Ocenění v soutěži Právník roku 2023 jsou předána

Slavnostním galavečerem 17. května 2024 vyvrcholil již 18. ročník celojustiční soutěže Právník roku 2023.
Mezi oceněnými osobnostmi byla členka Soudcovské unie ČR - emeritní ústavní soudkyně JUDr. Vlasta Formánková. Za celoživotní přínos českému právu cenu získal a do Právnické síně slávy byl uveden JUDr. Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory ČR. V reprezentativních prostorách pražského Obecního domu skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právníků, převzali právníci v několika kategoriích. Fotografie a přehled oceněných jsou níže. Poděkování patří tradičním pořadatelům České advokátní komoře a společnosti EPRAVO.cz.
 
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011