Dopis evropských soudců Komisi EU

Soudcovská unie ČR podporuje otevřený dopis evropských soudců a také státních zástupců adresovaný Komisi EU. Dopis připravili naši kolegové z polské soudcovské asociace IUSTITIA a připojují se k němu jednotliví soudci z mnoha evropských zemí včetně České republiky. Dopis v anglickém a polském jazyce si můžete přečíst a připojit se k němu zde:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLIOzmTeSG6bx85kOQPHybRGeXc7ixj_RLhyS22_XSBd6JAQ/viewform?fbzx=5081027773843784927

Český překlad:
Dopis evropských soudců a státních zástupců
 
Podle čl. 2 Smlouvy o Evropské unii je Evropská unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Jak velcí ochránci lidských a občanských práv zdůraznili, vláda práva není věcí, o které se  vyjednává. Je tomu tak proto, že to je úplný základ, na němž je Evropská unie vystavěna a zároveň je to záruka pro všechna ostatní práva a svobody každého Evropana.
Dnes stojí Evropská unie na historické křižovatce. Systematické útoky na vládu práva a na nezávislost soudů jsou činěny v některých zemích, jako je Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko. Bohužel, tolerance takového jednání stejně jako nedostatek rozvinutých standardů mohou povzbudit nežádoucí změny i v jiných zemích. Pod tyto útoky spadá ničení nezávislosti soudů z důvodu zpolitizování procedury výběru soudců, vyloučení jakékoli autonomie státního zastupitelství, ovládnutí kárných soudů a využívání kárných a trestních řízení proti nezávislým soudcům. A k tomu se přidává oficiální nenávistná kampaň za užití médií závislých na vládě. To vše slouží jako represivní zbraň proti soudcům a státním zástupcům, kteří bojují za zachování vlády práva v Evropské unii.
Evropská komise je strážce evropských dohod a tím též vlády práva. Děkujeme a jsme vděčni za kroky, k nimž již Komise přistoupila, jako jsou prověřování podle článku 7 a procedura infrigementu (řízení o nesplnění povinnosti) zavedené před několika měsíci, a neočekáváme, že Komise vyřeší všechny záležitosti, byť některé jsou v kompetenci jiných orgánů, jako je Soudní dvůr EU, Evropský parlament a Evropská rada. Není ovšem pochyb, že Komise má na tomto poli klíčovou roli a například Soudní dvůr EU může konat až na základě návrhů a žalob podaných Komisí. Jakékoli prodlení v těchto věcech nejen že ohrožuje národní (a zároveň evropské) soudce, ale také dává argumenty euroskeptikům, kteří poukazují na neefektivitu evropských struktur a tím odůvodňují odklon od hodnot zachycených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.
Někteří politici se zdají být odhodláni odstranit soudcovskou nezávislost ze svých soudních systémů. Pokud chce Evropská komise účinně bránit nezávislost soudnictví, musí soudce chápat jako garanty práv a svobod občanů.
My, soudci a státní zástupci Evropské unie, apelujeme na Evropskou komisi, aby přikročila k dalším krokům za účelem dodržování evropských dohod (článek 17 Smlouvy o Evropské unii) a za účelem plnění rozhodnutí Soudního dvora EU (článek 260/2 Smlouvy o fungování EU).                   
 
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011