Skončil sněm Soudcovské unie

Schválením závěrečného usnesení bylo v sobotu 15. 10. 2022 zakončeno 32. Shromáždění delegátů stavovské organizace soudců ČR. Sněm mimo jiné konstatoval, že soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu své funkce. Soustavným vzděláváním je soudce povinen dbát o prohlubování odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. Jako důležitou součást udržování a prohlubování odborné úrovně Soudcovská unie považuje stáže soudců u jiných soudů, které jsou zároveň prevencí proti syndromu vyhoření. Zvyšování odbornosti soudců a vytváření podmínek pro její zvyšování je povinností a úkolem orgánů státní správy soudů.

Soudcovská unie upozorňuje, že platové ohodnocení odborného a administrativního aparátu soudů je nedostatečné. Požaduje proto, aby došlo k úplnému platovému zrovnoprávnění nesoudcovských pracovníků justice s ostatními zaměstnanci veřejné správy. Nedojde-li k tomuto zrovnoprávnění, je zásadně ohroženo náležité fungování justice jakožto jednoho z pilířů státní moci.

S ohledem na aktuální platové ohodnocení IT pracovníků justice není závazek vlády k elektronizaci justice proveditelný.

Se závěry výročního zasedání seznámili Libor Vávra, prezident SU ČR, a 1. viceprezident Roman Lada po skončení sněmu zástupce médií na brífinku.
 
Kancelář SU ČR
e-mail: kancelar@soudci.cz


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011