Časopis SOUDCE 11-12/2019

Poslední vydání stavovského periodika časopisu Soudce v roce 2019 vychází jako dvojčíslí a mimo jiné přináší zevrubné zpravodajství z letošního výročního zasedání Soudcovské unie ČR, které se uskutečnilo v Přerově. Čtenáři
v čísle 11-12/2019 najdou také pravidelné rubriky jako například Slovo soudce, přehledy judikatury, informace a další aktuality ze soudnictví u nás i v zahraničí.

 

 

 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011