Tisková zpráva

 
Bezpečnostní informační služba dnes zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2010. Informuje v ní mimo jiné o korupci v justici, o případech „nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců“, o „bezpečnostní nespolehlivosti některých soudců a státních zástupců“ a o „nedostatečném výkonu funkce státní správy soudů ze strany některých předsedů krajských soudů“. To vše bez jakéhokoli konkrétnějšího údaje alespoň o četnosti těchto zjištění.
 
Soudcovská unie protestuje proti takovémuto „informování“ veřejnosti. Nezpochybňujeme samotná zjištění BIS a doufáme, že udělala vše pro to, aby konkrétní osoby byly pohnány k odpovědnosti. Soudcovská unie se vždy zasazovala o bezúhonnost soudcovského stavu. Nicméně naprosto obecná tvrzení BIS nemají žádnou vypovídací hodnotu a jen poškozují důvěryhodnost celé justice. Bez bližší konkretizace a především bez toho, aby padla konkrétní obvinění orgánům činným v trestním řízení – k nimž je ze zákona BIS v takových případech povinna – jde jen o neslýchané očernění jednoho profesního stavu a dokonce samostatného pilíře státní moci uplatněním principu kolektivní viny.
 
V České republice působí téměř 3000 soudců a přes 1000 státních zástupců. Kolika z nich se zjištění BIS dotýká? Jedná se o jednotlivá pochybení nebo jich jsou desítky? Či snad stovky? Dala BIS na základě svých zjištění podnět k zahájení trestního stíhání konkrétních osob? Z výroční zprávy se o tom nedozvíme nic.
 
Rozhodně neomlouváme případné nezákonné jednání některých soudců či státních zástupců; v každé profesní skupině se najdou lidé poctiví i nepoctiví. Záleží na tom, v jakém poměru. Jsme přesvědčeni, že v justici je těch nepoctivých minimum.
 
V Praze dne 7. 9. 2011
 
                                                                                                        JUDr. Tomáš Lichovník
                                                                                                    prezident Soudcovské unie ČR

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011