Časopis SOUDCE 9/2022

Redakce našeho stavovského periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje 9. elektronické vydání časopisu SOUDCE v tomto roce. Slovo soudce připravila JUDr. Martina Radkova, Ph.D., viceprezidentka Soudcovské unie ČR.
S Mgr. Danielou Zemanovou, čestnou prezidentkou SU ČR, vedl rozhovor Mgr. Petr Černý. Vydání přinese i Komparace kritérií a postupů při výběru a jmenování nových soudců ve vybraných státech Evropy od  profesora Karla Klímy. Přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR k náhradě nemajetkové újmy při zvlášť závažném poškození zdraví blízké osoby (§ 2959 o. z.) zpracoval: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu. V čísle 9 se čtenáři seznámí s obsahem zářijového  jednání Republikové rady, ve vydání najdou i další informace a zajímavosti z justičního prostředí.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011