Zasedání Justičního grémia

  Dne 19. dubna 2004 se uskutečnilo další zasedání Justičního grémia. Za Soudcovskou unii ČR se ho zúčastnili  JUDr. Jaroslav Mádr, 1. viceprezident, a Mgr. Tomáš Běhounek, justiční čekatel. Informace z jednání jsou k dispozici v extranetové části.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011