AKTUALITY

Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE v elektronické podobě

Od tohoto roku bude stavovský časopis SOUDCE vycházet v elektronické podobě. Bližší informace podala šéfredaktorka časopisu PhDr. Mgr. Marie Novotná. Redakce našeho periodika ve zprávě uvádí: ,,Profesní organizace soudců Soudcovská unie ČR a Wolters Kluwer ČR, a. s., uzavřely Memorandum o spolupráci. Obě strany memoranda si uvědomují, že vydavatels ...
Další informace

PF 2022

Úspěšný rok 2022 a pevné zdraví přeje všem členům SU ČR a čtenářům webových stránek Soudcovská unie ČR. ...
Pohledy a názory

Mezinárodní soudcovská asociace IAJ-UIM v roce 2021

Také v roce 2021 se představitelé IAJ-UIM zasazovali po celém světě o udržení soudcovské nezávislosti a vlády práva. Řešili ovšem ve spolupráci s dalšími subjekty také aktuální závažné události dotýkající se bezprostředně osobních poměrů, bezpečnosti a životů soudců v Turecku a v Afghánistánu. V září se konal dvoudenní on – line sněm zástupců náro ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela vyhlášek ke školskému zákonu

Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 530/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.
Další zprávy

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) v uplynulém období

V září 2020 se tak trochu zázrakem podařilo italským státním zástupcům ve spolupráci s univerzitou ve Florencii uspořádat konferenci, na níž vystoupily špičky italské prokuratury. Následné zasedání správní rady MEDELu bylo kombinací osobní přítomnosti a dálkového připojení delegátů jednotlivých států. Bylo odsouhlaseno prohlášení kritizující oficiální návštěvu předsedy Evropského soudu pro lidská práva Roberta Stana v Turecku, při níž předseda Evropského soudu pro lidská práva přijal čestný doktorát Istanbulské univerzity, tedy akademické instituce, která po roce 2016 (pokus části armády o převrat) ze svého středu vyloučila bez řádného zdůvodnění 5 000 akademiku. Robert Stano navštívil i tureckou Justiční akademii a setkal se s tureckým prezidentem Erdoganem a zástupci jeho vlády. MEDEL v prohlášení připomněl dramatickou situaci tisíců po roce 2016 pronásledovaných tureckých soudců a státních zástupců, kteří přišli o práci, či byli dokonce odsouzeni k mnoha letům odnětí svobody bez záruk spravedlivého procesu.
Slovo prezidenta

2022

Byl jsem vyzván, abych z důvodů minimálně dvou příležitostí napsal nějaký kratší text do našeho časopisu, případně na naši webovou stránku. Jednou z nich je pochopitelně rok 2022, rok plný dvojek, přitom třetí covidový a také předposlední, ve kterém bude mít naši Soudcovskou unii na starosti současné vedení. Rok, v němž nastupuje nová vláda, oproti dvěma předchozím volebním obdobím výrazně jinak sestavená a se spoustou nápadů, jak naše soudnictví zlepšit, zmodernizovat, zrychlit, učinit dostupnější pro občany. ...
Slovo soudce

Na leden

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych v úvodu Vám všem, členům Soudcovské unie, ale i dalším čtenářům, popřála vše nejlepší v novém roce 2022 a především hodně zdraví a pohody v soukromém i pracovním životě. Je to již téměř dva roky, co celou společnost zasáhla nepříjemné onemocnění covid 19. Ani justici se nevyhnuly nemalé obtíže zejména v personální oblasti, způsobené přímo či nepřímo touto nemocí. Vypořádat jsme se museli s častým odročováním jednání, novými způsoby práce, video - konferencí počínaje, prací z domova konče. Zásah jednotlivých osob i systému to byl nemalý. Justice se s tím však i přes všechny potíže, jako např. chybějící ochranné pomůcky na začátku pandemie, nezařazení do prioritních skupin očkování či nedostačující technické vybavení pro práci na dálku, které v mnoha aspektech přetrvává dodnes, dokázala slušně vyrovnat a fungovat. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011