Reforma soudnictví v ČR je nezbytná

Evropsko-české fórum (ECF) sdílí obecně panující obavy o stav soudnictví v České republice. Již delší dobu se zabýváme stavem právního a podnikatelského prostředí v České republice. Jedním z našich základních argumentů přitom zůstává konstatování, že čeští soudci jsou přetěžování administrativními požadavky.

Domníváme se, že řízení u českých soudů by se měla a také mohla zrychlit. Náš názor je jednoznačný – úkolem soudce je soudit. Jeho intelektuální kvality jsou příliš cenné a je po nich i jinak taková poptávka, že by neměly být zneužívány k administrativní činnosti soudů.

Naší další základní připomínkou je to, že stát musí do soudnictví více investovat. Jsou nezbytné dostatečné materiální investice například na pořízení počítačového vybavení, literatury a obecně na zajištění vhodného pracovního prostředí. Hlavní část investic by však měla směřovat do oblasti vzdělávání a školení soudců. Během uplynulých let jsme byli svědky různých modelů výchovy a vzdělávání soudců ze strany státu, Evropské unie nebo řady neziskových organizací.

Slýcháme, že stát si je vědom složitosti celkové situace, nicméně že nastolení potřebných změn bude vyžadovat určitý čas vzhledem k přetrvávání starých zvyklostí a nedostatku peněz. Rád bych jasně uvedl, že právě čas je to, čeho se této zemi nedostává, pokud chce, aby její občané těžili z možností v Evropské unii a aby prosperovali. Zajištění potřebné reformy soudnictví jen jedním z mnoha úkolů, které musí Česká republika řešit. Všechny tyto úkoly stojí obrovské sumy peněz. Vstupem země do Evropské unie se tato situace stává ještě naléhavější.

Stále schází všeobecně přijatelný systém, který by soudcům umožnil podílet se na novém procesu, se kterým se dnes musíme vypořádat, ať se nám to líbí nebo ne: okruh působnosti státu a občanské společnosti se neustále mění a k tomu, abychom byli schopni plnit své úkoly, musíme jít s dobou a na tyto změny adekvátně reagovat. Znamená to věnovat se celoživotnímu učení, vzdělávání a školení. Investoři a podnikatelské kruhy v ECF se také domnívají, že se musí velmi podstatně zvýšit rozsah školení soudců v oborech týkajících se ekonomiky a podnikání, aby získali znalosti a zkušenosti potřebné pro rozhodování v případech týkajících se daní, úpadků a jiných záležitostí souvisejících s podnikáním. Zdá se, že dosud zde takové školení chybí nebo přinejmenším nejsme v tomto ohledu svědky žádného významného pokroku.

Kromě toho by se Soudcovská unie, Ministerstvo spravedlnosti, vláda a parlament měly vážně zabývat výběrem budoucích soudců. Téměř patnáct let po kolapsu starého režimu by měl výběr budoucích soudců odrážet také jejich zkušenosti a předchozí aktivity. Zvláště noví soudci jsou často velmi dobře vybavení po teoretické stránce, avšak chybí jim praktické zkušenosti, jež jsou nezbytné pro správné rozhodování v případech týkajících se obchodu a podnikání.

A konečně česká legislativa se musí zlepšit co do kvality a jednoznačnosti. Z české soudní praxe je nutno odstranit přílišný důraz na formální a procedurální stránku soudních řízení. Praktický právní systém České republiky by měl začít odrážet skutečnost, že starý dobrý proceduralismus habsburské monarchie je něčím, co se neslučuje s moderním světem 21. století.

V demokracii si lidé na omezenou dobu volí svou vládu, aby předkládala odpovědi na otázky, jež před nás život staví, a úkolem opozice je na vládu dohlížet. Proto je na politicích, aby hledali a nacházeli řešení. Pokud existují jen nesnadno realizovatelné a nepříjemné recepty k vyléčení nemocné společnosti, je nutno to lidem říci. Musíme se dozvědět jak, kdy a co to bude stát. Politická opozice musí splnit svou úlohu a podílet se na tomto procesu. Teď není čas na hašteření mezi politickými stranami. Pokud svoji úlohu nesplní, měli by si na to občané vzpomenout při příštích volbách.

Je to právě vláda, která má bezodkladně přijít s reálným návrhem, který by řešil také situaci v českém soudnictví. Všichni, kterých se to přímo či nepřímo týká, jako například samotní soudci nebo instituce jako Evropsko-české fórum, jsou připraveni, ochotni a schopni pomoci. Ale míč je nyní na straně politiků a neměl by tam zůstat příliš dlouho.

Dieter Mankowski,
předseda správní rady Evropsko-českého fóra

Evropsko-české fórum (ECF) je tvořeno pěti obchodními a průmyslovými komorami – Británie, Francie, Německa, Nizozemí a Švédska – a prostřednictvím svých členů představuje 80% celkových přímých zahraničních investic v této zemi a 1,2 milionu pracovních míst v České republice. Právě na tomto širokém a rozmanitém okruhu praktických zkušeností se zakládá pohled investorů a obchodních kruhů na situaci v České republice.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011