Právnické hvězdy zazářily

Do Právnické síně slávy uveden in memoriam bývalý předseda ÚS Zdeněk Kessler
 
Praha – 20. 1. 2007
Slavnostní vyhlášení výsledků uzavřelo v pátek, 19. 1. 2007, druhý ročník celojustiční soutěže Právník roku 2006, která probíhala na internetu – webové adrese www.pravnikroku.cz – od května 2006.V TOP HOTELU PRAHA se při této příležitosti sešlo více než dva tisíce právníků (advokátů, soudců, státních zástupců, notářů, exekutorů), společně se špičkami české justice a představiteli veřejného a politického života.
 
Organizátoři soutěže – Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ, provozující největší server s právnickými informacemi v ČR – vyhlásili pro právě skončený ročník celkem 10 soutěžních kategorií. Právníci soutěžili o cenu svatého Yva – patrona právníků – v podobě umělecké skleněné plakety. Nominováno na ocenění bylo celkem 357 právníků, z nichž odborná porota vybrala 10 vítězů. V kategorii, v níž mohla hlasovat laická veřejnost, projevilo svůj názor celkem 3.927 hlasujících, kteří vybrali vítěze – Právníka roku voleného laickou veřejností.
 
Speciální kategorie Talent roku byla spojena i s finanční odměnou mladým právníkům do 33 let věku za první tři nejlepší předložené práce. Do Právnické síně slávy byl uveden za celoživotní přínos právu bývalý předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Zdeněk Kessler. Cenu in memoriam za něho přebírala jeho dcera, dnes už také soudkyně Ústavního soudu ČR – JUDr. Dagmar Lastovecká za dlouhotrvajícího potlesku všech přítomných.
 
Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, jehož ministerstvo nad soutěží převzalo záštitu, při předávání jedné z cen ocenil význam této celojustiční události:
„Jsem přesvědčen, že právnické profese, které  se spolu sice leckdy na justičním poli utkávají, se musí také setkávat, diskutovat o problémech a hledat společná řešení. Jen tak bude justice jako celek lépe fungovat, bude rychlejší a spravedlivější pro občana, který ji potřebuje právě takovou.“
 
Další ročník soutěže – Právník roku 2007 – odstartuje v květnu letošního roku na webové stránce www.pravnikroku.cz.
 
Výsledková listina – Právník roku 2006:
 
Obor občanské právo
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, vysokoškolský pedagog, advokát
 
Obchodní právo
Prof. JUDr. Jan Dědič, vysokoškolský pedagog a advokát z AK Kocián, Šolc, Balaštík
 
Rodinné právo
Kolektiv Linky právní pomoci Nadace Naše dítě
 
Veřejné právo
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK, advokát
 
Trestní právo
JUDr. Jaroslav Novotná, státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze
Právo duševního vlastnictví
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vysokoškolský pedagog, advokát
 
Občanská a lidská práva
JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv
 
Speciální kategorie:
 
Talent roku
JUDr. Ondřej Rathouský – 3. místo, advokát z AK Toman, Devátý a partneři
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. – 2. místo, náměstkyně Krajského státního   zastupitelství v Ústí nad Labem
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. – 1. místo, advokát z AK JUDr. Bohumila Holubová
 
Právník roku volený laickou veřejností
JUDr. Tomáš Sokol, advokát z AK Brož, Sokol, Novák
Právnická síň slávy
JUDr. Zdeněk Kessler IN MEMORIAM, bývalý předseda Ústavního soudu ČR

 
Více info:                                            
PhDr. Iva Chaloupková,
tisková mluvčí ČAK
777 206 330


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011