P o z v á n k a na 21. Shromáždění zástupců SU ČR

Podle § 17, odst. 4  Stanov Soudcovské unie ČR  svolávám na 14. a 15. října 2011 již  21. Shromáždění zástupců Soudcovské unie České republiky.  Uskuteční se v hotelu Horal, Léskové 583, 756 06 Velké Karlovice.
 
Přihlášky delegátů  přijímá Kancelář SU ČR do 3. října
2011 na kontaktních spojeních:
fax 221 093 396, e-mail: kancelar@soudci.cz  anebo na poštovní adrese:  SU ČR, Ovocný trh 14, P.O. Box 21, 110 01 Praha 1.

Těším se na Vaši účast.
                                                                                                                               JUDr. Tomáš Lichovník

                                                                                                                         prezident Soudcovské unie ČR

V Praze dne 18. srpna 2011Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011