Pozvánka na 1. ročník turnaje v beach volejbale

Pozvánka na 1. ročník turnaje České advokátní komory v beach volejbale
 
BUDWEISER CUP
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Česká advokátní komora – regionální představitel pro Jihočeský kraj si vás a vaše rodinné příslušníky dovoluje co nejsrdečněji pozvat na
 
1. ROČNÍK TURNAJE V BEACH VOLEJBALE
 
Místo konání: Beach volejbalový areál v Českých Budějovicích (www.beachparadise.cz), který bude vyhrazen v daném termínu pouze účastníkům turnaje. Pro případ nepříznivého počasí je zajištěna sportovní hala se třemi volejbalovými kurty a hernou pro stolní tenis.
 
Doba konání:   od 26. 6. 2009 (pátek), příjezd do 19.00 hodin
                        do 28. 6. 2009 (neděle), odjezd do 12.00 hodin
 
Účast: Advokáti, advokátní koncipienti, pracovníci advokacie, soudci a státní zástupci, notáři a exekutoři a jejich rodinní příslušníci.
 
Program sportovních soutěží: v sobotu soutěž v beach volejbale smíšených družstev (2 muži + 1 žena či 1+1 dle počtu a zájmu přihlášených účastníků), v průběhu nedělního dopoledne soutěž v beach tenise dle zájmu.
Pro usnadnění a urychlení organizace by organizátoři uvítali, kdyby účastníci již přihlašovali celá družstva nebo si je vytvořili hned po příjezdu na místě samém.
 
K dispozici bude restaurace, večer s tancem a hudbou.

Ubytování: Vysokoškolské koleje Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Náklady: Účastnický poplatek za osobu činí 1000 Kč a zahrnuje ubytování, stravování a startovné.

Přihlášky: Prosíme o zaslání závazných e-mailových přihlášek na adresu pechlat@akpechlat.cz nejpozději do 31. 5. 2009, spolu se zaplacením účastnického poplatku na účet č. 12432011/0100, variabilní symbol 50901xxxxx (ev. č. advokáta či adv. koncipienta, u neadvokátů uveďte 5090199999).

Odhlášení: Zašlete rovněž na shora uvedenou e-mailovou adresu. Pokud bude odhlášení doručeno nejpozději do 15. 6. 2009 – účastnický poplatek bude v plné výši vrácen. Po tomto termínu již nebude možné účastnický poplatek vrátit.
 
V termínu po 1. 6. 2009 pořadatelé vaši přihlášku písemně potvrdí s podrobnější informací k organizaci jednotlivých soutěží. V případě, že by plánovaná akce byla odvolána pro nedostatečný zájem, budou zaplacené účastnické poplatky vráceny.
 
JUDr. František Smejkal, regionální představitel ČAK
Mgr. Přemysl Pechlát, advokát, ředitel turnaje


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011