Soudcovská unie zvolila vedení

Korespondenční formou proběhly letošní volby v profesní organizaci soudců ČR. 127 volitelů z celé republiky rozhodlo, že prezidentem se na další tři roky stal Libor Vávra s 66 obdrženými hlasy. Zvoleno bylo i 28 členů republikové rady a tříčlenná kontrolní komise.
Ve stanovené lhůtě námitky k volbám nebyly vzneseny.

Kancelář SU ČR
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011