Vedení Soudcovské unie přijala ministryně spravedlnosti

Prezidentka Mgr. Daniela Zemanová a viceprezident JUDr. František Kučera jednali v úterý 2. 7. 2019 s ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou. Pracovní schůzky se zúčastnili také náměstkyně sekce dohledu a justice JUDr. Klára Cetlová a náměstek sekce legislativní Mgr. Michal Franěk.
Účastníci setkání diskutovali o legislativních návrzích ministerstva spravedlnosti, zejména o výběrových řízeních na funkcionáře soudů. Shodli se na nutnosti nalézt účinný nástroj pro zástup soudce v případě dlouhodobé nepřítomnosti, za tím účelem budou pokračovat jednání o projektu emeritní soudce. Další diskuse se týkaly působení soudců při výběru vedoucích státních zástupců a ostatních aktuálních otázek soudnictví.
 
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011