Sněmovní vydání časopisu SOUDCE

V těchto dnech vychází sněmovní vydání našeho stavovského periodika.
Čtenáři se seznámí s průběhem dvoudenního výročního zasedání, s obsahem vystoupení prezidenta SU ČR JUDr. Libora Vávry a také s texty příspěvků domácích a zahraničních hostů. Toto vydání rovněž přináší závěry z jednání pracovních skupin, které delegátům přednesli Mgr. Ilona Benešová a Mgr. Tomáš Mottl. Výsledky hospodaření v uplynulém hospodářském roce předložil Mgr. Jiří Gottwald, kterého za řečnickým pultem zastoupil Mgr. Stanislav Findejs. Zprávu o provedené kontrole vedení účetnictví a stavu pokladny delegátům již tradičně předložil v netradiční formě Mgr. Karel Hanuš. Za členy návrhové komise přečetl návrh závěrečného usnesení JUDr. Ladislav Derka. Toto číslo také zahrnuje schválený rozpočet na hospodářský rok od září 2022 do srpna 2023. 
Celé vydání je doplněno snímky ze 32. Shromáždění delegátů SU ČR, které pořídili JUDr. Hana Tichá a JUDr. Ladislav Derka.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011