Návštěva prezidenta SU ČR v Ostravě

Na půdě Krajského soudu v Ostravě se v pátek 27. 2. 2004 uskutečnila první vpravdě historická návštěva prezidenta SU ČR Mgr. Jaromíra Jirsy.
Spolu s ním k našemu soudu zavítal i viceprezident JUDr. Jaroslav Mádr, výkonná manažerka kanceláře SU Mgr. Eva Mrzenová a zástupce PR agentury D.D.M. Ing. Michal Dolana. Schůzky se účastnil vedle členů naší sekce i zástupce sekce Okresního soudu v Ostravě.
 
Prezident informoval účastníky setkání o jednáních vedených na Ministerstvu spravedlnosti ČR za účasti zástupců vedení SU ČR, která jsou pracovně označena jako „justiční grémia“. Z diskuse vyplynulo, že vize ministerstva obsažená v konceptu Stabilizace justice sice směřuje k odbřemenění soudců od spousty administrativních úkonů, avšak její uskutečnění v praxi zřejmě znemožní nedostatek finančních prostředků. Vytvoření modelu pracovního týmu u soudu prvního stupně (soudce – VSÚ – zapisovatelka) se tak stává spíše zbožným přáním soudců než realitou.
 
Nelze taktéž očekávat zvýšení počtu soudců, neboť v nejbližích třech letech je počítáno pouze se jmenováním 83 nových soudců v České republice, a to samozřejmě při úbytku soudců, kteří budou odcházet do důchodu. Důvod: na jmenování dalších soudců nejsou v rozpočtu peníze a ani nebudou. V této souvislosti pouze za Krajský soud v Ostravě konstatuji, že podle tabulek nám schází 48 soudců.
 
Pokud jde o justiční čekatele, je jich v současnosti v České republice přibližně 280. Ministerstvo přitom zatím neví, jak naloží s těmi, již složí úspěšně justiční zkoušku a nebudou jmenování soudci. Teoreticky by mohli pracovat jako VSÚ, avšak justiční zkoušku není možné podle platné právní úpravy uznat jako závěrečnou zkoušku, kterou vykonávají VSÚ v Justiční škole v Kroměříži. Nedivil bych se proto těm čekatelům, kteří se po úspěšném složení justiční zkoušky poděkují a od justice odejdou.
 
Během další diskuse informoval prezident SU ČR účastníky setkání o současné činnosti Soudcovsko-podnikatelského výboru a jeho nejbližších aktivitách, jakož i o činnosti zástupkyně vedení SU ČR JUDr. Martiny Kasíkové v Radě Justiční akademie. K činnosti Justiční akademie byly členy naší sekce vzneseny připomínky, že některé přednášky nemají dobrou úroveň, neboť lektoři nejsou připraveni a pouze předčítají zákon. Navíc pro soudce z Moravy je Stráž pod Ralskem příliš vzdálená (z našeho soudu šest hodin cesty), a proto by bylo dobré zřídit pro Moravu detašovanou část Justiční akademie, např. v Kroměříži při Justiční škole.
 
Součástí návštěvy prezidenta bylo i neformální setkání s novináři při pracovním obědě, jehož se dále účastnili zástupci naší sekce, místopředseda Krajského soudu v Ostravě a zástupci médii (Českého rozhlasu, Hospodářských novin a Lidových novin). Setkání moderoval zástupce PR agentury Ing. Dolana. Společný výstup z tohoto jednání představuje zjištění, že přínosem jak pro soudce, tak i pro novináře, by bylo vytvoření institutu tiskového mluvčího všech soudů.
 
Z ohlasů, které jsem zaznamenal od svých kolegů, mohu závěrem shrnout, že s povděkem přivítali prezidenta a další členy delegace, kteří naši sekci navštívili. Z návštěvy mezi členy jednoznačně převládlo přesvědčení, že SU ČR je v současné době jediným subjektem, který se dovede za práva soudců postavit a že tak v praxi činí. Dovoluji se tedy vyjádřit za členy naší sekce poděkování za návštěvu, která přispěla k lepšímu vnímání činnosti vedení SU ČR.
Mgr. Vladimír Janša

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011