MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) v uplynulém období


        Mgr. Karolína Tylová, zástupkyně SU ČR v evropské asociaci MEDEL
V září 2020 se tak trochu zázrakem podařilo italským státním zástupcům ve spolupráci s univerzitou ve Florencii uspořádat konferenci, na níž vystoupily špičky italské prokuratury. Následné zasedání správní rady MEDELu bylo kombinací osobní přítomnosti a dálkového připojení delegátů jednotlivých států. Bylo odsouhlaseno prohlášení kritizující oficiální návštěvu předsedy Evropského soudu pro lidská práva Roberta Stana v Turecku, při níž předseda Evropského soudu pro lidská práva přijal čestný doktorát Istanbulské univerzity, tedy akademické instituce, která po roce 2016 (pokus části armády o převrat) ze svého středu vyloučila bez řádného zdůvodnění 5 000 akademiku. Robert Stano navštívil i tureckou Justiční akademii a setkal se s tureckým prezidentem Erdoganem a zástupci jeho vlády. MEDEL v prohlášení připomněl dramatickou situaci tisíců po roce 2016 pronásledovaných tureckých soudců a státních zástupců, kteří přišli o práci, či byli dokonce odsouzeni k mnoha letům odnětí svobody bez záruk spravedlivého procesu. Ve světle toho, že u Evropského soudu pro lidská práva čekaly již několik let na vyřízení žaloby těch, kteří nesympatizují s vládnoucí politickou garniturou a byli po roce 2016 zatýkáni a souzeni na základě vykonstruovaných obvinění, považoval MEDEL formát návštěvy Roberta Stana v Turecku za mimořádně nevhodný.
 
V průběhu roku 2021 se většina jednání a konferencí, jichž se MEDEL účastnil nebo je organizoval, odehrávala opět ve virtuálním prostoru. Výkonný výbor je kvůli flexibilitě zvyklý jednat přes skype, v loňském roce se však rozšířilo používání platformy ZOOM pro jednání správní rady. Hybridní forma byla znovu zvolena pro jednání správní rady a konferenci pořádanou italským sdružením soudců a státních zástupců Magistratura Democratica na téma „Budoucnost Evropy mezi právním státem a sociálním pilířem“ v červenci 2021. Při této příležitosti vydal MEDEL prohlášení, kterým připomněl pět let destrukce právního státu v Turecku. MEDEL se vloni také stal poradním orgánem tzv. Tribunálu pro Turecko  - Turkey Tribunal (více na https://turkeytribunal.com), který byl založen s cílem informovat a zvýšit povědomí mezinárodnícho společenství o situaci v Turecku.
 
Konference na téma „Soudnictví v totalitárních systémech - historie a současnost“, která se měla začátkem října konat v rumunské Cluji, musela být kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Rumunsku posunuta na jaro roku 2022.
 
V souvislosti se situací v Afghánistánu zaslal výkonný výbor MEDELu dopis Vysokému komisaři OSN pro uprchlíky, aby ho ujistil, že je připraven pomoci při usazování soudců, právníků a obránců lidských práv, kterým se podařilo z Afghánistánu utéct.
 
MEDEL se každoročně aktivně účastní jednání Poradního sboru evropských soudců (CCJE) a v loňském roce významně přispěl ke konečné podobě jeho stanoviska „Úloha soudcovských asociací při podpoře nezávislosti soudnictví“, které lze najít na www.coe.int/en/web/ccje. Jedná se o důležité stanovisko, zejména pro soudcovské organizace v zemích, kde je ohrožena vláda práva. V letošním roce bude na začátku listopadu projednáváno neméně důležité stanovisko „Vývoj Soudcovských rad a jejich role v nezávislých a nestranných soudních systémech“.
 
MEDEL se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k polské reformě soudnictví a snaží se podpořit polské soudce v jejich úsilí o zachování právního státu. Podobně jako v případě Turecka je i v případě Polska řada kroků konzultována a koordinována s dalšími evropskými soudcovskými organizacemi - Evropskou asociací soudců (EAJ), Asociace evropských správních soudců (AEAJ) a nadací Judges for Judges. Poslední stanovisko, které MEDEL v souvislosti se situací v Polsku vydal, se týkalo rozhodnutí polského ústavního soudu ze 7. 10. 2021, kterým polský ústavní soud zpochybnil nadřazenost unijního práva nad právem polským.
V prosinci 2021 se v Lisabonu uskutečnila dlouho připravovaná konference „Právní stát v Evropě“, kterou současný výkonný výbor, jehož jsem součástí, měl završit své druhé funkční období. Konference proběhla prezenční formou, stejně jako navazující jednání správní rady MEDELu, při kterém mělo být zvoleno nové vedení této organizace. S ohledem na dlouhodobou pandemickou situaci bylo funkční období výboru prodlouženo.
 
Karolína Tylová
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011