Společné prohlášení SU ČR a ministra spravedlnosti

Na společném jednání Republikové soudcovské rady Soudcovské unie ČR a ministra spravedlnosti ČR byla potvrzena shodná vůle vyjádřená již na jednání dne 22. 12. 2003, že stabilizace soudnictví a řešení všech aspektů postavení soudců vyžaduje koncepční přístup. Obě strany považují za nekoncepční měnit současnou úpravu hmotného zabezpečení soudců, stejně jako je nešťastné prosazování individuálních nároků soudců žalobami, a jsou připraveny společně pracovat na nové koncepci této úpravy, jakož i na dalších problémech soudnictví.

„Oceňuji a vítám iniciativu ministra nazvanou „Koncepce stabilizace justice“, která má, až na výjimky, moji podporu. Diskusí o této koncepci a také o hmotném zabezpečení soudců se nám, jak věřím, podařilo předejít zákopové válce, která v posledních letech poznamenávala jednání Ministerstva spravedlnosti se soudci. Těší mě, že se nyní budeme moci přímo podílet na přípravě zákonů, které se soudců bezprostředně týkají, a které mohou pozitivním způsobem ovlivňovat výsledky jejich práce,“ uvedl Mgr. Jaromír Jirsa, prezident Soudcovské unie ČR.
 
„Jedním z hlavních přínosů uvedeného jednání je zahájení komunikace mezi soudci, jako představiteli státní moci soudní, a ministrem spravedlnosti, který má v rámci státní moci výkonné na starosti správu soudnictví. Věřím, že se nám záhy podaří vytvořit prostředí vzájemné důvěry. To bude předpokladem pro nalezení shody v řadě dalších konkrétních otázek. Obě strany by se měly snažit, aby důvěra nebyla torpédována neuváženými činy jednotlivců z obou táborů. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že názorovou shodu lze najít a že je to v zájmu obou stran nutnost,“ komentoval výsledek jednání ministr spravedlnosti Karel Čermák.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011