MEDEL v roce 2020

 
Mgr. Karolína Tylová, LL.M., zástupkyně SU ČR v asociaci evropských soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu - MEDEL
Zprávu, v níž informuji o činnosti MEDELu za uplynulý rok, připravuji pravidelně pro Shromáždění delegátů. V roce 2020 ale bylo všechno jinak. Vzhledem ke globální epidemiologické situaci byl rok 2020 v mnoha ohledech jiný i pro MEDEL. Začátkem roku se členové výboru MEDELu ještě měli možnost osobně sejít s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem. Kromě Polska se snažili upozornit zejména na situaci bulharských soudců a podařilo se zprostředkovat setkání Bulharské soudcovské asociace se členy komisařova kabinetu, které se uskutečnilo začátkem března. Ve dnech 25. - 27. února 2020 se prezident MEDELu Filipe Marques zúčastnil konference organizované Organizací spojených národů v Dauhá (Katar). Šlo o první konferenci k otázkám justice na takto vysoké úrovni. Podařilo se navázat bližší kontakty s GRECO (Skupina států proti korupci založená v roce 1999 Radou Evropy za účelem monitorování souladu států s jejími protikorupčními standardy) a zejména OSCE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - mezinárodní bezpečnostní organizace vzniklá roku 1995 transformací Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě). Plánovaná konference a zasedání správní rady MEDELu ve Florencii, které se měly konat na konci února, již ale byly odvolány s ohledem na rychle se zhoršující epidemiologickou situaci v Itálii.
 
Většina aktivit se tak přesunula na internet. V červnu se konalo v „online“ režimu první zasedání správní rady MEDELu a webinář na téma role soudcovských asociací. Hlavní příspěvky přednesla prezidentka Evropské asociace správních soudců rakouská soudkyně Edith Zeller, nizozemská soudkyně a prezidentka nadace Judges for Judges Tamara Trotman a Nello Rossi bývalý prezident italské soudcovské asociace Magistratura Democratica a generální sekretář Associazione Nazionale Magistrati-ANM, zastřešující organizace reprezentující téměř 90% italských soudců a státních zástupců. Zástupce bulharských soudců informoval o tom, že soudci již nadále nemusí zveřejňovat své členství v Bulharské soudcovské asociaci. Tato informace byla v minulosti zneužívána médii i politiky k útokům na soudce rozhodující v politicky či jinak citlivých kauzách. Kritika této praxe se i díky MEDELu dostala do pravidelné monitorovací zprávy Evropské komise v rámci tzv. mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku (CVM), které hodnotí průběh reformy soudnictví a boj s organizovaným zločinem a korupcí v Rumunsku a Bulharsku, tedy v zemích, které do EU vstoupily zatím jako poslední.
 
V září se tak trochu zázrakem podařilo italským státním zástupcům ve spolupráci s univerzitou ve Florencii uspořádat konferenci původně plánovanou na únor, na níž vystoupily špičky italské prokuratury. Následné zasedání správní rady MEDELu bylo kombinací osobní přítomnosti a dálkového připojení delegátů jednotlivých států. Bylo odsouhlaseno prohlášení kritizující oficiální návštěvu předsedy Evropského soudu pro lidská práva Roberta Stana v Turecku, při níž předseda Evropského soudu pro lidská práva přijal čestný doktorát Istanbulské univerzity, tedy akademické instituce, která po roce 2016 (pokus části armády o převrat) ze svého středu vyloučila bez řádného zdůvodnění 5 000 akademiků. Robert Stano navštívil i tureckou Justiční akademii a setkal se s tureckým prezidentem Erdoganem a zástupci jeho vlády. MEDEL v prohlášení připomněl dramatickou situaci tisíců po roce 2016 pronásledovaných tureckých soudců a státních zástupců, kteří přišli o práci, či byli dokonce odsouzeni k mnoha letům odnětí svobody bez záruk spravedlivého procesu. Ve světle toho, že u Evropského soudu pro lidská práva leží již několik let žaloby těch, kteří aktuálně nesympatizují s vládnoucí politickou garniturou a byli po roce 2016 zatýkáni a souzeni na základě vykonstruovaných obvinění, považoval MEDEL formát návštěvy Roberta Stana v Turecku za mimořádně nevhodný.
 
Jako každý rok, tak i v roce 2020 se MEDEL aktivně účastnil jednání Poradního sboru evropských soudců (CCJE) a přispěl ke konečné podobě jeho 23. stanoviska - Úloha soudcovských asociací při podpoře nezávislosti soudnictví, které lze najít na www.coe.int/en/web/ccje. Jedná se o důležité stanovisko, zejména pro soudcovské organizace v zemích, kde je ohrožena vláda práva.
 
MEDEL se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k polské reformě soudnictví a snaží se podpořit polské soudce v jejich úsilí o zachování právního státu. Podobně jako v případě Turecka je i v případě Polska řada kroků konzultována a koordinována s dalšími evropskými soudcovskými organizacemi - Evropskou asociací soudců (EAJ), Asociace evropských správních soudců (AEAJ) a nadací Judges for Judges. Ve společném dopise z 23. listopadu 2020 adresovaném předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi vyjádřily všechny čtyři soudcovské organizace hluboké znepokojení z pokračujících útoků na nezávislost soudní moci v Polsku. Konkrétně upozornily na rozhodnutí disciplinární komory nejvyššího soudu z 18. listopadu 2020 ve věci soudce Igora Tuleyy, který patří k známým kritikům justičních reforem prosazovaných vládní strany Právo a spravedlnost (PiS). Disciplinární komora nejvyššího soudu soudci Tuleyovi na návrh prokuratury odebrala imunitu, aby umožnila jeho trestní stíhání. Prokuratura, v jejímž čele v Polsku stojí ministr spravedlnosti, chce soudce Tuleyu stíhat kvůli tomu, že v roce 2017 umožnil médiím účastnit se soudního jednání týkajícího se sporného jednání parlamentní většiny bez menšinové opozice. Kromě jiného prý překročil své pravomoci. V červnu 2020 došla disciplinární komora v první instanci k závěru, že nejsou žádné důvody pro to, aby soudce Tuleya přišel o imunitu, a že vyšetřovatelé nedoložili, že soudce nějak porušil zákon. Rozhodnutí disciplinární komory znamená, že soudce Tuleya nemůže dále soudit a přijde o čtvrtinu platu. Soudce Tuleya není prvním soudcem kritickým vůči současné vládě, který přišel o imunitu, ale je prvním, který ji ztratil kvůli rozhodnutí, jež udělal v soudní síni. Soudní dvůr Evropské unie přitom již v dubnu uplynulého roku nařídil Polsku pozastavit činnost nové disciplinární komory nejvyššího soudu do doby, než bude rozhodnuto o žalobě Evropské komise na Polsko, jejímž předmětem je právě disciplinární řízení se soudci.
 
Karolína Tylová
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011