Sborník ze Sjezdu českých právníků

U příležitosti konání obnoveného Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil 5. května 2022 v Praze, vyšel sborník, který je rovněž k dispozici v elektronické podobě. Zachycuje aktuální postoje všech právnických profesí
k tématu sjezdu „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“. Sborník obsahuje referáty, koreferáty a diskusní příspěvky přednesené na sjezdu. Textovou část doplňují také snímky z této významné akce.
Blíže ke sjezdu: https://karolinum.cz/knihy/kolektiv-autoru-sjezd-ceskych-pravniku-2022-27808

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011