13. výroční zasedání Soudcovské unie z jiného pohledu

K vrcholným jednáním Unie každoročně patří Shromáždění zástupců sekcí. To poslední se konalo ve dnech 21. a 22. listopadu 2003 ve Františkových Lázních.

Sedmdesát dva sekcí Soudcovské unie ČR reprezentovalo na sněmu 121 delegátů. O tom, že Unie je uznávaným stavovským sdružením nejenom u nás, ale i v zahraničí svěd  účast 25 významných hostů shromáždění. Za všechny lze jmenovat  například předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou, předsedu Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxu, ministra spravedlnosti JUDr. Karla Čermáka. Ze zahraničních hostů jmenujme prezidenta Mezinárodní asociace soudců Dr. Ernsta Markela, viceprezidentku Mezinárodní asociace soudců a předsedkyni Evropské asociace soudců Dr. Maju Tratnik, čestného prezidenta Mezinárodní asociace soudců Dr. Güntera Woratsche, zástupce slovenských, polských soudců, zástupkyni Delegace Evropské komise v ČR, 1. tajemníka velvyslanectví USA v Praze. Zasedání se účastnili také reprezentanti Exekutorské a Advokátní komory ČR, Českého helsinského výboru, poslanci a další významní hosté. Veškeré informace o obsahu jednání a záznamy příspěvků, které zazněly na sněmu přinesl časopis Soudce 12/2003 – 1/2004.

Moderování sněmu se nově ujala členka Komunikační komise  JUDr. Lenka Grollová. V průběhu dvoudenního setkání veřejně vystoupila s diskusními příspěvky, podněty a připomínkami řada delegátů. Jednání se rovněž odehrávalo za zavřenými dveřmi v pracovních komisích. Ty se zaměřily na tři základní oblasti - na legislativní rámec fungování Unie (došlo k úpravám Stanov a Hospodářského řádu), interní a externí komunikaci a reformu justice. Závěry jednání jsou uvedeny v usnesení, které mimo jiné ukládá realizovat grafickou a technickou úpravu webových stránek. Důkazem toho, že se tento bod usnesení začátkem měsíce února naplnil je fakt, že právě čtete článek na nových webových stránkách SU ČR, který shrnuje dvoudenní setkání soudců z trochu z jiného pohledu.

Součástí sněmu je pravidelně také společenský večer. Uskutečnil se podobně jako zasedání v Sadové kavárně. Slavnostně jej otevřela paní Mgr. Hana Pobežalová, zástupkyně chebské sekce SU. Z programu nejvíce zaujaly návrhy soudcovských talárů z dílny OP Prostějov, tanečníci z Chebu a hudební skupina Concordia Showband z Mariánských Lázní. Jako sólisté vystoupili Mgr. Klára Valentová a JUDr. Karel Havlíček, jemuž bylo u příležitosti konání sněmu uděleno čestné členství v Soudcovské unii.

K naplnění skvělé atmosféry přispěla péče zaměstnanců akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně pod vedením paní ředitelky Ing. Hany Heydukové. Všem účastníkům a hostům věnovali laskavou pozornost. Operativně řešili vzniklé potřeby v průběhu jednání, ale  i po skončení účastníkům ochotně rozesílali zapomenuté klobouky, desky s materiály, deštníky apod.

Příjemné františkolázeňské prostředí významnou měrou přispělo k celkově velmi dobrému vyznění vrcholného jednání SU ČR v roce 2003.

Několik postřehů zaznamenala Mgr.Eva Mrzenov

Blíže k průběhu sněmu fotodokumentace JUDr. Ladislava Derky.
 Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011