Informace o zrušení konání 30. Shromáždění delegátů SU ČR

Vzhledem k opatřením plynoucím z vyhlášení nouzového stavu a vydání krizového opatření vlády se bohužel jubilejní Shromáždění delegátů Soudcovské unie nemůže konat. Tento závěr nám potvrdila i ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy.
I za tohoto stavu chceme volby do volených orgánů SU ČR uspořádat. O způsobu voleb rozhodne v příštím týdnu Republiková rada SU ČR. Poté budou členové a delegáti neprodleně informováni.

Děkuji Vám za pochopení a přeji všem zejména pevné zdraví.
Daniela Zemanová
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011