými profesními spolky a komorami, zaměstnanci soudů. Ale, a možná především, komunikace uvnitř naší organizace, mezi členy, případně s dalšími soudci. Transformace našeho časopisu na ryze elektronický ...
Slovo soudce

Na září

Dostalo se mi té cti moci na tomto místě oslovit čtenáře v pravidelné rubrice Slovo soudce. Je zvykem, že drtivá většina z těch, kteří zde něco píší, se věnuje vážným a aktuálním tématům, případně nám poskytne nějaké poučení z historie či kultury. Zprvu i já jsem měl představu, že si vyberu nějaké vážné, důležité a vznosné téma, kterému se zde budu věnovat a ne, že by jich bylo málo. Jen namátkou – znalci, ekonomická situace soudů, platy soudců i administrativy, blížící se sněm a dalo by se jistě pokračovat. Kdo ví, co dalšího se ještě do vydání tohoto čísla časopisu objeví, když tento text píši na žhavém červencovém slunci a vyjít má až v září. A když tak listuji, hledajíc inspiraci, denním tiskem odzadu dopředu (snad každý sportovní fanda nejdříve čte sport), jedno obrovské téma mě přímo uhodilo do očí, až se divím, že se mu dosud nikdo nevěnoval. Tímto tématem je plagiátorství systému české justice evropskou fotbalovou asociací (UEFA). Dá se říci, že UEFA ve své organizaci převzala náš systém skoro do puntíku. No posuďte sami. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011