Prohlášení Pražského sdružení Jednoty českých právníků


         Pražské sdružení Jednoty českých právníků považuje za svou povinnost se vyjádřit k vnitropolitické situaci po vydání nálezu Ústavního soudu ČR ve věci ústavnosti volebního zákona o volbách do sněmovny ČR. Je obecně známo, že česká společnost je již delší dobu značně politicky rozpolcená a současně prochází vážnou krizí v důsledku dosud nezvládnuté pandemie zákeřného viru. Za takové situace je na politicích, aby nezhoršovali již tak těžkou situaci státu neuváženými a nebezpečnými kroky, ale aby se naopak snažili ji uklidňovat. Jde o další osud státu a všech jeho občanů.
Ze všech těchto důvodů považujeme za krajně nešťastné a nebezpečné prohlubovat vážnost situace neuváženými prohlášeními vrcholných představitelů politické reprezentace, která podlamují důvěru v ústavní soud, tj. nejvyšší ústavní instituci, jejímž úkolem je mimo jiné chránit ústavou zaručená základní občanská práva a lidské svobody. Připomínáme, že nálezy Ústavního soudu jako nejvyššího garanta naší ústavnosti jsou na rozdíl od rozhodnutí obecných soudů všeobecně závazné. Nikomu nelze upřít právo polemizovat s názorem soudu a vyvracet jeho argumenty, nebo je dokonce zpochybňovat, ale trváme na tom, že je třeba je respektovat a plnit.
 
                                                       
V Praze dne 9.2.2021
 
 
 
Pražské sdružení Jednoty českých právníků         
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011