Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady opustila dlouholetá členka, soudkyně Městského soudu v Praze,
JUDr. Ludmila Krišlová.
Stavovské sdružení českých soudců v minulých létech úspěšně zastupovala ve výkonném výboru správní rady MEDELu (evropské asociace soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu).
S úctou vzpomíná Soudcovská unie ČR.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011