Právník roku 2012

Nominujte svého kandidáta na ocenění!

Česká advokátní komora a akciová společnost EPRAVO.CZ vyhlásily již 8. ročník prestižní celojustiční soutěže – Právník roku 2012. Tradičními partnery soutěže jsou Soudcovská unie ČR, Unie státních zástupců ČR, Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR, Unie podnikových právníku ČR a Jednota českých právníků. Záštitu soutěži jako každoročně poskytuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a již druhým rokem záštitu převzal osobně i premiér vlády ČR RNDr. Petr Nečas.
Ceny sv. Yva může získat v jednotlivých kategoriích soutěže příslušník kterékoliv právnické profese, pokud v oblasti svého působení dosáhne mimořádných výsledků. Kategorie Právnická síň slávy představuje ocenění za celoživotní dílo.

Ceny sv. Yva budou předány na slavnostním galavečeru se společenským programem dne 25. ledna 2013 v CLARION CONGRESS  HOTELU v Praze.

Odborná právnická veřejnost má možnost nominovat svého kandidáta na ocenění v jednotlivých kategoriích uvedených níže (vyjma 2 kategorií - kategorie Talent roku, kde je zapotřebí odevzdat autentickou písemnou práci a také kategorie PRO BONO).

Nominace kandidátů na ocenění zasílejte do kanceláře SU ČR kancelar@soudci.cz  nejpozději do 7. září 2012 anebo proveďte nominaci přímo v rubrice "Nominujte svého kandidáta" na webových stránkách soutěže Právník roku 2012 – www.pravnikroku.cz

Stálé kategorie pro rok 2012
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Stálé kategorie pro rok 2012 se zvláštními kritérii  
   
   
 


 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011