Kondolence k úmrtí Václava Havla

  

Soudcovská unie ČR zaslala Kanceláři Václava Havla a Kanceláři prezidenta republiky kondolenci k úmrtí Václava Havla.
                   

                        Jménem Soudcovské unie, profesní organizace soudců České republiky, si dovoluji vyslovit upřímnou lítost nad úmrtím pana Václava Havla.


                        Jako soudci oceňujeme jeho pevné životní postoje a odvahu nést za ně důsledky. Václav Havel se jako prezident republiky zásadním způsobem zasloužil o obnovu právního státu a jeho institucí. Jmenoval do funkce mnoho soudců, pro které bylo provedení tohoto aktu z jeho rukou symbolickým začátkem profesní činnosti a velkou výzvou k následování jeho respektu k právu a k hledání jeho podstaty a smyslu.


                                Jím projevovaná lidskost, pokora, upřímnost a empatie je nám v našem povolání i v osobním životě velkým vzorem. 
            

                                                                                             JUDr. Tomáš Lichovník
                                                                  prezident Soudcovské unie ČR
 
V Praze dne 19. 12. 2011

 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011