Tisková zpráva

Prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra v uplynulých dnech odeslal prezidentu republiky Miloši Zemanovi dopis se žádostí o jednání ohledně výběru kandidátů na jmenování soudcem.
 
Jmenování nových soudců považuje Soudcovská unie za závažný rozhodovací akt, který ovlivňuje kvalitu soudnictví do budoucna. Proces výběru završený jmenovacím rozhodnutím prezidenta republiky začíná u soudců. Ti se rozhodujícím způsobem podílejí na posuzování právníků usilujících o soudcovský mandát. Výsledky výběru
poté ministr spravedlnosti předkládá vládě a ta následně k rukám prezidenta. Pokud v rámci této spolupráce dojde k situacím, kdy se liší pohled jednotlivých aktérů na konkrétní kandidáty soudcovského povolání, tak si taková situace zaslouží hlubší analýzu, domnívá se po podrobném projednání aktuální situace v přípravě jmenování nových soudců Soudcovská unie ČR.

Proto její nejvyšší představitel Libor Vávra navrhl prezidentu republiky vstupní jednání v této věci a vyslovil přesvědčení, že v budoucnosti by mohla být přínosná širší diskuse na toto téma i mezi zástupci českého soudnictví a hlavou státu, případně příslušnými odbornými činiteli Kanceláře prezidenta republiky ČR.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011